In het kort

Wierook is een mengsel van gedroogde kruiden, , houtpoeder en hars. Bij het gebruik van wierook in huis is het belangrijk om goed te ventileren. Daarmee verlaag je de hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding.

Wat zit er in wierook?

Wierook is een mengsel van gedroogde kruiden, geurstoffen, houtpoeder en hars. Bij wierookstokjes wordt dit mengsel om een stokje van bamboe of hout aangebracht. In wierookkegeltjes zitten dezelfde stoffen als in wierookstokjes, maar hier is het mengsel tot een kegeltje gerold in plaats van om een stokje.

De stoffen in wierook op een rij:

 • In wierook worden veel kruidenmengsels gebruikt. Daarnaast worden er soms geurstoffen toegevoegd. Het is niet bekend welke kruiden en geurstoffen er precies in wierook zitten. Dit kan verschillen per type wierook. Producenten van wierookproducten zijn niet verplicht om de ingrediënten op de verpakking te zetten.

 • Houtpoeders, zoals zaagsel en dennennaalden, zitten in wierook vanwege hun brandbaarheid, omdat de kruiden meestal niet uit zichzelf branden.

 • Hars bindt de houtpoeders en het kruidenmengsel en zorgt ervoor dat dit mengsel aan het wierookstokje blijft kleven. Harsen worden gemaakt van de bast van bomen en zorgen samen met kruiden en geurstoffen voor de geur.

Soms worden er stoffen toegevoegd om de snelheid van het branden te regelen. Talk kan de verbranding vertragen en salpeterzuur kan de verbranding versnellen. Sommige wierookstokjes worden gedipt in een etherische olie. Deze olie zorgt voor extra geur.

Is wierook veilig te gebruiken?

Bij het gebruik van producten die branden in huis, zoals wierook en kaarsen, is het belangrijk om goed te ventileren. Daarmee verlaag je de hoeveelheden aan schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding. Brand geen wierook meer wanneer je merkt dat je ogen, neus of keel geïrriteerd raken tijdens het branden.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Hoe kun je blootstelling aan schadelijke stoffen beperken bij het branden van wierook?

Het gebruik van producten die branden in huis, zoals wierook en kaarsen, kan effect hebben op je gezondheid. Een paar tips om de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen bij het branden van wierook:

 • Ventileer de ruimte tijdens of na het branden van wierook goed om de hoeveelheid stoffen die door de verbranding vrij zijn gekomen te verlagen:

  • Zet een raam open

  • Open een binnendeur

 • Brand wierook zo min mogelijk en in ieder geval niet vaker dan één keer per dag.

 • Adem de rook niet direct in.

 • Let erop dat je niet tegelijkertijd ook kaarsen brandt of de open haard aansteekt. Daarmee verhoog je de totale blootstelling aan mogelijk schadelijke stoffen, die veroorzaakt worden door de verbranding.

Online kopen

Let extra op als je wierook online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt. 

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt. 

Alternatieven

Geurkaarsen worden vaak als alternatief voor wierook gezien, maar bij het branden hiervan komen ook schadelijke stoffen vrij. Andere alternatieven voor wierook zijn diffusers met etherische oliën of andere, niet brandbare luchtverfrissers. Ook in deze producten kunnen schadelijke stoffen zitten. Daarom is het belangrijk om goed te ventileren bij gebruik ervan.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten wierook

Wierook is te koop in verschillende vormen. De meest gebruikte vorm van wierook in Europa is het wierookstokje, maar er zijn ook wierookkegeltjes te koop.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor wierook.

Beweringen en waarschuwingen

Soms staan er beweringen op de verpakking, zoals “100% natuurlijk” of “handgemaakt". Dit zijn beweringen die producenten zelf op de verpakking mogen zetten. Hiervoor staan in de wet geen regels.

