In het kort

Organische zuren is een groep van zure stoffen. De bekendste is azijnzuur, de stof die azijn zuur maakt. Organische zuren worden in veel verschillende producten gebruikt, zoals in schoonmaakazijn of onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij zijn producten met organische zuren . Houd schoonmaakazijn en onkruidbestrijdingsmiddelen met organische zuren buiten bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Organische zuren zijn een groep zure stoffen. We noemen ze , omdat een deel van de chemische structuur bestaat uit koolstofatomen. Organische zuren kunnen in veel producten voorkomen. Ze zitten bijvoorbeeld als in onkruidbestrijdingsmiddelen. Maar ook als bijvoorbeeld of in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals in conditioner. Voorbeelden van organische zuren zijn octaanzuur, pelargonzuur en decaanzuur, maar het bekendste organische zuur is azijnzuur (acetic acid). Azijnzuur zit bijvoorbeeld in schoonmaakazijn, onkruidbestrijdingsmiddelen en ook in tafelazijn voor bij het eten. Azijnzuur kan ook in andere voedingsmiddelen zijn gebruikt als geurstof, smaakstof of . Het heeft dan E-nummer E260.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met organische zuren veilig. Let wel op bij het gebruik.

Organische zuren kunnen schadelijk zijn voor je huid, ogen, luchtwegen en het milieu. Dit hangt af van de concentratie organische zuren in een product. Bijvoorbeeld bij azijnzuur is er vanaf een concentratie van 10% kans op irritatie als azijn op je huid of in je ogen komt. Vanaf een concentratie van 25% azijnzuur kunnen ernstige brandwonden of oogletsel ontstaan. Als je damp of nevel inademt, kun je last krijgen van klachten, zoals beschadiging of irritatie van je luchtwegen.

Let op dat je geen schoonmaakazijn gebruikt samen met producten waar chloor in zit. Bijvoorbeeld door de wc te ontkalken als er nog bleek in de pot zit. Als je zure schoonmaakmiddelen, zoals schoonmaakazijn en veel ontkalkingsmiddelen, tegelijkertijd met bijvoorbeeld bleek gebruikt, kunnen gevaarlijke dampen ontstaan. Bijvoorbeeld het giftige en irriterende chloorgas.

Houd schoonmaakazijn en onkruidbestrijdingsmiddelen met organische zuren buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat kinderen bijvoorbeeld geen planten aanraken of over plekken kruipen die pas behandeld zijn.

Meer informatie

Wat is het verschil tussen tafelazijn en schoonmaakazijn?

Azijnzuur kan worden gemaakt door te . Dit is het geval bij natuurazijn, zoals tafelazijn voor bij het eten. Een goed voorbeeld van tafelazijn is rode of witte wijnazijn: dat is eigenlijk wijn die zuur is geworden. Je kunt het makkelijk zelf maken. In tafelazijn zit meestal vier procent azijnzuur. Azijnzuur kan ook als worden gemaakt uit koolwaterstoffen. Een voorbeeld hiervan is schoonmaakazijn. In producten met synthetisch azijnzuur zitten vaak veel hogere percentages azijnzuur.

Schoonmaakazijn is een reinigingsmiddel dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om te ontkalken. Het is niet bedoeld voor bij het eten, ook niet in verdunde vorm. Als je het binnenkrijgt, kan het schadelijk zijn voor je gezondheid. Andersom kun je tafelazijn wel gebruiken als reinigingsmiddel om te ontkalken. Schoonmaakazijn mag ook niet worden gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel. Het kan schadelijk zijn voor de bodem, het grondwater en bodemdieren en insecten. Ook kan het schadelijk zijn voor je gezondheid als je het op je huid of in je ogen krijgt, of inademt.