In het kort

Anti-schimmelmiddelen kun je gebruiken om schimmels te bestrijden. Anti-schimmelmiddelen zijn vloeibaar en je sprayt ze op het oppervlak met de .

De in anti-schimmelmiddelen is vaak natriumhypochloriet, een chloorbleekmiddel. Er zijn ook chloorvrije anti-schimmelmiddelen, met bijvoorbeeld waterstofperoxide.

Anti-schimmelmiddelen zijn te gebruiken, maar volg de gebruiksaanwijzing goed op en bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Anti-schimmelmiddelen zijn vaak bijtend. Zorg daarom dat de spray niet op je huid of in je ogen komt. Voorkom ook dat je de spray inademt.

Wat zit er in anti-schimmelmiddel?

De werkzame stof in anti-schimmelmiddelen is vaak natriumhypochloriet, een chloorbleekmiddel. Natriumhypochloriet doodt de schimmel. Daarnaast heeft deze stof een blekende en reinigende werking. Er zijn ook chloorvrije anti-schimmelmiddelen. Hierin zit soms waterstofperoxide, een zuurstofbleekmiddel. Deze stof werkt hetzelfde als natriumhypochloriet. Deze stoffen vallen onder de , een groep chemische stoffen die schadelijke en ongewenste organismen bestrijdt.

Verder zitten in anti-schimmelmiddelen vaak anionogene oppervlakteactieve stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat het oppervlak met de schimmel vochtig wordt, zodat het anti-schimmelmiddel goed contact maakt met het te behandelen oppervlak. Ook weken ze het vuil los. In anti-schimmelmiddelen zitten vaak ook fosfonaten. Deze breken kalk af en helpen kalkaanslag op oppervlakken te voorkomen.

Zijn chemische stoffen in anti-schimmelmiddel veilig?

Anti-schimmelmiddelen zijn veilig te gebruiken, maar volg de gebruiksaanwijzing goed op en bewaar ze buiten het gebruik van kinderen. Anti-schimmelmiddelen zijn vaak bijtend. Anti-schimmelmiddel kan huidirritatie, oogirritatie en luchtwegirritatie veroorzaken. Zorg bij het gebruik daarom dat de spray niet op je huid of in je ogen komt en dat je de spray niet inademt. Was na gebruik je handen goed.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Aanwijzingen voor gebruik

  • Gebruik anti-schimmelmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing. Volg de veiligheidsvoorschriften.

  • Houd anti-schimmelmiddelen buiten bereik van kinderen.

  • Voorkom dat je de spray inademt, door de ruimte waarin je werkt goed te ventileren.

  • Gebruik een anti-schimmelmiddel niet in combinatie met andere producten, want dan kunnen er gevaarlijke (chloor)gassen vrijkomen.

  • Antischimmelmiddelen kunnen zeer giftig zijn voor in water levende organismen. Voorkom dat anti-schimmelmiddelen in het milieu terechtkomen.

Niet in het buitenland kopen

Koop in het buitenland geen anti-schimmelmiddelen. Biocideproducten mag je in Nederland als consument alleen gebruiken als ze voor niet-professioneel gebruik zijn toegelaten door het College voor de toelating van en biociden ( ). Een anti-schimmelmiddel dat bijvoorbeeld in een buurland van Nederland is toegelaten en daar gebruikt mag worden, mag je niet automatisch ook in Nederland gebruiken.

Controleer het toelatingsnummer

Anti-schimmelmiddelen zijn biociden en moeten een toelatingsnummer op de verpakking hebben staan. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen.

Online kopen

Als je biocideproducten online koopt, dan moet je je ervan bewust zijn dat er buiten Nederland andere regels kunnen gelden. Koop alleen anti-schimmelmiddelen die op de Nederlandse markt zijn toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb.

Alternatieven

Door kalk en vuil regelmatig te verwijderen geef je schimmel minder kans. Dit is vooral belangrijk voor de naden en voegen bij tegels. Dit kan door schoon te maken met bijvoorbeeld allesreiniger, schoonmaakazijn, schoonmaaksoda of bleek. Dit soort producten zijn volgens de wet geen biociden maar schoonmaakmiddelen. Als er op de verpakking (of in de reclame) staat dat je met het product organismen, in dit geval schimmels, kunt doden, dan is het product wel een biocide. Soms bevatten schoonmaakmiddelen en biociden wel dezelfde stoffen. Bleek bevat bijvoorbeeld natriumhypochloriet, dezelfde stof als de werkzame stof in sommige anti-schimmelmiddelen. Maar in die anti-schimmelmiddelen zit natriumhypochloriet over het algemeen wel in een hogere concentratie.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten anti-schimmelmiddelen

Anti-schimmelmiddelen zijn vloeibaar en vaak verpakt in een spuitfles. Je sprayt anti-schimmelmiddel op het oppervlak met de schimmel. Vaak zit de schimmel in vochtige hoeken en kieren, die je met een spray makkelijk kunt bereiken. Sommige anti-schimmelmiddelen zijn ook geschikt om buitenshuis algen en mossen mee te verwijderen.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor anti-schimmelmiddelen.

