In het kort

Handgel is een vloeibaar schoonmaak- of voor je handen. In handgel zitten vaak ethanol ( ), en . In desinfecterende handgel zitten ook chemische stoffen die bacteriën doden. In cosmetische handgel, die bedoeld is om je handen schoon te maken en te verfrissen, zitten soms ook . Let bij deze handgels op als je allergisch bent voor geurstoffen. Handgel is te gebruiken als je de gebruiksaanwijzing opvolgt.

Wat zit er in handgel?

Er bestaan cosmetische handgels, die je handen schoonmaken en verfrissen. Ook bestaan er desinfecterende handgels, die aanwezige op je handen doden, zoals bacteriën, schimmels en virussen.

In cosmetische handgel zit ethanol (alcohol) om je handen schoon te maken en te ontvetten. In desinfecterende handgel is ethanol de . Deze stof doodt mogelijk aanwezige ziekteverwekkers op je handen, zoals het coronavirus (veroorzaker van COVID-19). De concentratie van ethanol in desinfecterende handgel is vaak hoger dan in cosmetische handgel. Soms zit er in plaats van ethanol de stof isopropanol of een combinatie van deze stoffen in desinfecterende handgel. Andere werkzame stoffen die ziekteverwekkers doden en in desinfecterende handgel kunnen zitten, zijn een combinatie van wijnsteenzuur en natriumbenzoaat, chloorhexidinedigluconaat, waterstofperoxide en bifenyl-2-ol.Verder zitten er in handgel vaak nog stoffen die je handen verzorgen. Deze stoffen verzachten en hydrateren je huid. In cosmetische handgels zitten ook nog geurstoffen om je handen lekker te laten ruiken.

Is handgel veilig in gebruik?

Handgel is bij veilig. Volg de gebruiksaanwijzing op. Let bij cosmetische handgels wel op als je allergisch bent voor geurstoffen.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Volg de instructies op

Lees altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking van een handgel. Let bij desinfecterende handgel altijd op hoeveel je moet gebruiken en hoe lang het moet inwerken, zodat het goed werkt.

Buiten bereik van kinderen bewaren

Bewaar handgel buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze het binnenkrijgen. Het inslikken van handgel kan leiden tot verwardheid, misselijkheid en braken, spraakstoornissen, bewegingsstoornissen, hoofdpijn en sufheid.

Online kopen

Let extra op als je online handgel bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Je kunt je handen ook wassen met water en (vloeibare) zeep. Door water en zeep te gebruiken verwijder je mogelijk aanwezige ziekteverwekkers.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten verpakkingen

Handgel zit vaak in een miniflesje, dat je makkelijk meeneemt voor onderweg. Ook kan het in een klein flesje met een pompje zitten, zodat je makkelijk de juiste hoeveelheid eruit krijgt.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor handgel.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van desinfecterende handgels kun je onderstaande beweringen tegenkomen: 

 • Antibacterieel, anitimicrobieel, antiviral

 • Antibacteriële werking

 • Antiseptisch

 • ,virucide/virusdodend

 • Desinfecterend, desinfectiemiddel, desinfectie, ontsmettingsmiddel, ontsmettend

 • Doodt ziekteverwekkers

 • Doodt 99,9% van de bacteriën/virussen

Op het etiket van cosmetische handgels kun je onderstaande beweringen tegen komen:

 • Schone handen zonder water of zeep

 • Fysiek schoon/visueel schoon

 • Handreinigingsmiddel

Deze beweringen zijn belangrijk om vast te stellen of een handgel onder de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU) of Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) valt. Een handgel die valt onder de Europese Cosmeticaverordening is bedoeld om je handen mee schoon te maken. Een handgel die onder de Europese Biocidenverordening valt is bedoeld om te desinfecteren. Een desinfecterende handgel kun je herkennen aan een Nederlands of EU toelatingsnummer. Een Nederlands toelatingsnummer heeft 5 cijfers en eindigt met een N (Nederland). Bijvoorbeeld: 12345N. Een toelating door de Europese Unie (die dus ook voor Nederland geldt) begint een EU of NL, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen.

