Verschijningsvormen

Vaatwastabletten zijn tabletten gemaakt van vaatwasmiddel voor gebruik in de vaatwasser. De tabletvorm maakt het makkelijker om het vaatwasmiddel te doseren. Naast de vaatwastabletten met alleen vaatwasmiddel zijn er ook tabletten met vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout erin. Dit zijn de zogenoemde 3-in-1 of alles-in-een tabletten.

Tegenwoordig zijn de meeste vaatwastabletten verpakt in een wateroplosbaar folie, dat oplost in het warme water van de vaatwasser. Deze vaatwastabletten hoef je dus niet uit de folie te halen, maar kun je met folie en al in de vaatwasser doen. Op de verpakking staat aangegeven of de folie verwijderd moet worden.

Wat moet je weten

Wat zegt de wet?

In de wet worden schoonmaakmiddelen 'detergentia' genoemd. De Europese Detergentenverordening (648/2004/EG) geldt voor alle schoonmaakmiddelen, dus ook vaatwastabletten, en geldt in alle Europese landen. De verordening stelt eisen voor het milieu: de oppervlakteactieve stoffen moeten biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast eist de Detergentenverordening dat bepaalde informatie op het etiket en/of op andere plaatsen beschikbaar moet zijn voor consumenten. Vaatwastabletten moeten ook voldoen aan de Warenwet.
Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat vaatwastabletten die op de markt komen zijn. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

Werking van vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout

In de vaatwasser wordt de vaat eerst gereinigd met behulp van het vaatwasmiddel. Vervolgens wordt het gespoeld met warm water. Tijdens het spoelen zorgt glansspoelmiddel ervoor dat de vaat zonder vlekken en strepen zal opdrogen. De vaatwasser heeft een ionenwisselaar die het water onthard. De ionenwisselaar moet regelmatig worden geregenereerd met onthardings- of regenereerzout. Dit zorgt ervoor dat de ionenwisselaar weer beter werkt.

Houd vaatwastabletten buiten bereik van kinderen

De vorm en soms ook de kleuren van vaatwastabletten maken ze erg aantrekkelijk voor jonge kinderen. Er komen dan ook vergiftigingen met vaatwastabletten voor, waarbij het meestal gaat om kinderen die (delen van) vaatwastabletten opeten. Houd vaatwastabletten daarom altijd buiten bereik van kinderen.

Tips

Lees het etiket

Wees voorzichtig bij het gebruik van huishoudchemicaliën, zoals vaatwastabletten. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Daarop staat hoe je de vaatwastabletten moet gebruiken. Ook staan de gevaarsymbolen vermeld op het etiket. Volg de voorzorgsmaatregelen die genoemd worden.

Buiten bereik van kinderen

Vermijd contact van huid en ogen met vaatwastabletten.

Let extra op als je online vaatwastabletten bestelt:

  1. Online producten kopen bij Nederlandse webwinkel: doorgaans veilig.
  2. Online producten kopen bij webwinkel binnen de Europese Unie: doorgaans veilig.
  3. Online producten kopen bij webwinkel buiten de Europese Unie: mogelijk onveilig.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

Alternatieven

Als alternatief voor vaatwastabletten kun je ook vaatwaspoeder gebruiken. Daarnaast kun je ook met de hand afwassen met afwasmiddel. Gebruik echter geen vaatwasmiddel voor de handafwas en doe ook geen afwasmiddel voor de handafwas in de vaatwasser.

Informatie op het etiket

Keurmerken en beweringen

Er zijn geen keurmerken of certificaten speciaal voor vaatwastabletten. Op verpakkingen van vaatwastabletten vind je wel soms de volgende logo’s en zinnen:

  • Charter voor Duurzaam schoonmaken: Dit logo betekent dat producent duurzaam onderneemt. Met aandacht voor duurzaamheid tijdens het maken van een product, tijdens het gebruik van een product en bij het weggooien van een product.
  • Europees Ecolabel: Dit is een internationaal keurmerk voor producten die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Op de website van Milieu Centraal is een keurmerkenwijzer te vinden. Hierin worden veel keurmerken op het gebied van duurzaamheid en milieu genoemd en uitgelegd.

Bewaren en weggooien

Bewaar vaatwastabletten op een droge plek buiten bereik van kinderen.

Vaatwastabletten zitten vaak verpakt in een kartonnen doos of in een plastic zak. De kartonnen doos kan bij het oud papier. De plastic zak kan bij het plastic afval als dat apart wordt ingezameld, anders kan het bij het restafval. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.