Op de verpakking staat ook bijna altijd een waarschuwing voor brandgevaar. Houd wierook daarom uit de buurt van brandbare materialen, zoals gordijnen, en buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Bij wierookproducten zit bijna altijd een instructie. Hierin staat uitgelegd dat je wierook niet direct moet inademen en dat je de ruimtes waarin je wierook brandt moet ventileren. Soms kun je de onderstaande symbolen tegenkomen. Producenten zijn niet verplicht deze symbolen te gebruiken. Je kunt ook andere, ongeveer dezelfde, symbolen tegenkomen.

 • Dit symbool geeft aan dat je het product niet direct moet inademen.
 • Dit symbool geeft aan dat je de ruimte moet ventileren bij gebruik van het product.

Bewaren en weggooien

Op de verpakking staat dat wierook schadelijk is voor het milieu. Het is daarom belangrijk om de afgekoelde as en andere resten weg te gooien bij het restafval.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Welke schadelijke stoffen komen vrij bij het branden van wierook?

Bij het branden van wierook komen schadelijke stoffen vrij. Wanneer het smeult, vindt er onvolledig verbranding plaats. De volgende schadelijke stoffen kunnen dan vrijkomen:

 • Vluchtige organische stoffen (VOS), zoals benzeen, acroleïne, tolidine en formaldehyde. De hoeveelheid formaldehyde in de ruimte tijdens en na het branden van wierook kan irriterend zijn voor de ogen en longen. Twee andere VOS, benzeen en tolidine, kunnen bij vaak en lang branden van wierook het op kanker verhogen. Ook kun je van VOS last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

 • Koolmonoxide. Bij het branden van wierook kan koolmonoxide ontstaan. Als je koolmonoxide inademt, kun je last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Ernstige koolmonoxidevergiftigingen kunnen dodelijk zijn. Het is onbekend of het branden van wierook deze klachten kan veroorzaken.

 • Zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). Het inademen van zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid en sommige PAKs zijn kankerverwekkend. Op dit moment is het onbekend welke zware metalen en PAKs vrijkomen bij het branden van wierook en of de hoeveelheden die vrijkomen gezondheidseffecten veroorzaken.

 • Fijnstof. Fijnstof draagt bij aan de luchtvervuiling in huis. Hoge hoeveelheden fijnstof in huis kunnen op den duur longziekten, hart- en vaatziekten en mogelijk ook hersenziekten veroorzaken.

 • Geurstoffen. Geurstoffen komen vrij tijdens het branden van wierook en zorgen zo voor een aangename geur. Er zijn geurstoffen waar je allergisch voor kan zijn bij contact met de huid. Mogelijk kan een allergie ook optreden wanneer je deze geurstoffen inademt, maar hier is nog weinig over bekend. Als je allergisch bent voor geurstoffen kun je last krijgen van een allergische reactie. Dit gebeurt als de walm van wierook in contact komt met je huid. De geurstoffen komen dan via de lucht in aanraking met de huid. Het is nog niet precies bekend bij welke geurstoffen en bij welke hoeveelheden dit kan gebeuren. Daarnaast ervaren sommige mensen geurstoffen als irriterend voor de ogen en luchtwegen.

Wat zegt de wet over wierook?

Wierook moet voldoen aan de Europese richtlijn Algemene productveiligheid (2001/95/EG). Dit houdt in dat producenten en importeurs verplicht zijn om ervoor te zorgen dat producten bij zijn voor consumenten. Daarnaast moet wierook in Nederland voldoen aan de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

In de EN 16738 en EN 16739 staat beschreven hoe de uitstoot van een aantal stoffen, die vrijkomen bij het branden van wierook, gemeten en uitgerekend kan worden. Het is dan mogelijk de mate van uitstoot van de stoffen door het branden van wierook te vergelijken met de richtlijnen over de luchtkwaliteit in huis, opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als wierook aan de NEN normen voldoet, blijft de luchtconcentratie van bepaalde stoffen die vrijkomen bij het branden van die wierook onder de maximaal geadviseerde hoeveelheden. De NEN norm staat dan op de verpakking vermeld. Producenten van wierook hoeven echter niet aan deze norm te voldoen.