Toepassing

Drijfgassen zijn koolwaterstoffen. Ze worden gebruikt om een product uit een spuitbus te persen. De drijfgassen zitten in spuitbussen met persoonlijke verzorgingsproducten als deodorant, haarspray en scheerschuim. Maar ook in huishoudelijke producten die in een spuitbus zitten, zoals ovenreinigers, bakspray, tapijtreinigers, luchtverfrissers en verf. Drijfgassen zorgen er vaak ook voor dat het product in vloeibare vorm in de spuitbus zit.

Actuele stand van zaken

Butaan, isobutaan en propaan worden vaak gebruikt als drijfgassen in verzorgingsproducten als deodorant- en haarsprays. Je vindt ze ook als drijfgassen terug in bakspray. Ze worden daarbij vermeld onder de E943a, E943b, en E944.

Butaan, isobutaan en propaan zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en zorgen ervoor dat het product uit de spuitbus wordt geperst. Hierdoor komen ze zelf ook vrij uit de spuitbus. VOS reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), wat schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Het gebruik van butaan, isobutaan en propaan als drijfgas is bij echter niet schadelijk. In de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) en Europese Richtlijn (75/324/EEG) (welke is opgenomen in het Warenwetbesluit drukverpakkingen) is vastgelegd welke soorten drijfgassen zijn toegestaan en in welke hoeveelheden.

Bij het sprayen met een spuitbus worden door de drijfgassen aërosolen gevormd. Dit is een soort nevel, waar alle chemische stoffen van de spuitbus in zitten. Wanneer je deze inademt kun je ongewenst blootgesteld worden aan de chemische stoffen in de spuitbus. Let hierop bij het gebruik van spuitbussen.

Sinds 1989 is het niet meer toegestaan om chloorfluorkoolwaterstoffen (CFKs) te gebruiken in spuitbussen. Deze tasten de ozonlaag aan. CFKs werden ook toegepast als koelvloeistof in koelkasten.

Risicotoelichting

Bij normaal gebruik zijn producten met drijfgassen erin .

Bij sommige mensen kunnen drijfgassen zorgen voor irritatie aan de huid en/of luchtwegen. Vaak zijn er ook producten op de markt zonder deze chemische stoffen. Denk bijvoorbeeld aan een deodorant-roller of haarspray met een pompverstuiver.

Let op bij het gebruiken van producten met drijfgassen als je in de buurt bent van baby’s en jonge kinderen. Bij het gebruik van een spuitbus kan je de inhoud in verschillende richtingen sprayen, waardoor het product in hun ogen of longen terecht kan komen. Vaak staat er dan ook op de verpakking vermeld 'Buiten bereik van kinderen bewaren'.

Butaan-, isobutaan- en propaanmengsels zijn brandbaar. Houd je dus aan de gevaarsymbolen en voorzorgsmaatregelen die mogelijk op de spuitbus staan.

Gebruik je liever geen spuitbus met drijfgassen? Sommige spuitbussen hebben een pompverstuiver waarbij je zelf de inhoud eruit perst en er geen gassen meer nodig zijn.