In het kort

De belangrijkste in bleek is natriumhypochloriet. Het gebruik van bleek is wanneer je de aanwijzingen op de verpakking volgt. Gebruik bleek nooit samen met andere schoonmaakmiddelen.

Wat zit er in bleek?

In de meeste bleek zit de chemische stof natriumhypochloriet. Deze stof zorgt voor de blekende en reinigende werking van bleek. Hierdoor kun je bleek goed gebruiken om bijvoorbeeld de toiletpot weer wit en schoon te krijgen. De stof natriumhypochloriet in bleek werkt niet goed als ontvetter of ontkalker. Voor ontkalken gebruik je mengsels die zuur zijn en voor ontvetten middelen met een oppervlakteactieve stof, zoals allesreinigers.

Is bleek veilig te gebruiken?

Bleek kun je veilig gebruiken voor het schoonmaken van de badkamer en het toilet, als je de aanwijzingen op de verpakking opvolgt. Bleek mag je nooit gebruiken als er andere schoonmaakmiddelen aanwezig zijn op het oppervlak dat je schoon wilt maken. Andersom geldt hetzelfde: gebruik geen andere schoonmaakmiddelen in bijvoorbeeld de wc als er nog bleek in de wc-pot zit. Vooral als je bleek gelijktijdig gebruikt met zure schoonmaakmiddelen (schoonmaakazijn, veel ontkalkingsmiddelen) of ammoniak kunnen gevaarlijke samenstellingen ontstaan, zoals het giftige en irriterende chloorgas of chlooramines. Haal om die reden ook een wc-blokje uit de pot voordat je bleek gebruikt. Ook in urine zit een stof (ureum), die omgezet kan worden in ammoniak. Daarom is het belangrijk om een met bleek schoongemaakte wc door te spoelen voordat je er weer gebruik van maakt.

Zijn chemische stoffen in bleek veilig?

Aan bleekspray zijn soms extra stoffen toegevoegd die bacteriën en schimmels doden, om zo de houdbaarheid van het product te verlengen. Deze stoffen noemen we . Sommige van deze conserveermiddelen kunnen, zelfs bij blootstelling aan kleine hoeveelheden, tot overgevoeligheid leiden en eczeem veroorzaken.

Aan sommige bleekproducten zijn toegevoegd. Als je gevoelig bent voor deze parfums, kan je er een allergische reactie van krijgen.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Lees het etiket

Zoals voor alle schoonmaakmiddelen geldt ook voor bleek dat het belangrijk is om voor gebruik het etiket te lezen en bleek volgens de aanwijzingen op de verpakking te gebruiken.

Aanwijzingen voor gebruik

 • Omdat bleek een bijtende vloeistof is, moet je voorkomen dat bleek in je ogen of op je huid komt. Daarom is het verstandig om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen, om ernstige brandwonden en oogletsel te voorkomen. Als je bleek met een hoog gehalte aan natriumhypochloriet gebruikt, moet je soms ook beschermende kleding en gezichtsbescherming dragen. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij het inslikken van bleekmiddel.

 • Laat bleek even inwerken. Natriumhypochloriet heeft tijd nodig om haar werk te doen. Spoel na het laten inwerken van bleek het schoongemaakte oppervlak - zoals wc, tegels of bad - goed na met water.

 • Gebruik bleek nooit voor iets waarvoor het niet bedoeld is, zoals het schoonmaken van dingen die in contact komen met eten.

 • Zorg dat je bleek nooit samen met andere schoonmaakmiddelen gebruikt.

 • Zet altijd een raam open als je bleek gebruikt, zodat je niet bedwelmd raakt.

 • Let goed op waar je bleek gebruikt. Bleek kan metalen voorwerpen, zoals sommige kranen, aantasten en voor verkleuring zorgen. Het kan namelijk kleurstoffen afbreken.

 • Houd bleek buiten bereik van kinderen en zorg ook dat kinderen uit de buurt blijven van plekken waar je bleekmiddel nog niet hebt weggespoeld.

