Verschijningsvormen

Wasbenzine is een vloeistof die je kunt gebruiken als verdunningsmiddel, reinigingsmiddel of . Het zit altijd in een fles met een kinderveilige sluiting. Je vindt het product in doe-het-zelfwinkels en bij de was- en reinigingsmiddelen in de supermarkt of drogist.

Wat moet je weten

Wat is wasbenzine?

Wasbenzine is een vetvrij oplosmiddel waarmee je oppervlakken kunt ontvetten. Let wel op: wasbenzine kan sommige typen oppervlakken, zoals bepaalde kunststoffen, geolied of gelakt hout en natuursteen, aantasten (dof maken). Wasbenzine kan je ook gebruiken als brandstof in benzinebranders. Het wordt ook verkocht onder de naam ‘kookpunt benzine 100/140’. 

Daarnaast wordt wasbenzine gebruikt als verdunningsmiddel voor verfspuitinstallaties. Gebruik daarvoor geen ‘eco-wasbenzine’. Eco-wasbenzine heeft een andere samenstelling die niet geschikt is om in verfspuitinstallaties te gebruiken. Voor het verdunnen van alkyd verf (verf op terpentinebasis) gebruik je geen wasbenzine, maar terpentine.

Wat zit er in wasbenzine?

Wasbenzine is een mengsel van koolwaterstoffen, dat je op de verpakking kan terugvinden als ‘Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische’. De koolwaterstoffen komen uit 'nafta', oftewel petroleum dat van aardolie is gemaakt. De koolwaterstoffen in wasbenzine zijn vluchtige organische stoffen (VOS). 

Er bestaat ook zogenaamde ‘eco-wasbenzine’. Eco-wasbenzine is een ander mengsel van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld C10-C13. Dit type wasbenzine is minder belastend voor het milieu. 

Gevaarsymbolen op het etiket

Niet op alle typen wasbenzine staan dezelfde gevaarsymbolen. Wanneer bepaalde gevaarsymbolen niet op het etiket staan, kan dat type wasbenzine minder brandbaar of minder schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Let op: alle typen wasbenzine zijn brandbaar en in een bepaalde mate schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Je moet met alle typen wasbenzine dus altijd voorzichtig omgaan.

Vluchtige organische stoffen (VOS) en schildersziekte

VOS verdampen snel, blijven vervolgens in de lucht hangen en zijn schadelijk voor je gezondheid. Je kunt door het inademen van een grote hoeveelheid VOS last krijgen van luchtwegirritatie, duizeligheid, misselijkheid en een dronken gevoel. Als je dag in dag uit veel VOS inademt, kun je uiteindelijk hersenschade oplopen. Dit heet het Organo Psycho Syndroom (OPS), ofwel schildersziekte. Tijdens het gebruik van wasbenzine moet je daarom zorgen voor goede ventilatie. In VOS kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Probeer als je zwanger bent het inademen van wasbenzinedampen te vermijden. Houd wasbenzine altijd buiten het bereik van kinderen.

Niet braken na inslikken van wasbenzine

Zorg ervoor dat je geen wasbenzine inslikt. Op het etiket van een fles wasbenzine staat altijd dat je niet opzettelijk moet braken als je het per ongeluk binnenkrijgt. Bij het braken kan er namelijk een kleine hoeveelheid wasbenzine in de longen komen. Dat kan leiden tot een ernstige longontsteking. Wanneer wasbenzine in je longen terechtkomt, kan dit nóg gevaarlijker zijn dan wanneer het in je maag terechtkomt. 

Wat zegt de wet?

In Nederland moet wasbenzine voldoen aan Europese wetgeving. Op Europees niveau is afgesproken dat chemische stoffen in wasbenzine moeten voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG). Deze afspraken uit de REACH Verordening zijn in Nederland opgenomen in de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat wasbenzine die op de markt komt  is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht of producenten en importeurs de wettelijke eisen naleven.

Tips

 • Voorkom contact met de huid. In wasbenzine zitten stoffen die eczeem kunnen veroorzaken. 
  • Werk zorgvuldig, zorg dat je niet morst.
  • Draag werkkleding en handschoenen.
 • Lees de gebruiksaanwijzing en bekijk de gevaarsymbolen op het etiket. 
 • Probeer het inademen van VOS te voorkomen. Dus zorg ervoor dat je de ruimte waarin je werkt altijd goed ventileert.
 • Als je zwanger bent, probeer dan zo veel mogelijk het werken met wasbenzine te vermijden.
 • Houd wasbenzine buiten het bereik van kinderen, omdat er schadelijke stoffen in zitten. 

Let extra op als je online wasbenzine bestelt:

 1. Online producten kopen bij Nederlandse webwinkel: doorgaans veilig.
 2. Online producten kopen bij webwinkel binnen de Europese Unie: doorgaans veilig.
 3. Online producten kopen bij webwinkel buiten de Europese Unie: mogelijk onveilig.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel / Ontvetter

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel / Ontvetter / Verdunner

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificaten speciaal voor wasbenzine.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van wasbenzine kun je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen direct irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.

 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.

 • Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting.

 • Producten die – als ze in het milieu terecht komen – schadelijk zijn voor de organismen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Bewaren en weggooien

De dop van de fles wasbenzine heeft een kinderveilige sluiting waardoor het lastiger is om de fles te openen, maar het is wel mogelijk dat (jonge) kinderen de sluiting open krijgen. Berg wasbenzine net als alle andere huishoudchemicaliën daarom altijd buiten bereik van kinderen op. 

Restjes wasbenzine gooi je in een potje weg bij het klein chemisch afval. Lege plastic verpakkingen wasbenzine mogen in de zak met plastic verpakkingen. Ze moeten wel goed leeg zijn, anders verstoren de chemische stoffen de recycling. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.