In het kort

Er zijn verschillende soorten luchtverfrissers. Op deze pagina bespreken we vooral verstuivers (sprays met een pompje), spuitbussen en elektrische luchtverfrissers. In deze luchtverfrissers zit . De geurstoffen in parfum zijn opgelost in een , zoals . Luchtverfrissers in een spuitbus bevatten ook een drijfgas. Deze perst de luchtverfrisser uit de spuitbus. Bij het gebruik van luchtverfrissers is het belangrijk om goed te ventileren, omdat er schadelijke stoffen vrijkomen. Door te ventileren verlaag je de hoeveelheid van mogelijk schadelijke stoffen in een ruimte.

Wat zit er in luchtverfrissers?

In luchtverfrissers kunnen de volgende stoffen zitten:

 • Parfum: Parfum zorgt voor de aangename geur van luchtverfrissers. Parfum is een mengsel van geurstoffen. Voorbeelden van geurstoffen die veel in luchtverfrissers zitten zijn limoneen en linalool. Om de geurstoffen te kunnen gebruiken als luchtverfrisser, worden deze opgelost in een oplosmiddel, zoals ethanol of isopropanol.

 • : Om het product langer houdbaar te maken voegen producenten soms conserveermiddelen toe.

 • Kleurstoffen: Soms is de vloeistof in luchtverfrissers gekleurd, zodat je kunt zien hoeveel er nog in de fles zit.

Als luchtverfrissers in een spuitbus zitten, dan zit er een drijfgas in, zoals propaan of butaan. Drijfgassen zorgen ervoor dat je de luchtverfrisser uit de spuitbus kan persen. In verstuivers en spuitbussen zitten soms , als deze luchtverfrissers tegelijkertijd ook een schoonmaakmiddel zijn. Een voorbeeld hiervan is een spuitbus om nare geuren uit bekleding te verwijderen.

Zijn chemische stoffen in luchtverfrissers veilig?

Bij en een goede ventilatie in je huis of in de auto zijn luchtverfrissers . Het gebruik van luchtverfrissers draagt bij aan de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht in een ruimte. Een goede ventilatie is belangrijk, zodat de schadelijke stoffen afgevoerd worden. Er komen onder andere vluchtige organische stoffen (VOS) vrij. Als je VOS inademt, kunnen deze stoffen de luchtwegen irriteren en schadelijk zijn voor de gezondheid. Voorbeelden van vluchtige organische stoffen zijn drijfgassen en sommige oplosmiddelen, zoals aceton en ethanol. Ook zijn sommige geurstoffen vluchtige organische stoffen, zoals limoneen en linalool.

Bij het sprayen met een spuitbus worden door de drijfgassen gevormd. Ook bij het sprayen met een verstuiver kunnen aërosolen gevormd worden. Wanneer je de aërosolen inademt, kun je ongewenst blootgesteld worden aan die stoffen. Ook kunnen op die manier de stoffen uit een luchtverfrisser op je huid terechtkomen. Als je allergisch bent voor bepaalde geurstoffen, kan dit een allergische reactie van je huid veroorzaken. Tot slot kun je door het inademen van geurstoffen (via aërosolen) mogelijk een allergische reactie krijgen, maar hier is nog weinig over bekend.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

 • Lees het etiket en volg de gebruiksaanwijzing van luchtverfrissers op. Hier staat soms in wanneer je moet ventileren en hoe lang je het product mag gebruiken in een bepaalde ruimte.

 • Zorg voor een goede ventilatie in je huis en in de auto.

 • Gebruik liever geen luchtverfrisser in kamers waar kleine kinderen zijn. Vooral baby’s hebben in vergelijking met volwassenen een relatief hoge blootstelling aan stoffen uit luchtverfrissers als ze deze inademen.

 • Houd luchtverfrissers buiten het bereik van kinderen en laat kinderen niet met spuitbussen spelen. Er gebeuren wel eens ongelukken. Kinderen nemen dan bijvoorbeeld een slokje van een luchtverfrisservloeistof of spuiten met een spuitbus in hun mond of ogen.