Online kopen

Let op als je bleek online bestelt:  

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.  

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt. 

Alternatieven

Bleekmiddel is geen essentieel schoonmaakmiddel in het huishouden. Het is een product dat is bedoeld om te reinigen en te bleken. Bleken is in principe niet nodig als je de wc vaak genoeg schoonmaakt. Je kunt de wc schoonmaken met een borstel, met middelen als schoonmaakazijn (tegen kalkaanslag) en eventueel een kleine hoeveelheid allesreiniger.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten bleek

Bleek noemt men in de volksmond ook wel chloor. Bleek is vloeibaar en zit meestal in een (spuit)fles. Bleek is te koop in verschillende samenstellingen. Zo bestaat er dikke bleek, dunne bleek, wc-reiniger met (dikke) bleek, bleekspray en bleekwater (Javel). We bespreken toiletblokken of middelen om je haar of kleding mee te bleken hier niet. Deze middelen worden met andere (chemische) stoffen gemaakt.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor chloorbleekmiddelen (waarin natriumhypochloriet zit).

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van bleek kun je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

 • Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als huid, ogen en slokdarm en veroorzaakt brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metaal aantasten.

Bewaren en weggooien

Bewaren

Bewaar bleek altijd buiten bereik van kinderen. Het is belangrijk om het in de oorspronkelijke verpakking te bewaren, omdat deze een kindveilige sluiting heeft.

Weggooien

Bleekmiddel voor gebruik in huishoudens zit in een plastic (spuit)fles. Wanneer de fles leeg is, mag deze bij het plastic afval. Dan kan de fles gerecycled worden. Is de fles niet leeg? Dan mag je de fles met het resterende bleekmiddel bij het restafval doen. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over bleek?

In de wet worden schoonmaakmiddelen 'detergentia' genoemd. De Detergentenverordening (648/2004/EG) geldt voor alle schoonmaakmiddelen (dus ook bleek) en geldt in alle EU-landen (en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In deze wet staat dat bleek het milieu niet teveel mag aantasten en dat informatie voor veilig gebruik op het etiket moet staan. In andere Europese regelgeving, CLP (EG 1272/2008), REACH (EG 1907/2006) en GPSD (2001/95/EG), staat ook aan welke (verpakkings)eisen bleek moet voldoen. Deze (verpakkings)eisen zijn opgesteld vanwege de chemische stoffen die in het product zitten. Daarnaast moet bleek voldoen aan de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat bleekmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of producenten en importeurs zich aan de wettelijke eisen houden. 

Bleek die je in de supermarkt kunt kopen is bedoeld als schoonmaakmiddel. De stof natriumhypochloriet wordt in andere producten ook gebruikt om bacteriën en schimmels te doden, ofwel te ontsmetten. Als een producent op de verpakking zet dat je met een product organismen kunt doden, of de producent vermeldt dit in reclame, dan is het product een biocide (organisme dodend middel). Als een producent op de verpakking alleen een blekende of reinigende werking claimt, dan is het product volgens de wet geen biocide. Dit is meestal het geval voor bleek die te koop is in de supermarkt. In biocideproducten met natriumhypochloriet zit over het algemeen meer natriumhypochloriet dan in het schoonmaakmiddel bleek. Voor biocideproducten met natriumhypochloriet gelden aanvullende wettelijke eisen.

Invloed van bleek op het ontstaan van allergieën

Regelmatig gebruik van bleekmiddelen met chloor kan geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. Dit kan de kans op luchtweginfecties en astmatische verschijnselen vergroten, zowel bij kinderen als volwassenen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen die allergieën kunnen veroorzaken makkelijker het lichaam binnendringen. Vooral kinderen die vaak blootgesteld zijn aan chloorhoudende bleekmiddelen hebben volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken op latere leeftijd meer kans op allergieën. Er zijn echter ook andere wetenschappelijke onderzoeken waarin dit niet wordt aangetoond. Over de invloed van chloorbleekmiddelen op het ontstaan van allergieën zijn wetenschappers het dus niet eens.