Toepassing

Ethanol is een . Het is een stof die in veel verschillende producten kan voorkomen. Ethanol zit als oplosmiddel in schoonmaakmiddelen, vernissen en viltstiften. Ethanol verdampt snel waardoor een product vlug opdroogt. Verder wordt ethanol in schoonmaakmiddelen, zoals glasreinigers, ook gebruikt om te ontvetten en streeploos schoon te maken.

Ethanol wordt in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant en zonnebrand gebruikt om te ontsmetten en om stoffen op te lossen en te verdunnen zodat het product smeerbaar wordt. Op de verpakking van persoonlijke verzorgingsproducten als deodorant en zonnebrand staat soms ‘alcohol denat.’ als ingrediënt vermeld. Dit is ethanol die ongeschikt is gemaakt voor consumptie met bijvoorbeeld denatoniumbenzoaat of methanol. 

In desinfecterende handgel en schoonmaakmiddelen kan ethanol de zijn die ziektekiemen doodt.

Verder is ethanol zeer brandbaar en kan het als biobrandstof worden gebruikt voor auto’s en in bio-ethanol haarden. Bio-ethanol is ethanol dat onder andere verkregen wordt uit suikerbiet, suikerriet, suikerpalm en graan (zoals maïs en tarwe).  

Ethanol is ook de chemische naam van de alcohol die in alcoholische dranken zit.

Actuele stand van zaken

Blootstelling 

Wanneer je consumentenproducten met ethanol, zoals glasreinigers, deodorant of vernis gebruikt, word je voor korte tijd aan ethanol blootgesteld via inademing en huidcontact. Deze blootstelling is laag omdat je de producten waar ethanol in zit, slechts af en toe of voor korte tijd gebruikt. Ook het inademen van ethanol tijdens het tanken met een biobrandstof of het branden van een bio-ethanol haard is beperkt. Zelfs wanneer je geen gebruik maakt van producten waar ethanol in zit, is ethanol in kleine hoeveelheden aanwezig in je bloed, omdat het van nature in je lichaam wordt gevormd. 

Actueel 

Er zijn veel gegevens bekend over de gevolgen na langdurige blootstelling aan ethanol. Dit kan leiden tot gezondheidsschade, zoals verminderde vruchtbaarheid en afwijkingen bij het nageslacht, levercirrose en borst- en darmkanker. In Nederland staat ethanol dan ook op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, en op de SZW-lijst voor de voortplanting giftige stoffen. Werkgevers zijn verplicht om indien mogelijk ethanol te vervangen door een minder schadelijke stof. Dit geldt ook voor producten waar ethanol in zit, zoals reinigings- en desinfectiemiddelen. Wanneer dat niet mogelijk is, moet de blootstelling zo laag mogelijk zijn.  Op Europees niveau is er discussie over de vraag of ethanol erkend moet worden als schadelijk voor de voortplanting. 

Wat zegt de wet?

Ethanol is goedgekeurd als biocide in desinfectiemiddelen om ziektekiemen, zoals bacteriën, schimmels en virussen, op je huid en oppervlakken in je woning te doden. Aan het gebruik van in consumentenproducten zijn strenge regels verbonden. Biociden moeten zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en bioci-den ( ). Er worden bij de toelating ook eisen gesteld aan de veiligheid voor de gebruiker en het milieu. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). 

Risicotoelichting

Veelvuldig gebruik van ethanol kan het vettige beschermlaagje op je huid aantasten waardoor je last kunt krijgen van droge, gevoelige huid. Ethanol zelf is niet irriterend voor de huid, maar als het beschermlaagje van je huid is aangetast, kan de huid wel meer doorlatend worden voor andere irriterende stoffen. Producten waar ethanol in zit, moet je slechts af en toe of voor korte tijd gebruiken. Volg bij het gebruik van producten met ethanol erin altijd de aanwijzingen op de verpakking.