In het kort

Didecyldimethylammonium chloride (soms afgekort als DDAC) is een biocide die voorkomt in bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen, groene-aanslagreiniger en hygiënische schoonmaakdoekjes. Bij zijn producten met DDAC .

Waarom zit deze stof in producten?

DDAC is een biocide die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Het kan bijvoorbeeld in hygiënische schoonmaakdoekjes, handgel of ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater zitten om te bestrijden of in groene-aanslagreinigers om algen te bestrijden.

In hygiënische schoonmaakdoekjes of handgel zit maar een kleine hoeveelheid DDAC, terwijl in bijvoorbeeld groene-aanslagreinigers een grote hoeveelheid DDAC zit. Daarom moeten deze middelen voor gebruik eerst worden verdund. Hoe dat moet staat in de gebruiksaanwijzing van het product.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten voor gebruik in en om huis waar DDAC in zit veilig. Gebruik een product altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Verkeerd gebruik van middelen waar een grote hoeveelheid DDAC kan ernstig letsel veroorzaken, bijvoorbeeld brandwonden als je het op je huid komt en ernstig oogletsel als het in je ogen komt. Ook is DDAC giftig voor het leven in het water. Voorkom ongelukken en bewaar producten met DDAC buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Houd daarnaast huisdieren weg van plekken die je hebt behandeld met groene-aanslagreiniger met DDAC, zo lang deze plekken nog vochtig zijn. Vooral katten kunnen hun tong verbranden als ze eraan likken.

Meer informatie

Wat zegt de wet over DDAC?

Producten met DDAC zijn . Voordat biociden mogen worden verkocht, moet het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) ze hebben toegelaten. Zie de pagina Bestrijdingsmiddelen voor meer informatie.

Bij producten met veel DDAC schrijft het Ctgb beschermende maatregelen voor, zoals het dragen van handschoenen en beschermende kleding. Ook moet voorkomen worden dat de stof in het milieu terechtkomt.