Beweringen en waarschuwingen

Deze pagina gaat over anti-schimmelmiddelen die je in het huishouden gebruikt. Deze pagina gaat dus niet over middelen bedoeld voor op het lichaam. De middelen waar we je hier over informeren kun je dus niet gebruiken voor bijvoorbeeld schimmelnagels of voetschimmel.

Op het etiket van anti-schimmelmiddelen kan je onderstaande symbolen tegenkomen:

  • Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als huid, ogen en slokdarm en veroorzaakt brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metaal aantasten.
  • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

  • Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen direct irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.

Bewaren en weggooien

Houd anti-schimmelmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Een lege fles anti-schimmelmiddel gooi je weg bij het plastic afval (PMD). Een fles waar nog wat in zit, kan je weggooien bij het klein chemisch afval. Inzamelpunten voor klein chemisch afval vind je bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Waar komt schimmel vaak voor?

Schimmels zijn en groeien het beste op vochtige plekken, zoals in de badkamer. Er zijn veel soorten schimmels, maar slechts een klein aantal komt binnenshuis voor. Ze hechten zich het beste op kalk en vuil en zorgen voor een zwarte aanslag op bijvoorbeeld de voegen tussen de tegels in de badkamer.

Anti-schimmelmiddelen en allergieën

Regelmatige blootstelling aan anti-schimmelmiddel kan geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. Dit kan de kans op luchtweginfecties en astmatische verschijnselen vergroten, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen, die allergieën kunnen veroorzaken, makkelijker het lichaam binnendringen. Vooral kinderen die vaak blootgesteld zijn aan natriumhypochloriet hebben volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken op latere leeftijd meer kans op allergieën. Maar er zijn ook andere wetenschappelijke onderzoeken waarin dit niet wordt aangetoond. Over de invloed van natriumhypochloriet op het ontstaan van allergieën is onder wetenschappers dus geen overeenstemming.

Gebruik anti-schimmelmiddel nooit met andere schoonmaakmiddelen!

Anti-schimmelmiddelen mag je nooit tegelijkertijd met andere schoonmaakmiddelen gebruiken op het oppervlak waarvan je de schimmels wilt verwijderen. Doe je dit wel, dan kunnen er schadelijke (chloor)gassen ontstaan. Spoel daarom de oppervlakken waarop je anti-schimmelmiddel hebt gebruikt goed af. Laat anti-schimmelmiddel eerst wel enige tijd inwerken. Het duurt namelijk even voordat de schimmels dood zijn.

Wat zegt de wet over anti-schimmelmiddelen?

Op de verpakking of in de advertentie van de meeste anti-schimmelmiddelen staat dat het product schimmels doodt/bestrijdt. Het zijn dan biocideproducten die onder de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU) vallen. De werkzame stof in anti-schimmelmiddelen (vaak natriumhypochloriet) moet zijn goedgekeurd volgens de eisen van de Biocidenverordening. Anti-schimmelmiddelen zijn biociden en moeten zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ze moeten aan een groot aantal eisen voldoen op het gebied van veiligheid, werkzaamheid. Of een anti-schimmelmiddel is toegelaten, kun je controleren in de toelatingendatabank van het Ctgb. Een toegelaten middel herken je op de verpakking aan een nummer dat begint met ‘NL’, ‘EU’ of eindigt op een ‘N’.

In anti-schimmelmiddelen zitten vaak ook oppervlakteactieve stoffen die het vuil losweken. Daarom zijn het, naast biociden, ook schoonmaakmiddelen. In de wet worden schoonmaakmiddelen ‘detergentia’ genoemd. Anti-schimmelmiddelen vallen, naast de Biocidenverordening, daarom ook onder de Europese Detergentenverordening (648/2004/EG). In deze wet staat dat anti-schimmelmiddelen het milieu niet teveel mogen aantasten en dat informatie voor veilig gebruik en de samenstelling van het product op het etiket moet staan.

Daarnaast moeten anti-schimmelmiddelen voldoen aan de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat anti-schimmelmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt er toezicht op dat producenten en importeurs zich houden aan de wettelijke eisen.