In het kort

Kleurstoffen geven producten een kleur. Het hangt af van het soort product en het materiaal waar het van gemaakt is welke kleurstoffen er in mogen zitten. Bij zijn producten met kleurstoffen . Wel kun je allergisch zijn voor bepaalde kleurstoffen als deze in contact komen met je huid. Dit kan het geval zijn bij kleurstoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld textiel, persoonlijke verzorgingsproducten en tatoeage inkt.

Waarom zit deze stof in producten?

Kleurstoffen geven producten een kleur. Ze zitten in veel verschillende soorten producten, zoals in verf, voedselcontactmaterialen, speelgoed, persoonlijke verzorgingsproducten en textiel.

Het hangt af van het soort product en het materiaal waar het van gemaakt is welke kleurstoffen er in mogen zitten. Lees meer over kleurstoffen in specifieke producten op de volgende pagina’s:

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met kleurstoffen veilig. Wel kun je allergisch zijn voor bepaalde kleurstoffen als deze in contact komen met de huid. Dit kan het geval zijn bij kleurstoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld textiel, persoonlijke verzorgingsproducten en tatoeage inkt.

Meer informatie

Wat zegt de wet over kleurstoffen?

Voor alle kleurstoffen in consumentenproducten geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese REACH verordening (1907/2006/EG). In de REACH verordening is voor verschillende kleurstoffen vastgelegd in welke producten en materialen ze niet of maar in kleine hoeveelheid in mogen zitten. Cadmium mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden in plastic producten en verf. Daarnaast zijn er in de REACH verordening voorschriften over het gebruik van kleurstoffen in tatoeage inkten en textiel.

Op sommige producten is naast REACH nog extra wetgeving van toepassing waar regels in staan voor het gebruik van kleurstoffen. Dit is het geval bij het gebruik van kleurstoffen in speelgoed, persoonlijke verzorgingsproducten en voedselcontactmaterialen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

Verschillende soorten kleurstoffen

Kleurstoffen zijn onder te verdelen in twee groepen, oplosbare en onoplosbare kleurstoffen:

  • Oplosbare kleurstoffen zijn kleurstoffen die in vloeibare vorm worden gebruikt om een product een kleur te geven. De kleurstof hecht dan aan het product, bijvoorbeeld aan plastic, rubber of textiel. Oplosbare kleurstoffen kunnen ook worden gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals shampoo of haarverf.

  • Onoplosbare kleurstoffen worden genoemd. Dit zijn vaak poeders, waarbij een ervoor zorgt dat de kleur aan het product bindt. Ze zijn onder te verdelen in organische en anorganische pigmenten:

    • Organische pigmenten worden zo genoemd omdat er koolstofatomen in zitten. Voorbeelden van organische pigmenten zijn briljantblauw en zwarte kool (carbon black). Briljantblauw vind je in persoonlijke verzorgingsproducten en zwarte kool geeft het rubber van autobanden een zwarte kleur.

    • Anorganische pigmenten zijn meestal metaalverbindingen. Een voorbeeld van een veelgebruikt anorganisch pigment is titaniumdioxide. Dit geeft de producten een witte kleur. Titaniumdioxide zit bijvoorbeeld in latexverf en gezichtscrème.