In het kort

Ethanol is een . Ethanol zit in was- en reinigingsmiddelen als oplosmiddel en ontvetter. In persoonlijke verzorgingsproducten wordt ethanol ook gebruikt als oplosmiddel om stoffen op te lossen en te verdunnen. Verder is ethanol in desinfecterende producten de die ziektekiemen doodt, zoals in handgel en hygiënische schoonmaakdoekjes. Bij zijn producten met ethanol .

Waarom zit deze stof in producten?

Ethanol is een alcohol. Het is een stof die in veel verschillende producten kan voorkomen. Ethanol zit als oplosmiddel in was- en reinigingsmiddelen, vernissen en viltstiften. Ethanol verdampt snel waardoor een product vlug opdroogt. Verder wordt ethanol in schoonmaakmiddelen, zoals glasreinigers, ook gebruikt om te ontvetten en streeploos schoon te maken.

Ethanol wordt in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant en zonnebrandcrème, gebruikt om stoffen op te lossen en te verdunnen. Het product wordt dan smeerbaar. Op de verpakking van persoonlijke verzorgingsproducten als deodorant en zonnebrandcrème staat soms ‘alcohol denat.’ als ingrediënt vermeld. Dit is ethanol met de toegevoegde stoffen denatoniumbenzoaat of methanol. Door deze toevoeging is de ethanol niet meer geschikt om te drinken.

In desinfecterende handgel en schoonmaakmiddelen, zoals hygiënische schoonmaakdoekjes, kan ethanol de werkzame stof zijn die ziektekiemen doodt.

Verder is ethanol heel brandbaar en kan het als biobrandstof worden gebruikt voor auto’s en in bio-ethanol haarden. Bio-ethanol is ethanol dat onder andere verkregen wordt uit suikerbiet, suikerriet, suikerpalm en graan (zoals maïs en tarwe).  

Ethanol is ook de chemische naam van de alcohol die in alcoholische dranken zit.

Is deze stof veilig?

Als je ethanol vaak op je huid krijgt, kan ethanol het vettige beschermlaagje op je huid aantasten. Hierdoor kan je huid droog en gevoelig worden. Een droge en gevoelige huid beschermt je minder tegen andere irriterende stoffen. Je huid laat deze sneller door, waardoor je last kunt krijgen van huidirritatie. Gebruik producten waar ethanol in zit slechts af en toe of voor korte tijd. Volg bij het gebruik van producten met ethanol altijd de aanwijzingen op de verpakking op.

Meer informatie

Gezondheidsrisico’s bij langdurige blootstelling aan ethanol

Wanneer je consumentenproducten met ethanol, zoals glasreinigers, deodorant of vernis gebruikt, word je voor korte tijd aan ethanol blootgesteld. Je ademt het in of krijgt het op je huid. Deze blootstelling is laag, omdat je de producten slechts af en toe of voor korte tijd gebruikt. Ook adem je weinig ethanol in tijdens het tanken met een biobrandstof of het branden van een bio-ethanol haard. Zelfs wanneer je geen gebruik maakt van producten waar ethanol in zit, is ethanol in kleine hoeveelheden aanwezig in je bloed. Het wordt van nature in je lichaam gevormd. 

Langdurige blootstelling aan ethanol kan leiden tot gezondheidsschade, zoals verminderde vruchtbaarheid en afwijkingen bij het nageslacht, levercirrose en borst- en darmkanker. In Nederland staat ethanol dan ook op een lijst van kankerverwekkende stoffen en processen en op een lijst met voor de voortplanting giftige stoffen. Deze lijst, de zogenaamde SZW-lijst, is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Werkgevers moeten, indien mogelijk, ethanol vervangen door een minder schadelijke stof. Dit geldt ook voor producten waar ethanol in zit, zoals reinigings- en desinfectiemiddelen. Wanneer dat niet mogelijk is, moet de blootstelling zo laag mogelijk zijn. Op Europees niveau is er discussie over de vraag of ethanol erkend moet worden als schadelijk voor de voortplanting. 

Wat zegt de wet over ethanol als werkzame stof in desinfecterende producten?

Het is toegestaan om ethanol als werkzame stof in te gebruiken. Ethanol zit in desinfectiemiddelen om ziektekiemen, zoals bacteriën, schimmels en virussen, op je huid en oppervlakken in je woning te doden. Voor het gebruik van biociden in consumentenproducten gelden strenge regels. Biociden moeten zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ). Er worden bij de toelating ook eisen gesteld aan de veiligheid voor de gebruiker en het milieu. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU).