Wat zit er in geurstokjes?

Geurstokjes steek je in een houder met geurvloeistof. De stokjes zuigen de geurvloeistof op en verspreiden langzaam de geur in de omgeving. Geurstokjes zijn meestal gemaakt van hout, bamboe, riet, papier of synthetische vezels.

In geurvloeistof zitten de volgende stoffen:

 • Oplosmiddelen: De worden opgelost in een , zoals propyleenglycol, propyleenglycol ethers of ethanol. Vaak bestaat een geurvloeistof vooral uit (een combinatie van) oplosmiddelen.

 • Geurstoffen: In geurvloeistof zit altijd een mengsel van geurstoffen. Dit wordt ook wel genoemd. Voorbeelden van veelgebruikte geurstoffen zijn linalool en tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Ook kan in geurvloeistof een etherische olie zitten. Dit is een mengsel van geurstoffen uit planten, bloemen, kruiden of vruchten. Er zijn ook geurstokjes waarbij de vloeistof alleen uit een mengsel van etherische oliën bestaat.

 • Kleurstoffen: Soms is de geurvloeistof gekleurd. Zo kun je makkelijker zien hoeveel vloeistof er nog in de houder zit.

Zijn chemische stoffen in geurstokjes veilig?

Geurstokjes zijn bij , als je de ruimte goed ventileert. Als je geurstokjes in huis gebruikt, komen er schadelijke stoffen in de lucht. Daarom is het belangrijk om goed te ventileren. Zet bijvoorbeeld een extra raam open. Zo gaan de schadelijke stoffen naar buiten, en adem je ze minder in.

De schadelijke stoffen die bij geurstokjes vrijkomen, zijn vooral vluchtige organische stoffen (VOS). Als je VOS inademt, kunnen deze stoffen de luchtwegen irriteren en schadelijk zijn voor de gezondheid. Voorbeelden van VOS in geurstokjes zijn het oplosmiddel ethanol en sommige geurstoffen, zoals limoneen en linalool.

Als je allergisch bent voor bepaalde geurstoffen, let dan extra op dat je de vloeistof niet op je huid krijgt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je de geurvloeistof vervangt of de stokjes omdraait. Je kunt dan een allergische reactie van je huid krijgen. Ook kun je door het inademen van geurstoffen een allergische reactie krijgen, maar hier is nog weinig over bekend.

Let op bij jonge kinderen

Er gebeuren wel eens ongelukken met jonge kinderen en geurstokjes. Kinderen nemen bijvoorbeeld een slokje van de geurvloeistof of zuigen aan de geurstokjes. Kinderen kunnen dan gaan hoesten en overgeven. Als ze veel geurvloeistof binnen krijgen, kunnen ze onder andere erg suf worden en ademhalingsproblemen krijgen. Zet de geurstokjes daarom altijd buiten het bereik van kinderen neer.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

 • Lees het etiket en volg de gebruiksaanwijzing van geurstokjes op. Hier staat soms in wanneer je moet ventileren. Ook kan er staan hoe lang je het product mag gebruiken in een bepaalde ruimte.

 • Zorg voor een goede ventilatie in je huis.

 • Gebruik liever geen geurstokjes in kamers waar kleine kinderen zijn. Vooral baby’s krijgen, in vergelijking met volwassenen, relatief snel te veel schadelijke stoffen binnen als ze deze inademen.

 • Houd geurstokjes buiten het bereik van kinderen. Er gebeuren wel eens ongelukken. Kinderen nemen dan bijvoorbeeld een slokje van de vloeistof of zuigen aan de geurstokjes.

Alternatieven

Je kunt nare luchtjes het beste uit een ruimte krijgen door even goed te luchten. Zet bijvoorbeeld een extra raam open. Zo komt er schone lucht binnen en gaat de vieze lucht naar buiten.

Geurstokjes zijn niet-brandbare luchtverfrissers. Kijk op de pagina over luchtverfrissers voor informatie over andere producten, zoals luchtverfrisser sprays en spuitbussen. Er zijn ook brandbare luchtverfrissers, zoals kaarsen en wierook. Bij brandbare luchtverfrissers komen er naast de vluchtige organische stoffen ook andere schadelijke stoffen vrij.

Wil je wel een lekkere geur in huis, maar gebruik je liever geen geurstokjes of andere luchtverfrissers? Dan zijn gedroogde kruiden of citrusschillen een alternatief.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten geurstokjes

Er zijn twee verschillende soorten geurstokjes. Bij de meeste geurstokjes steek je het ene uiteinde in de geurvloeistof, die in de houder zit. Het andere uiteinde steekt dan in de lucht. Er zijn ook stokjes die je in de vloeistof dipt en vervolgens omdraait.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor geurstokjes.

Beweringen en waarschuwingen

Waarschuwingen

Op de verpakking van geurstokjes kun je de volgende waarschuwingen tegenkomen:

 • Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden

 • Kan allergische huidreactie veroorzaken

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp

 • Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen

Op het etiket kun je de volgende symbolen tegenkomen:

 • Dit symbool is een algemeen waarschuwingssymbool. Je vindt dit symbool als eerste van een reeks veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. De symbolen die volgen geven dan specifiekere veiligheidsvoorschriften.
 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.

Bewaren en weggooien

Geurstokjes zelf gooi je weg bij het restafval. Lege flesjes geurvloeistof gooi je weg in de glasbak of het plastic afval. Een flesje met overgebleven geurvloeistof gooi je weg bij het klein chemisch afval, omdat het schadelijk is voor het milieu.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Zelf geurstokjes maken

Online vind je manieren om zelf geurstokjes te maken, bijvoorbeeld met satéprikkers, etherische olie, glycerine en ethanol. Als je dat doet, zorg er dan voor dat je niet op je huid knoeit. Door ethanol kan je huid erg uitdrogen. Door de etherische olie kun je een allergische reactie op de huid krijgen.

Wat zegt de wet over geurstokjes?

Geurstokjes moeten voldoen aan de Europese richtlijn Algemene productveiligheid (2001/95/EG). Dit houdt in dat producenten en importeurs verplicht zijn om ervoor te zorgen dat producten bij normaal gebruik veilig zijn voor consumenten. Daarnaast moeten geurstokjes in Nederland voldoen aan de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.