In het kort

Vergeleken met andere verfsoorten zitten er weinig schadelijke stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS), in latexverf. Daarom zijn er minder gezondheidsrisico’s. In latexverf zitten wel , waar je een allergische reactie van kunt krijgen.

Wat zit er in latexverf?

Latexverf is altijd op waterbasis. Over het algemeen is verf op waterbasis minder schadelijk voor je gezondheid dan verf met veel vluchtige organische stoffen (VOS), zoals verf op basis van terpentine. Vroeger gebruikte men echte latex uit de rubberboom om latexverf te maken. Dat is al lang niet meer zo, maar de naam latex wordt nog steeds gebruikt. As je allergisch bent voor latex, kun je daarom gerust latexverf gebruiken.

Latexverf bestaat uit verschillende chemische stoffen:

 • : Het oplosmiddel in latexverf bestaat vooral uit water. Op de verpakking staat altijd ‘geen/zeer weinig oplosmiddelen’. Producenten geven hiermee aan dat de verf weinig of geen VOS bevat. Hoeveel VOS er in zitten moet aangegeven staan op de verpakking. In latexverf zitten meestal 1 à 2 procent VOS.

 • : Latexverf bestaat voor 10 à 15 procent uit een bindmiddel, bijvoorbeeld acrylaten. Het bindmiddel zorgt er onder andere voor dat de verf goed smeert.

 • : Pigment geeft de verf kleur en dekkracht. Titaniumdioxide is het meest gebruikte pigment in latexverf. Het zorgt ervoor dat latexverf wit is en/of voldoende dekt.

 • Vulstoffen: Latexverf bestaat voor ongeveer de helft uit vulstoffen, zoals calciumcarbonaat en/of kwarts. Vulstoffen zorgen ervoor dat de verf voldoende dekt en oneffenheden opvult.

 • Conserveermiddelen: Verf op waterbasis bederft veel sneller dan verf op terpentinebasis. Daarom voegen producenten aan verf op waterbasis bijna altijd conserveermiddelen toe Deze conserveermiddelen gaan - en bacteriegroei tegen. Vaak zijn deze conserveermiddelen isothiazolinonen (zoals 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (MI), 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on (DCOIT) en CMI/MI).

 • Overige hulpstoffen, zoals een .

Is latexverf veilig te gebruiken?

Bij is latexverf . Consumenten die af en toe een muur verven lopen weinig . Voor professionele schilders die elk dag in contact komen met verf zijn er wel gezondheidsrisico’s. VOS verdampen snel en blijven vervolgens in de lucht hangen. VOS zijn schadelijk voor de gezondheid. Je kunt door het inademen van een grote hoeveelheid VOS last krijgen van luchtwegirritatie, duizeligheid, misselijkheid en een dronken gevoel. Als je elke dag veel VOS inademt, kun je uiteindelijk hersenschade oplopen. Dit heet het Organo Psycho Syndroom (OPS) en wordt ook wel de schildersziekte genoemd. Probeer altijd zo min mogelijk VOS in te ademen. Als je zwanger bent kun je beter zo min mogelijk met latexverf werken.

Vaak bevat latexverf isothiazolinonen zoals BIT, CMI/MI of DCOIT als conserveermiddel. Als je huid vaak in contact komt met isothiazolinonen kan dit leiden tot een huidallergie. Probeer daarom direct contact met latexverf te vermijden door handschoenen te dragen.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

 • Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket.

 • Voorkom contact met de huid. In latexverf zitten stoffen die eczeem en allergische reacties kunnen veroorzaken. Tips om contact met de huid te voorkomen:

  • Werk zorgvuldig; rustig roeren, niet morsen

  • Draag werkkleding en handschoenen

  • Denk eraan dat rollers meer spatten dan kwasten

  • Gebruik voor het verven van een plafond met een roller een lange steel, zodat je niet direct onder de roller staat

 • Ga je verf verspuiten? Gebruik dan een geschikt stofmasker en een veiligheidsbril. Zo voorkom je dat je fijne verfdruppeltjes inademt of in je ogen krijgt. Bij het verspuiten van verf komen ook de bestanddelen in de lucht die normaal gesproken niet verdampen.

