Relevant voor

Toepassing

Koolwaterstoffen worden gewonnen uit aardolie en in veel producten als of brandstof gebruikt. Koolwaterstoffen zitten bijvoorbeeld als brandstof in aanstekervloeistof, benzine, diesel, kerosine, lampolie, paraffineolie, petroleum en stookolie. Daarnaast worden ze als oplosmiddel gebruikt in speciale middelen voor ontvetten, reinigen of schoonmaken (wasbenzine, terpentine), onderhoud (meubelolie, teakolie) en vlekverwijderaars. Ook zitten koolwaterstoffen als oplosmiddel in verfproducten zoals beits, buiten- en binnenlak.

Risicotoelichting

Bij zijn producten met koolwaterstoffen te gebruiken. Volg altijd de instructies op de verpakking van het product op. Houd producten met koolwaterstoffen buiten het bereik van kinderen.

Inademen van koolwaterstoffen

Je kunt door het inademen van een grote hoeveelheid  koolwaterstoffen last krijgen van irritatie aan je luchtwegen, duizeligheid, misselijkheid en een dronken gevoel. Als je dag in dag uit veel koolwaterstoffen inademt (zoals sommige schilders), kun je uiteindelijk hersenschade oplopen. Bij het werken met koolwaterstoffen moet je daarom zorgen voor goede ventilatie. In koolwaterstoffen kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Probeer als je zwanger bent het inademen van koolwaterstofdampen zo veel mogelijk te vermijden.

Inslikken van koolwaterstoffen

Zorg ervoor dat je geen producten inslikt waarin koolwaterstoffen zitten. Is dit toch gebeurd, neem dan contact op met een arts en braak en hoest zo min mogelijk. Bij het braken of hoesten kan er namelijk een kleine hoeveelheid koolwaterstoffen in de longen komen. Dat kan leiden tot een chemische longontsteking. Kenmerken van een chemische longontsteking zijn hoesten, koorts en je benauwd voelen. Na inslikken kunnen koolwaterstoffen ook zorgen voor hoofdpijn, misselijkheid, sufheid, onrust en andere gezondheidsklachten, zoals buikpijn en diarree.

Koolwaterstoffen op de huid

Zorg dat koolwaterstoffen niet in contact komen met je huid. Als koolwaterstoffen op je huid komen, ontvetten ze je huid sterk. Dit geldt vooral voor producten met een hoge concentratie koolwaterstoffen. Als de stoffen veel of vaak op je huid komen, kun je last krijgen van een droge en gebarsten huid, eczeem en andere huidaandoeningen.