Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Waarzitwatin behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en het RIVM baseren zich bij Waarzitwatin op openbaar beschikbare informatie over wetenschappelijk onderzoek en wet- en regelgeving. Waarzitwatin is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. VeiligheidNL en het RIVM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Waarzitwatin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.