 • Ventileer de ruimte waarin je werkt altijd goed. Probeer het inademen van VOS te voorkomen. VOS verdampen snel en ze zijn schadelijk voor de gezondheid.

 • Houd latexverf buiten bereik van kinderen.

 • Gebruik voor het verwijderen van oude verf liever geen verfbranders of verfverwijderaars, maar een verfkrabber.

Online kopen

Let op als je latexverf online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten latexverf

Er zijn veel verschillende soorten verf voor binnenmuren of plafonds, meestal latexverf genoemd. Sommige zijn speciaal bedoeld voor vochtige ruimtes zoals de keuken of badkamer. Er is ook latexverf voor buitenmuren.

Er zijn verschillende soorten latexverf:

 • Voor de keuken gebruik je een latexverf die niet slijt als je schoonmaakt (schrobvaste verf) en de groei van schimmels tegengaat (schimmelwerende verf). Deze verf heet vaak acryllatexverf.

 • Voor de badkamer gebruik je een latexverf die naast schrobvast en schimmelwerend ook nog goed bestand is tegen water. Vaak heet die verf vinyllatex.

 • Woonkamers en slaapkamers kun je verven met alle soorten latexverf.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn keurmerken op het gebied van duurzaamheid en milieu voor verf. Voorbeelden van keurmerken die je tegen kunt komen op latexverf zijn:

 • Producten en diensten die het ECO-label krijgen zijn minder belastend voor het milieu op het gebied van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakking. Met dit label probeert de EU consumenten en bedrijven bewuster te maken van hun consumptie en productie.
 • Dit keurmerk stelt de eis aan producenten dat de verf voor 90% bestaat uit hernieuwbare of ruim beschikbare grondstoffen, dat er minimale hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in zitten en dat de dekkingsgraad voldoende is.
 • Het Dubokeur keurmerk laat zien dat een product tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde productgroep behoort. Producten die in aanmerking komen voor het keurmerk zijn de producten met de laagste milieu-impact en producten mogen daarnaast geen schadelijke gezondheidseffecten hebben voor de gebruikers.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van latexverf kun je dit symbool tegenkomen:

 • Dit symbool is het Grüne Punkt logo. De Grüne Punkt geeft aan dat er door de producent is meebetaald aan de verwerking van het afval dat het verpakkingsmateriaal met zich meebrengt. Het maakt deel uit van de Duitse wet. In Duitsland moet dit logo op verpakkingen van het product staan. Producenten van producten die in Nederland op de markt komen, moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking van het afval van verpakkingen maar er is geen logo aan gekoppeld.

Bewaren en weggooien

Zit je tussen twee verfklussen in?

Kwasten met latexverf kun je enkele dagen bewaren als je ze in een potje met water zet of als je ze strak in aluminiumfolie wikkelt. Dat laatste kan ook met rollers. Spoel kwasten en rollers niet uit onder de kraan en giet geen restjes verf door de gootsteen of in het riool. Vaak staat er bovenop latexverf in de emmer een laag vocht. Dat is niet omdat de verf niet meer goed is, maar is bewust zo gedaan. De laag vocht zorgt dat de verf niet uithardt in de emmer.

Weggooien

Latexverf die over is en vochtige kwasten en rollers gooi je weg bij het klein chemisch afval. Een lege en opgedroogde verpakking van latexverf gooi je weg bij het restafval, net zoals opgedroogde kwasten en rollers. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal

Meer informatie

Wat zegt de wet over latexverf?

Latexverf die in Nederland te koop is, moet voldoen aan Europese wetgeving. In de Europese Unie is afgesproken dat chemische stoffen die in latexverf zitten, moeten voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG). Daarnaast is er een Europese verfrichtlijn (2004/42/EG), die per 2010 eisen stelt aan de hoeveelheid VOS in verfproducten. In latexverf mag niet meer dan 30 g/l VOS zitten (dit is de EU-grenswaarde). Hoeveel VOS er in de verf zit moet op het etiket staan.

Daarbij moet latexverf voldoen aan de Nederlandse Warenwet. Producenten en importeurs moeten zorgen dat latexverf die op de markt komt veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of producenten en importeurs zich aan de wettelijke eisen houden.