Privacy

Waarzitwatin.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Beveiligen Persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Cookies

Waarzitwatin maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van waarzitwatin.nl. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om u als persoon te identificeren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van waarzitwatin.nl. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Webstatistieken

Waarzitwatin.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van waarzitwatin.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internetprovider
  • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina's u heeft bezocht

Piwik Pro wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van waarzitwatin.nl. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Basisgegevens       Doel

_pk_id                    Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
_pk_ses                  Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?
_pk_ref                  Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Waarzitwatin.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Waarzitwatin.nl  houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.