Relevant voor

Toepassing

Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, magnesium, nikkel, strontium en zink. Deze metalen zijn natuurlijke elementen en zitten in de lucht, de grond, het water en daardoor ook in onze voeding. Daarnaast kunnen ze ook voorkomen in allerlei producten. Denk hierbij aan een koperen pannen, sieraden, gazonmest, inkt en kleurstoffen in kleding. Ook zitten metalen als kleurstoffen en hulpstoffen in (verf)lagen en zijn veel water- en cv-leidingen van metalen (veelal koper) gemaakt. Soms worden metalen ook teruggevonden in PVC verpakkingen.

Actuele stand van zaken

Omdat metalen in veel verschillende producten gebruikt worden, is het gebruik van metalen in producten vastgelegd in verschillende regelgevingen. Zo mogen arseen, cadmium, lood en nikkel niet meer in persoonlijke verzorgingsproducten worden gebruikt. Loodverbindingen mogen niet meer in kleurstoffen voor verf zitten. Daarnaast zijn er ook beperkingen voor het gebruik van bijvoorbeeld lood, cadmium en kwik in verpakkingen (Richtlijn 2004/12/EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval). Het gebruik van zware metalen in de textielindustrie is niet verboden. Maar er zijn verschillende keurmerken die garanderen dat kleding voldoet aan allerlei kwaliteitseisen. Voor speelgoed zijn er strenge eisen voor de hoeveelheid metalen die mogen vrijkomen (migreren). Dit is vastgelegd in de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EC).

In sommige oude wijken van steden is nog lood aanwezig in de bodem. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar nog niet op alle plekken. Op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, is het belangrijk om maatregelen te nemen om blootstelling te beperken tot een zo laag mogelijk niveau. Laat je kinderen de handen wassen na het spelen en stofzuig regelmatig je huis. Richt je tuin zodanig in dat direct contact met de bodem wordt verminderd, bijvoorbeeld een zandbak met schoon zand, een grasmat op een schone laag grond en het kweken van groenten in een bak. 


Risicotoelichting

Bij van producten met zware metalen erin, liggen de hoeveelheden metaal waaraan je wordt blootgesteld onder de gestelde grenzen en is er geen .

Een aantal metalen kunnen schadelijker zijn dan andere wanneer je er te veel aan wordt blootgesteld. Cadmium, kobalt, lood en nikkel zijn voorbeelden van ‘voor de voortplanting giftige stoffen’. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en ongeboren kinderen. Sommige metalen kunnen ook schadelijk zijn voor baby’s bij het geven van borstvoeding. Een bekend voorbeeld hiervan is lood. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat lood ook bij een lage blootstelling al effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen van baby’s en (jonge) kinderen.