In het kort

Wasbenzine is een vetvrije vloeistof, die je kunt gebruiken als verdunningsmiddel, schoonmaakmiddel of . Wasbenzine kan je ook gebruiken als brandstof in benzinebranders.

Wasbenzine is een mengsel van koolwaterstoffen. Deze koolwaterstoffen in wasbenzine zijn vluchtige organische stoffen (VOS). VOS zijn schadelijk voor de gezondheid. Probeer VOS zo min mogelijk in te ademen.

Wat zit er in wasbenzine?

Wasbenzine is een mengsel van koolwaterstoffen, dat je op de verpakking kan terugvinden als ‘Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische’. De koolwaterstoffen komen uit 'nafta', oftewel petroleum dat van aardolie is gemaakt. De koolwaterstoffen in wasbenzine zijn vluchtige organische stoffen (VOS). 

Is wasbenzine veilig te gebruiken?

Wasbenzine kan schadelijk zijn als je het inademt, inslikt of als het op je huid terechtkomt. Het is belangrijk om tijdens en na gebruik goed te ventileren. Daarmee verlaag je de hoeveelheid aan VOS in de lucht. VOS zijn schadelijk voor je gezondheid. Probeer VOS zo min mogelijk in te ademen.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel / Ontvetter

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel / Ontvetter / Verdunner

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Tips

 • Voorkom contact met de huid. In wasbenzine zitten stoffen die eczeem kunnen veroorzaken. 

  • Werk zorgvuldig, zorg dat je niet knoeit.

  • Draag werkkleding en handschoenen.

 • Lees de gebruiksaanwijzing en bekijk de gevaarsymbolen op het etiket.

 • Probeer het inademen van vluchtige organische stoffen in wasbenzine te voorkomen. Dus zorg ervoor dat je de ruimte waarin je werkt altijd goed ventileert.

 • Rook niet tijdens het gebruik van wasbenzine of in de buurt van wasbenzine, want wasbenzine is brandbaar.

 • Zwanger? Vermijd het gebruik van wasbenzine dan zo veel mogelijk.

 • Houd wasbenzine buiten het bereik van kinderen.

Online kopen

Let op als je wasbenzine online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Er bestaat ook zogenaamde ‘eco-wasbenzine’. Eco-wasbenzine is een mengsel van deels andere koolwaterstoffen, bijvoorbeeld C10-C13. Dit type wasbenzine is minder belastend voor het milieu. Houd je ook bij deze soort wasbenzine aan de voorzorgsmaatregelen. Let op, eco-wasbenzine is niet geschikt om in verfspuitinstallaties te gebruiken.

Verschijningsvormen

Flesvorm

Wasbenzine zit altijd in een fles met een kinderveilige sluiting. Je kunt wasbenzine kopen in doe-het-zelfwinkels en in de supermarkt of drogist bij de was- en reinigingsmiddelen.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor wasbenzine.

Beweringen en waarschuwingen

Niet op alle typen wasbenzine staan dezelfde gevaarsymbolen. Wanneer bepaalde gevaarsymbolen niet op het etiket staan, kan dat type wasbenzine minder brandbaar of minder schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Maar let op: alle typen wasbenzine zijn brandbaar en in een bepaalde mate schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Je moet met alle typen wasbenzine dus altijd voorzichtig omgaan.

Op het etiket van wasbenzine kun je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen direct irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.
 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.
 • Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting.
 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Bewaren en weggooien

Bewaren

Bewaar wasbenzine, net als alle andere huishoudchemicaliën en schoonmaakmiddelen, altijd buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat wasbenzine niet in contact komt met warme oppervlakken, vonken, vuur en andere ontstekingsbronnen, want wasbenzine is brandbaar.

Weggooien

Restjes wasbenzine gooi je in een potje weg bij het klein chemisch afval. Lege plastic verpakkingen wasbenzine mogen in de zak met plastic verpakkingen. De verpakking moet wel helemaal leeg zijn, anders verstoren de chemische stoffen in het restje wasbenzine de recycling. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Vluchtige organische stoffen (VOS) en schildersziekte

VOS verdampen snel, blijven in de lucht hangen en zijn schadelijk voor je gezondheid. Je kunt door het inademen van een grote hoeveelheid VOS last krijgen van luchtwegirritatie, duizeligheid, misselijkheid en een dronken gevoel. Als je dag in dag uit veel VOS inademt, kun je uiteindelijk hersenschade oplopen. Dit heet het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel schildersziekte genoemd. Tijdens het gebruik van wasbenzine moet je daarom zorgen voor goede ventilatie. In VOS kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vermijd daarom het inademen van wasbenzinedampen als je zwanger bent. Houd wasbenzine altijd buiten het bereik van kinderen.

Niet braken na inslikken van wasbenzine

Zorg ervoor dat je geen wasbenzine inslikt. Als je per ongeluk wasbenzine inslikt, ga dan niet opzettelijk braken. Dit staat ook op het etiket. Bij het braken kan er namelijk een kleine hoeveelheid wasbenzine in je longen komen. Dat kan leiden tot een ernstige longontsteking. Wasbenzine in je longen is gevaarlijker dan wanneer het in je maag terechtkomt. Raadpleeg altijd meteen een (huis)arts na het inslikken van wasbenzine.

Wat zegt de wet over wasbenzine?

In Nederland moet wasbenzine voldoen aan Europese wetgeving. Op Europees niveau is afgesproken dat chemische stoffen in wasbenzine moeten voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG). Deze afspraken uit de REACH Verordening zijn in Nederland opgenomen in de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat wasbenzine die op de markt komt  is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht of producenten en importeurs de wettelijke eisen naleven.