Verschijningsvormen en varianten

Steeds meer verfsoorten voor consumenten zijn op waterbasis. Denk aan latex, lak voor binnen, schimmelwerende verf, buitenmuurverf en lak voor buiten.

Latexverf is de meest gebruikte verf voor binnenmuren. Voor de keuken of badkamer gebruik je een latexverf die schrobvast en schimmelwerend is. Deze verf wordt vaak acryllatexverf genoemd. Voor de badkamer gebruik je een latexverf die ook waterbestendig is. Vaak heet die verf vinyllatex. Woonkamers en slaapkamers kunnen geverfd worden met iedere latexverf die je wilt.

In de meeste soorten verf zitten schadelijke stoffen. Om de gezondheidsrisico’s te beperken, kun je letten op het soort verf dat je gebruikt en is het goed om erop te letten op welke manier en hoe vaak je verf gebruikt. Over het algemeen is verf met (bijv. terpentijn) schadelijker dan verf op waterbasis. Daarnaast bevat verf met weinig eisen, zoals latexverf, over het algemeen minder schadelijke stoffen dan een verf met een speciale functie, zoals parketlak die slijtvast moet zijn.

Wat moet je weten

Latexverf is een mengsel van stoffen

Latexverf op waterbasis is een mengsel van chemische stoffen. Latexverf kan wel uit 20 tot 60 verschillende stoffen zijn gemaakt. Grofweg bestaat de verf uit , oplosmiddel, verdunningsmiddel, pigment en veel vulstoffen. Daarnaast zitten er hulpstoffen in latexverf die ervoor zorgen dat de verf niet schimmelt of bederft door groei van bacteriën, dat de verf niet schuimt, dat de verf een goede zuurgraad behoudt en het verfmengsel niet uit elkaar valt.

Minder risico voor je gezondheid

Er zitten weinig schadelijke stoffen in latexverf op waterbasis. Vergeleken met andere verfsoorten heeft latex op waterbasis daarom minder gezondheidsrisico's. Latexverf droogt snel, is makkelijk overschilderbaar en kan goed verdund worden. De verf heeft geen sterke geur wat gunstig is voor het schilderen van ruimtes waar de geur van oplosmiddelen een probleem kan zijn. Sinds 1 januari 2000 mogen professionale schilders binnenshuis alleen nog maar verven gebruiken met weinig oplosmiddel erin. Meestal zijn dit verven op waterbasis.

Oplosmiddelen in latexverf

Op de verpakking van latexverf staat soms ‘zonder oplosmiddel’ of ‘emissievrij’. Producenten geven hiermee meestal aan dat de verf geen vluchtige organische stoffen bevat. Vluchtige organische stoffen zijn oplosmiddelen. Ze zijn de meest schadelijke componenten van verf. De chemische stoffen verdampen snel uit de verf en blijven vervolgens in de lucht hangen. Het inademen van een grote hoeveelheid van deze chemische stoffen kan misselijkheid en duizeligheid veroorzaken. Voor professionele schilders die dagelijks in contact komen met verf is dit een aandachtspunt. Consumenten die af en toe een muur verven lopen veel minder . In latexverf zijn vluchtige organische stoffen alleen in heel kleine hoeveelheden aanwezig (1-2%).

Wat zegt de wet- en regelgeving?

Veel van de voor verf- en drukinktproducenten relevante wet- en regelgeving komt van de Europese Unie.

De REACH Verordening (1907/2006/EG), de Europese verordening voor de registratie van chemische stoffen, speelt daarbij een belangrijke rol. REACH stelt het ter beschikking stellen van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) verplicht voor chemische stoffen en mengsels voor de professionele gebruiker, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Weetje

Latexverf bevat geen natuurlijk latex. Mensen die allergisch zijn voor latex kunnen gerust latexverf gebruiken.

Voorzorgs­maatregelen

Tips

 • Ventileer de ruimte waarin je werkt altijd goed
 • Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket
 • Voorkom contact met de huid
  • Werk zorgvuldig; rustig roeren, niet morsen.
  • Draag werkkleding en handschoenen.
  • Draag een ademhalingsbeschermingsmasker als je latexverf verspuit.
  • Denk eraan dat rollers meer spatten dan kwasten.
  • Gebruik voor het verven van een plafond met een roller een lange steel zodat je niet direct onder de roller staat.

Verspuiten? Let op

Bij het verspuiten van verf komen ook de bestanddelen in de lucht die normaal gesproken níet verdampen. Irritatie van ogen en luchtwegen treedt dan zeker op als je je niet beschermt.

Kwasten met verf op waterbasis schoonmaken

Gebruik je verf op waterbasis? Spoel ook dan de kwasten niet uit onder de kraan! Wikkel ze strak in aluminiumfolie of zet ze onder water, zo blijven ze enkele dagen goed.

Verwijderen van verf of schuren

 • Gebruik bij voorkeur een schuurmachine met stofzuiger.
 • Maak je schuurpapier nat om stofvorming te voorkomen.
 • Gebruik liever geen verfafbranders of verfverwijderaars, maar een verfkrabber.

Ingrediënten

Keurmerken en beweringen

Op verpakkingen van latexverf kun je de volgende keurmerken tegenkomen:

 • EU Ecolabel: Het EU Ecolabel is een Europees milieukeurmerk dat je niet alleen op sommige verfsoorten kunt terugvinden, maar ook op andere non-food producten en diensten. Het doel is om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen.
 • NaturePlus: Nature-Plus stelt de eis aan producenten dat de verf voor 90 procent bestaat uit hernieuwbare of ruim beschikbare grondstoffen, dat er minimale hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in zitten en dat de dekkingsgraad voldoende is.
 • Dubokeur: Dit keurmerk laat zien dat een product tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde productgroep behoort. Producten die in aanmerking komen voor het keurmerk zijn de producten met de laagste milieu-impact en producten die geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken door het verven.

Op de website van Milieu Centraal is een keurmerkenwijzer te vinden. Hierin worden veel keurmerken op het gebied van duurzaamheid en milieu genoemd en uitgelegd.

Bewaren en weggooien

Latexverf op waterbasis hoort bij het klein chemisch afval.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.