In het kort

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) is een biocide die voorkomt in ontsmettingsmiddelen en hygiënische schoonmaakdoekjes. Producten met DDAC zijn bij .

Waarom zit deze stof in producten?

DDAC is een biocide die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Zo wordt het in de landbouw gebruikt als gewassenbeschermer, maar zit het ook in huishoudelijke producten zoals hygiënische schoonmaakdoekjes en aanslagreinigers.

Van deze stof is bekend dat grote hoeveelheden en verkeerd gebruik irritaties en brandwonden kunnen veroorzaken. Ook is de stof giftig voor het leven in water.

In hygiënische schoonmaakdoekjes zit maar een kleine hoeveelheid DDAC. Maar in bijvoorbeeld aanslagreinigers zit een grote hoeveelheid DDAC. Daarom moeten deze producten voor gebruik eerst worden verdund. Dit staat in de gebruiksaanwijzing van het product.

Sporen van DDAC zijn soms terug te vinden op voedingsproducten uit de landbouw. Het gaat hier gelukkig om zeer kleine hoeveelheden, waar geen extra aan verbonden is.  

Is deze stof veilig?

Producten voor in en om huis waar DDAC in zit zijn bij normaal gebruik veilig voor consumenten. Gebruik een product altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Voorkom ongelukken en bewaar producten met DDAC buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Meer informatie

Wat zegt de wet over DDAC?

mogen alleen worden verkocht als ze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) of door de Europese Unie.

Bij producten met veel DDAC schrijft het Ctgb beschermende maatregelen voor, zoals het dragen van handschoenen en beschermende kleding. Ook moet voorkomen worden dat de stof in het milieu terechtkomt.