Online kopen

Let extra op als je online een luchtverfrisser bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Je kunt nare luchtjes in een ruimte het beste verwijderen door even goed te luchten. Zo voer je schone lucht aan en vieze lucht af. Zet bijvoorbeeld een extra raam open.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten luchtverfrissers

Er zijn veel verschillende soorten luchtverfrissers. Zo zijn er bijvoorbeeld verstuivers (sprays met een pompje) en spuitbussen. Ook zijn er elektrische luchtverfrissers die je direct in het stopcontact stopt of luchtverfrissers die werken op batterijen. Deze zorgen voor een doorlopende verspreiding van de geur of verspreiden juist op bepaalde tijden een nevel. Voor in de auto zijn er speciale luchtverfrissers. Deze kun je aansluiten op de ventilatieroosters van de auto. Via het ventilatiesysteem verspreiden ze een geur. Ook bestaan er elektrische luchtverfrissers voor in de auto.

Daarnaast worden ook toiletblokjes, geurproducten voor stofzuigers en strijkijzers, geurstokjes, geurgels en geurhangers voor in de auto als luchtverfrisser gezien. Deze producten worden niet op deze pagina besproken, maar hebben wel ongeveer dezelfde samenstelling.

Er zijn ook andere producten die een geur verspreiden als je ze aansteekt (wierook en geurkaarsen) of verwarmt (essentiële oliën).

Luchtverfrissers zijn niet hetzelfde als luchtreinigers. Je kunt met luchtverfrissers geen vieze luchtjes definitief verwijderen en luchtverfrissers maken de lucht niet schoon.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor luchtverfrissers.

Beweringen en waarschuwingen

Beweringen

Op sommige producten staat dat luchtverfrissers de vieze luchtjes verwijderen. Met luchtverfrissers verspreid je een geur in je huis of auto, waardoor je de vieze geur niet meer ruikt. Je kunt met luchtverfrissers geen vieze luchtjes verwijderen en luchtverfrissers maken de lucht niet schoon.

Waarschuwingen

Op de verpakking van luchtverfrissers kun je vaak de volgende waarschuwingen tegenkomen:

 • Veroorzaakt huidirritatie

 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken

 • Giftig voor in het water levende organismen

 • Buiten het bereik van kinderen houden

Op het etiket van luchtverfrissers kun je ook de volgende symbolen tegenkomen:

 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.
 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

 • In de gebruiksaanwijzing van luchtverfrissers staat vaak dit symbool. Het verwijst vaak naar verschillende waarschuwingen die op de verpakking staan. Bijvoorbeeld dat je de luchtverfrisser buiten het bereik van kinderen moet houden of dat je allergisch kunt zijn voor stoffen die in dit product zitten.

Bewaren en weggooien

Verstuivers gooi je weg bij het plastic afval, als je gemeente dit apart inzamelt. Spuitbussen gooi je het weg bij het restafval. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Hoe werken luchtverfrissers?

Luchtverfrissers verspreiden een geur in je huis of auto, waardoor je een vieze geur niet meer ruikt.

Sommige luchtverfrissers zijn ook schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld spuitbussen voor textiel met nare geurtjes. In deze spuitbussen zitten chemische stoffen die het textiel reinigen en zo de vieze geur verwijderen.

Er bestaan luchtverfrissers die je in huis in het stopcontact stopt of in de auto op de sigarettenaansteker. Deze luchtverfrissers warmen het geurstofmengsel op waarna het in de ruimte verdampt. Voor in de auto zijn er ook speciale producten die je aan kunt sluiten op het ventilatierooster van de auto. Deze verspreiden de geurstoffen via het ventilatiesysteem.

Wat zegt de wet over luchtverfrissers?

Luchtverfrissers moeten voldoen aan de Europese richtlijn Algemene productveiligheid (2001/95/EG). Dit houdt in dat producenten en importeurs verplicht zijn om ervoor te zorgen dat producten bij normaal gebruik veilig zijn voor consumenten. Daarnaast moeten luchtverfrissers in Nederland voldoen aan de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

Sommige soorten luchtverfrissers zijn ook schoonmaakmiddelen. Deze producten moeten voldoen aan de Europese Detergentenverordening (648/2004/EG). De verordening stelt eisen voor het milieu: de oppervlakteactieve stoffen moeten zijn. Daarnaast eist de Detergentenverordening dat bepaalde informatie over het gebruik of de samenstelling van het product op het etiket en/of online beschikbaar moet zijn voor consumenten.