In het kort

Zwavelzuur is een sterk zuur en wordt vrijwel altijd in verdunde vorm gebruikt. Zwavelzuur wordt veel gebruikt in de industrie en bij de productie van bepaalde consumentenproducten. Zwavelzuur is een uiterst gevaarlijke chemische stof waar heel voorzichtig mee moet worden omgegaan. 

Producten met zwavelzuur zijn als je ze gebruikt volgens de adviezen op de verpakking. Bij verkeerd gebruik, bijvoorbeeld als je de chemische stof in je ogen of op je huid krijgt, kun je brandwonden of oogletsel oplopen. Hou producten waar zwavelzuur in zit, zoals gootsteenontstopper, altijd buiten bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Zwavelzuur wordt op veel verschillende manieren gebruikt, onder andere voor:

  • productie van kunstmest;

  • het verwerken (raffineren) van aardolie;

  • de behandeling van afvalwater, om de zuurgraad van het water te neutraliseren;

  • productie van diverse chemicaliën;

  • productie van batterijen en loodaccu’s;

  • productie van verschillende soorten verf en inkt;

  • als ingrediënt in gootsteenontstoppers of toiletontstoppers, om organische stoffen in de verstopping af te breken;

  • als toevoeging aan voedingsmiddelen (E-nummer E513), om de zuurgraad van het voedsel te reguleren;

  • als toevoeging aan zwembadwater, om de zuurgraad (pH) van zwembadwater te verlagen.

Is deze stof veilig?

Producten waar zwavelzuur in zit zijn veilig als je ze gebruikt volgens de adviezen op de verpakking. Zwavelzuur en producten waar veel zwavelzuur in zit kunnen bij contact met de huid leiden tot irritatie, roodheid, jeuk en in ernstige gevallen brandwonden. Zwavelzuur is ook  schadelijk voor de ogen. Het veroorzaakt irritatie of oogletsel. Hou producten zoals gootsteenontstopper op basis van zwavelzuur altijd buiten bereik van kinderen. Producten waar een kleine, toegestane hoeveelheid zwavelzuur in zit kun je veilig gebruiken.

Meer informatie

Wat zegt de wet over zwavelzuur?

Vanaf 1 februari 2021 is de verkoop van producten waarin meer dan 15 procent zwavelzuur zit aan consumenten verboden, behalve als de consument een vergunning heeft. Producten met meer dan 15 procent zwavelzuur, waaronder sommige gootsteenontstoppers, mogen alleen nog aan professionele klanten, zoals loodgieters, worden verkocht. Dit is vastgelegd in de EU-verordening 2019/1148/EU.