In het kort

Natriumhypochloriet is een stof die in bleekmiddelen, groene-aanslagreiniger en anti-schimmelmiddelen zit. Het reageert met organische stoffen op oppervlakken, waardoor deze makkelijker kunnen worden schoongemaakt. Natriumhypochloriet is bij .

Waarom zit deze stof in producten?

Natriumhypochloriet is de actieve stof in de meeste bleekmiddelen die worden gebruikt om oppervlakken te bleken en schoon te maken, zoals de wc-pot, voegen en tegels in de badkamer en het aanrechtblad. Natriumhypochloriet vormt in water een stof, waterstofhypochloriet, die een oxiderende werking heeft. Dit betekent dat zuurstof uit waterhypochloriet reageert met organische materialen die op het schoon te maken oppervlak aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn vuilresten, kleurstoffen, bacteriën en schimmels. Door de reactie breken organische materialen grotendeels af en kun je ze met water wegspoelen. Natriumhypochloriet is ook de stof die in veel zwembaden wordt gebruikt om de groei van ongewenste organismen tegen te gaan. Ook wordt natriumhypochloriet als aan anti-schimmelmiddelen toegevoegd.

Is deze stof veilig?

Producten met natriumhypochloriet kunnen veilig worden gebruikt, zolang je de aanwijzingen op de verpakking opvolgt.

Natriumhypochloriet kan brandwonden of huidirritatie veroorzaken als je het op je huid krijgt, of ernstig oogletsel als het in je ogen komt.

Regelmatige blootstelling aan natriumhypochloriet kan geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. Dit kan de kans op luchtweginfecties en astmatische verschijnselen vergroten, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen, die allergieën kunnen veroorzaken, makkelijker het lichaam binnendringen. Vooral kinderen die vaak blootgesteld zijn aan natriumhypochloriet hebben volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken op latere leeftijd meer kans op allergieën. Er zijn echter ook andere wetenschappelijke onderzoeken waarin dit niet wordt aangetoond. Over de invloed van natriumhypochloriet op het ontstaan van allergieën zijn wetenschappers het dus niet eens.

Meer informatie

Wat zegt de wet over natriumhypochloriet?

Natriumhypochloriet wordt als biocide gebruikt en is ook als zodanig geregistreerd. Voordat producten met erin mogen worden verkocht, moeten ze aan veel eisen voldoen. Deze eisen gaan zowel over de veiligheid als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn vastgelegd in de Biocidenverordening (528/2012/EU) en voor de stof natriumhypochloriet als specifiek in uitvoeringsverordening (EU) 2017/1273. Alle EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze wetten nageleefd worden. Producten met natriumhypochloriet in lage concentraties en producten die geen organismedodende (biocidale) werking claimen (op bijvoorbeeld de verpakking of in reclames) worden niet als biocide gezien.

Gezondheidsrisico’s bij onveilig gebruik natriumhypocloriet

Bij het onveilig gebruik van producten met natriumhypochloriet bestaan er (gezondheids) . Gebruik een middel met natriumhypochloriet (zoals bleek) niet op een oppervlak waar al andere (zure) schoonmaakmiddelen (zoals schoonmaakazijn, veel ontkalkingsmiddelen) of ammoniak aanwezig zijn. Andersom geldt hetzelfde: gebruik geen andere schoonmaakmiddelen in bijvoorbeeld de wc als er nog een middel met natriumhypochloriet in de wc-pot zit. Er ontstaan dan gevaarlijke samenstellingen, zoals het giftige en irriterende chloorgas of chlooramines. Hierdoor kun je onwel worden. Haal daarom ook een wc-blokje uit de pot voordat je een middel dat hypochloriet bevat gebruikt. Urine bevat ook een stof, ureum, die omgezet kan worden in ammoniak. Daarom is het belangrijk dat je een met hypochloriet schoongemaakte wc doorspoelt voor er weer gebruik van te maken.

Producten met natriumhypochloriet zijn niet bedoeld voor inwendig gebruik of voor toepassing op bijvoorbeeld de huid. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid.