In het kort

Op tegels waar water blijft liggen of waar weinig zon op schijnt kan een groene aanslag van algen of mos ontstaan. Om deze groene aanslag te verwijderen of te voorkomen kun je groene-aanslagreiniger gebruiken. Dat is een vloeibaar met een biocide waardoor de algen en mossen sterven. Doordat het middel bindt aan de tegels, komen de algen en mossen ook minder gemakkelijk terug. Naast tegels wordt het ook gebruikt om bijvoorbeeld muren of schuttingen vrij te maken en te houden van groene aanslag.

Groene-aanslagreiniger kan bij verkeerd gebruik huidirritatie, brandwonden of ernstig oogletsel veroorzaken. Je kunt persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om dit te helpen voorkomen. Ook kan groene-aanslagreiniger schadelijk zijn voor het milieu en voor dieren. Let ook op huisdieren. Met bepaalde typen groene-aanslagreinigers (die met didecyldimethylammoniumchloride als ) kunnen katten hun tong verbranden als ze aan de behandelde tegels likken.

Gebruik geen huishoudmiddelen zoals schoonmaakazijn, zout of groene zeep om groene aanslag te verwijderen. Deze middelen zijn hier niet voor bedoeld en kunnen schadelijk zijn voor dieren en het milieu. Er zijn ook andere methoden om groene aanslag te bestrijden. Zo kan regelmatig vegen met een bezem al helpen om groene aanslag te voorkomen.

Wat zit er in groene-aanslagreiniger?

Groene-aanslagreiniger is een bestrijdingsmiddel. De werkzame stof staat vermeld op de verpakking. Meestal is dit didecyldimethylammoniumchloride of natriumhypochloriet. Deze is opgelost in water met vaak nog een ander , zoals 2-propanol. Groene-aanslagreiniger is bijna altijd ‘geconcentreerd’. Voor gebruik moet je het verdunnen met water volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Zijn chemische stoffen in groene-aanslagreiniger veilig?

Groene-aanslagreiniger bevat schadelijke stoffen. Het kan brandwonden of huidirritatie veroorzaken als je het op je huid krijgt, of ernstig oogletsel als het in je ogen komt. Soms staat er op het etiket dat je persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken om dit te helpen voorkomen. Bij onjuist gebruik kan groene-aanslagreiniger schadelijk zijn voor het milieu en dieren, zoals vissen. Zorg daarom dat het niet direct in de grond terechtkomt of de sloot in kan lopen. Als je de instructies op de verpakking opvolgt kan je groene-aanslagreiniger gebruiken. Zo zorg je ervoor dat de groene-aanslagreiniger goed werkt en houd je voor gezondheid en milieu zo klein mogelijk. Bewaar groene-aanslagreiniger altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Let op huisdieren

Niet alle groene-aanslagreinigers zijn geschikt om te gebruiken met huisdieren in de buurt. Dit staat dan op het etiket. Er zijn groene-aanslagreinigers met didecyldimethylammoniumchloride waardoor vooral katten hun tong kunnen verbranden als ze likken aan de vloeistof, wanneer die bijvoorbeeld op tegels is aangebracht. Houd daarom huisdieren weg van de behandelde plekken zolang deze nog vochtig zijn.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Biocide

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Tips

 • Volg altijd de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking. Zie ook de pagina begrijp het etiket.

 • Houd groene-aanslagreiniger buiten bereik van kinderen en huisdieren.

 • Groene-aanslagreiniger is vaak bijtend of irriterend. Zorg dat het middel niet op je huid of in je ogen komt. Draag altijd handschoenen en oogbescherming als dit wordt geadviseerd.

 • Meng groene-aanslagreiniger niet samen met andere middelen. Vaak werkt groene-aanslagreiniger niet goed meer als het in contact komt met zeep.

 • De meeste soorten groene-aanslagreiniger mag je alleen bij droog weer gebruiken.

 • Soms kan groene-aanslagreiniger bepaalde typen tegels of stenen aantasten. Als je hier over twijfelt kun je het eerst ergens op een onopvallend stukje uitproberen.

