Toepassing

Natriumhypochloriet is de actieve stof in de meeste bleekmiddelen die worden gebruikt om huishoudelijke oppervlakten te bleken en schoon te maken, zoals de wc-pot, voegen en tegels in de badkamer en het aanrechtblad. Natriumhypochloriet vormt in water een stof, waterstofhypochloriet, die een oxiderende werking heeft. Dit betekent dat zuurstof uit waterhypochloriet reageert met organische materialen, die op het schoon te maken oppervlak aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn vuilresten, kleurstoffen, bacteriën en schimmels. Door de reactie breken organische materialen grotendeels af en kun je ze met water wegspoelen. Natriumhypochloriet is ook de stof die in veel zwembaden wordt gebruikt om de groei van ongewenste organismen tegen te gaan. Ook wordt natriumhypochloriet als in anti-schimmelmiddelen toegevoegd.

Actuele stand van zaken

Natriumhypochloriet wordt als biocide gebruikt en is ook als zodanig geregistreerd. Voordat producten met erin mogen worden verkocht, moeten ze aan veel eisen voldoen. Deze eisen gaan over zowel de veiligheid als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn vastgelegd in de Biocidenverordening (528/2012/EU) en voor de stof natriumhypochloriet als specifiek in uitvoeringsverordening (EU) 2017/1273. Alle EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze wetten nageleefd worden. Producten met natriumhypochloriet in lage concentraties en die geen organismedodende (biocidale) werking claimen, op bijvoorbeeld de verpakking of in reclame, worden niet als biocide gezien.

Bij het onveilig gebruik van producten met natriumhypochloriet erin bestaan er (gezondheids) . Gebruik een middel met natriumhypochloriet, zoals bleek, niet op een oppervlak waar andere (zure) schoonmaakmiddelen aanwezig zijn (zoals schoonmaakazijn, veel ontkalkingsmiddelen) of ammoniak. Andersom geldt hetzelfde: gebruik geen andere schoonmaakmiddelen in bijvoorbeeld de wc als er nog een middel met natriumhypochloriet, zoals bleek, in de wc-pot zit. Er ontstaan dan gevaarlijke samenstellingen, zoals het giftige en irriterende chloorgas of chlooramines. Hierdoor kun je onwel worden. Haal om die reden ook een wc-blokje uit de pot voordat je een middel dat hypochloriet bevat gebruikt. Urine bevat ook een stof, ureum, die omgezet kan worden in ammoniak. Daarom is het belangrijk dat je een met hypochloriet schoongemaakte wc doorspoelt voor er weer gebruik van te maken.

Producten met natriumhypochloriet zijn niet bedoeld voor inwendig gebruik of voor toepassing op bijvoorbeeld de huid. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Risicotoelichting

Producten met natriumhypochloriet kunnen worden gebruikt, zolang de aanwijzingen op de verpakking worden opgevolgd.

Regelmatige blootstelling aan natriumhypochloriet kan geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. Dit kan de kans op luchtweginfecties en astmatische verschijnselen vergroten, zowel bij kinderen als volwassenen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen, die allergieën kunnen veroorzaken, makkelijker het lichaam binnendringen. Vooral kinderen die vaak blootgesteld zijn aan natriumhypochloriet hebben volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken op latere leeftijd meer kans op allergieën. Er zijn echter ook andere wetenschappelijke onderzoeken waarin dit niet wordt aangetoond. Over de invloed van natriumhypochloriet op het ontstaan van allergieën is dus geen overeenstemming onder wetenschappers.