Wat moet je weten

Wees voorzichtig

Wees voorzichtig bij het gebruik van was- en reinigingsmiddelen. Lees voor gebruik altijd het etiket met de gevaarsymbolen en neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Meng deze producten niet met elkaar, dat kan gevaarlijk zijn. Heb je kleine kinderen, houd de producten dan buiten hun bereik. Als je kind je graag helpt met de was of met schoonmaken, bedenk dan dat schoonmaakproducten op dat moment vaak binnen handbereik staan. Let dan dus extra goed op.

Aan welke eisen moeten was- en reinigingsmiddelen voldoen volgens de wet?

In de wet worden reinigingsmiddelen 'detergentia' genoemd. De Europese Detergentenverordening ( 648/2004/EG) geldt voor alle was- en reinigingsmiddelen en geldt in alle Europese landen. De verordening stelt eisen voor het milieu ( van oppervlakteactieve stoffen) en eist dat bepaalde informatie op het etiket en/of op andere plaatsen beschikbaar moet zijn voor consumenten en professionele gebruikers.

De Europese richtlijn Algemene productveiligheid (2001/95/EG) is een vangnet voor producten of eisen die niet zijn opgenomen in een productspecifieke richtlijn. In Nederland valt deze richtlijn onder de Warenwet. De richtlijn verplicht producenten en leveranciers om producten op de markt te zetten die zijn voor iedereen. De richtlijn verplicht de producent ook om aan te geven hoe je een product veilig kunt gebruiken.  
In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door bedrijven.

Ingrediënten op het etiket

Op de verpakking van was- en reinigingsmiddelen staat aangegeven welke ingrediënten het product bevat. Vaak wordt niet de naam van de chemische stoffen gegeven, maar worden stofcategorieën weergegeven, zoals , anionogene oppervlakteactieve stoffen, bleekmiddelen of alcoholen. De producent moet dan op een website vermelden welke chemische stoffen het product precies bevat. De website staat vermeld op het etiket. Als je precies wilt weten wat er in het product zit, kun je het daar opzoeken. Geurstoffen waarvan bekend is dat sommige mensen er allergisch voor zijn, moeten wel altijd op het etiket vermeld worden.

Gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Op de etiketten van veel was- en reinigingsmiddelen staan gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen. Deze geven aan of een product gevaarlijk is en in welke situatie dat zo is. Ook geven ze aan en wat je moet doen bij onjuist gebruik. Voor een veilig gebruik van was- en reinigingsmiddelen is het belangrijk dat je weet wat de symbolen betekenen en dat je de informatie op de etiketten leest én toepast.

Gevaarsymbolen

Was- en reinigingsmiddelen hebben vaak een gevaarsymbool op hun verpakking. Een gevaarsymbool geeft bijvoorbeeld aan dat het product ontvlambaar is, bijtend of giftig. Als er geen gevaarsymbool op de verpakking staat, is het product niet ingedeeld in de categorie gevaarlijke producten. Maar ook bij het gebruik van producten zonder gevaarsymbool moet je opletten en voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Lees dus altijd het etiket en houd het product buiten bereik van kinderen. Meer informatie over deze gevaarsymbolen vind je op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Naast gevaarsymbolen staat er op de meeste etiketten aangegeven waar verkeerd gebruik van het product toe kan leiden, de zogenaamde gevaaraanduidingen, en welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen om het product veilig te gebruiken. De gevaarcategorie wordt aangeduid met een signaalwoord. Het signaalwoord 'gevaar' wordt gebruikt voor de meest gevaarlijke producten. Voor minder gevaarlijke producten is het signaalwoord op het etiket ‘waarschuwing’.

Voorbeelden van gevaaraanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof of damp
 • Schadelijk bij inslikken
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
 • Kan dodelijk zijn als de chemische stoffen bij inslikken in de luchtwegen terechtkomen
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen:

 • Buiten bereik van kinderen houden
 • Damp niet inademen
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
 • Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

Tips

Lees het etiket

Wees voorzichtig bij het gebruik van huishoudchemicaliën. Lees voor gebruik altijd het etiket met de gevaarsymbolen en neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Meng nooit verschillende was- en reinigingsmiddelen, dat kan gevaarlijk zijn.

Spray van je af

Bij was- en reinigingsmiddelen in een sprayflacon is het verstandig om zo min mogelijk de spray in te ademen. Spray altijd van je af en zorg ook dat je niet richting iemand anders sprayt.

Buiten bereik van kinderen

Houd was- en reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen.

Ingrediënten

Was- en reinigingsproducten bevatten chemische stoffen die gevaarlijk kunnen zijn als je een product niet gebruikt zoals beschreven op de verpakking. Chemische stoffen die in veel producten zitten zijn:

 • Oppervlakteactieve stoffen (of ): Dit zijn chemische stoffen die vettig vuil losweken zodat ze weggespoeld kunnen worden.
 • Bleekmiddelen: Dit zijn chemische stoffen die gekleurde vlekken weghalen. Denk aan wijnvlekken, koffievlekken, vlekken van vruchtensap.
 • Enzymen: Dit zijn chemische stoffen die lastige vlekken oplossen, zoals bijvoorbeeld vlekken die ontstaan door bloed, chocolade, sauzen, make-up of transpiratie.
 • Parfums: Dit zijn chemische stoffen die was- en reinigingsmiddelen hun frisse geur geven en zorgen dat je wasgoed, vaat en huis lekker ruiken na het wassen of schoonmaken.

Keurmerken en beweringen

Keurmerken

Veel gebruikte keurmerken en logo’s op was- en reinigingsmiddelen zijn:

 • Certified by Asthma Allergi Danmark: Dit is een internationaal keurmerk en het betekent onder andere dat het product geen chemische stoffen mag bevatten waarvoor relatief veel mensen allergisch zijn, zoals parfum en formaldehyde.
 • Charter voor Duurzaam schoonmaken: Dit logo betekent dat de producent duurzaam onderneemt. Met aandacht voor duurzaamheid tijdens het maken van een product, tijdens het gebruik van een product en bij het weggooien van een product.
 • Europees Ecolabel: Dit is een internationaal keurmerk voor producten die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Op de website van Milieu Centraal vind je een keurmerkenwijzer.

Beweringen

Soms vermeldt een etiket teksten als ‘geconcentreerde formule’, ‘veilig en verzorgend’, ‘actieve witkracht’, ‘extra hygiëne’, ‘100% langer fris’, ‘sensitive skin’. Dit zijn aanbevelingen die producenten zelf op de verpakking zetten. Wil je weten of een chemische stof wel of niet in een product zit, check dan het etiket.

Bewaren en weggooien

Lege verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen kunnen bij het restafval. Wil je halfvolle verpakkingen weggooien? Doe dit dan bij het klein chemisch afval.  

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.