 • Houd huisdieren weg van de behandelde plekken zolang deze nog vochtig zijn. Vooral katten kunnen hun tong verbranden als ze likken aan groene-aanslagreinigers met didecyldimethylammoniumchloride.

 • Zorg dat de groene-aanslagreiniger alleen op de plekken komt die je wil behandelen, en niet direct in de grond terechtkomt of de sloot kan inlopen.

 • Was je handen na gebruik.

Niet in het buitenland kopen

Koop geen groene-aanslagreiniger in het buitenland. Groene-aanslagreiniger mag je in Nederland als consument alleen gebruiken als het is toegelaten door het   voor niet-professioneel gebruik. Groene-aanslagreiniger die in andere (Europese) landen wordt verkocht en gebruikt is niet automatisch toegestaan in Nederland.

Online kopen

Als je een groene-aanslagreiniger online koopt, weet dan dat er buiten Nederland andere regels kunnen gelden. Koop alleen groene-aanslagreiniger die op de Nederlandse markt is toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb.

Alternatieven

Voorkomen is altijd beter dan bestrijden. Door regelmatig te vegen kan je voorkomen dat er groene aanslag op je tegels ontstaat. Als je veegt kunnen de algen of mos die zorgen voor de groene aanslag niet goed groeien. Ook kun je schrobben met heet water of een hogedrukreiniger gebruiken om groene aanslag te verwijderen. Mos kun je wegsteken met een spade of schoffel. Geen zin om tegels te hebben die je moet schoonmaken? Laat dan ongebruikte hoekjes terras weg en plant er een bodembedekker. Kijk ook op de website van Milieu Centraal voor tips tegen groene aanslag.

Zijn huishoudmiddelen een goed alternatief?

Huishoudmiddelen zoals (schoonmaak)azijn, zout of groene zeep kun je beter niet gebruiken om onkruid of groene aanslag te verwijderen. Deze middelen zijn hier niet voor bedoeld en meestal werkt het niet goed. Dit soort middelen hechten zich namelijk niet goed aan het oppervlak van de tegels, zodat ze tijdens een regenbui weer wegspoelen. Bovendien kan het gebruik van dit soort middelen schadelijk zijn voor de bodem, het grondwater en bodemdieren en insecten.

Verschijningsvormen

Groene-aanslagreiniger is te koop in plastic flessen of jerrycans met een schroefdop. Het is bijna altijd ‘geconcentreerd’ en voor gebruik moet je het verdunnen met water volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor groene-aanslagreiniger.

Beweringen en waarschuwingen

Negeer vage claims

Laat je bij het aanschaffen van groene-aanslagreiniger niet misleiden door kreten zoals 'plantaardig', ‘natuurlijk’, ‘milieuvriendelijk’ of ‘eco’. Alle groene-aanslagreinigers kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de mens of het milieu.

Symbolen op het etiket

Op het etiket van groene-aanslagreinigers kun je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen direct irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.
 • Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als huid, ogen en slokdarm en veroorzaakt brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metaal aantasten.
 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Bewaren en weggooien

Bewaar groene-aanslagreiniger buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Een verpakking waar nog wat in zit moet je inleveren als klein chemisch afval. Inzamelpunten voor klein chemisch afval vind je bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation. De lege verpakking gooi je weg bij het restafval.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over groene-aanslagreiniger?

Groene-aanslagreinigers zijn . Voor de verkoop van biociden gelden strenge regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt welke biociden voor consumenten (niet-professioneel gebruik) en voor professioneel gebruik in Nederland worden toegelaten. Dat staat vermeld op de verpakking.

Op de verpakking van toegelaten groene-aanslagreiniger staat ook een toelatingsnummer. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N. Bijvoorbeeld: 12345N. Of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers, bijvoorbeeld: NL-1234567-0000. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. Bijvoorbeeld: EU-1234567-0000. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handel in biociden die bedoeld zijn voor consumenten.