In het kort

De afkorting TMAD staat voor Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion. Het is een dat bijvoorbeeld in verfproducten zit. Bij zijn producten met TMAD . Sommige mensen zijn allergisch voor TMAD.

Waarom zit deze stof in producten?

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazool-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) is een conserveermiddel. Het gaat - en bacteriegroei tegen, waardoor een product langer houdbaar is. Het zit soms in verfproducten, zoals latexverf. De gebruikte hoeveelheid TMAD in een product is klein. TMAD in een product wordt langzaam omgezet naar formaldehyde. Lees hier meer over formaldehyde.

Is deze stof veilig?

Sommige mensen zijn allergisch voor TMAD en/of formaldehyde. Uit onderzoek blijkt dat bij regelmatige blootstelling aan formaldehyde-vormende stoffen zoals TMAD, een formaldehyde-allergie of een allergie voor TMAD zelf ontwikkeld kan worden. Als je weet dat je allergisch bent voor TMAD, kun je producten met deze stof beter vermijden. Lees de etiketten zorgvuldig en neem contact op met de leverancier als het niet duidelijk is. Je kunt dan vragen of in het product TMAD zit en of er mogelijk alternatieve producten zijn zonder TMAD.

Meer informatie

Is TMAD een kankerverwekkende stof?

Doordat de stof langzaam wordt omgezet in formaldehyde zijn er ook zorgen over mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van TMAD. Formaldehyde is namelijk een kankerverwekkende stof. Maar dat wil niet direct zeggen dat TMAD ook kankerverwekkend is. Verder onderzoek moet uitwijzen of TMAD daadwerkelijk een (verdacht) kankerverwekkende stof is.