Bewaren en weggooien

Waar gooi ik een handgel verpakking weg?

Lege plastic verpakkingen van handgel gooi je weg bij het plastic afval, als dat apart wordt ingezameld. Anders kan het bij het restafval. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Hoe lang is handgel houdbaar?

Op het etiket van een handgel kan je onderstaand symbool tegenkomen. Daarnaast moet op het etiket van desinfecterende handgels een uiterste gebruiksdatum (expiratiedatum) staan.

 • Dit symbool, een geopend potje gevolgd door een getal en de letter M, staat voor het aantal maanden dat het product na opening houdbaar is.

Meer informatie

Wanneer gebruik ik handgel?

Gebruik handgel alleen als er geen mogelijkheid is om je handen te wassen met water en zeep. Dus bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en er is geen water en zeep in de buurt om de mogelijk aanwezige ziekteverwekkers van je handen af te wassen. Gebruik dan wel desinfecterende handgel, want daarvan is bewezen dat het ziekteverwekkers doodt. Bij gebruik van cosmetische handgel verwijder of dood je de mogelijk aanwezige ziekteverwekkers niet en maak je je handen alleen schoon. Handen wassen met stromend water en vloeibare handzeep is de beste manier om je handen schoon te maken. Door water en zeep te gebruiken verwijder je ook mogelijk aanwezige ziekteverwekkers. Zeep lost vuil en ziekteverwekkers op en water spoelt de resten (het vuil) weg.

Kijk hier voor de adviezen over hygiëne en COVID-19 van het RIVM. 

Waar moet ik op letten als ik handgel gebruik?

Door de coronacrisis is het gebruik van handgel (handalcohol) enorm toegenomen. Lees de gebruiksaanwijzing en let op hoeveel je moet gebruiken en hoe lang de inwerktijd is. Het verkeerd en vaak gebruiken van handgel kan leiden tot ongewenste effecten, zoals irritatie van de huid. Ook kan het zijn dat handgel ziekteverwekkers minder goed of helemaal niet doodt bij verkeerd gebruik. Bij langdurig gebruik is het zelfs mogelijk dat ziekteverwekkers resistent worden tegen het middel. Dit betekent dat ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfecterende stof, waardoor de stof ze niet meer doodt. Tot slot is het belangrijk om te weten dat een desinfecterende stof ook de onschadelijke en nuttige bacteriën doodt, terwijl deze onschadelijke en nuttige bacteriën ons ook helpen beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers.

Wat zegt de wet over handgel?

Handgels die in Nederland te koop zijn vallen onder de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU) of de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). Het doel waarmee de handgel verkocht wordt (schoonmaken of desinfecteren) bepaalt onder welke wetgeving het valt.  

Als op de verpakking van een handgel woorden staan als “desinfecterend” of “doodt bacteriën”, dan is de handgel een biocide en dient deze toegelaten te zijn door het College voor de toelating van en ( ). Er worden bij de toelating ook eisen gesteld aan de veiligheid voor de gebruiker, het milieu en de werkzaamheid. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU).

Handgels die vooral of alleen bestemd zijn voor het schoonmaken van de handen zonder water en zeep, vallen onder de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). Op deze producten staan vaak woorden als ‘schone handen zonder water of zeep”, “fysiek schoon/visueel schoon” en “handreinigingsmiddel”. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producten en importeurs.

Hoe weet ik of mijn handgel een cosmetische of desinfecterende handgel is?

Een handgel valt onder de Europese Biocidenverordening of onder de Cosmeticaverordening. 

Wil je zeker weten of van jouw handgel bewezen is dat het ziekteverwekkers doodt, controleer dan of er op de handgel een Nederlands of EU toelatingsnummer voor biociden staat. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Een toelating van de Europese Unie (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. Met het toelatingsnummer kun je in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb controleren welke ziekteverwekkers: bacteriën, schimmels en/of virussen de handgel doodt.