In het kort

In ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater zitten meestal stoffen op basis van chloor. In kleine, toegestane hoeveelheden zijn deze stoffen te gebruiken. Er zijn ook reinigingsmiddelen voor zwembadwater, deze middelen hebben geen en geen ontsmettende werking. Gebruik ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater nooit samen met andere schoonmaakmiddelen. Als je chloorhoudende ontsmettingsmiddelen mengt met andere schoonmaakmiddelen, kunnen er gevaarlijke (chloor)gassen ontstaan. 

Wat zit er in ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater?

Er kunnen verschillende werkzame stoffen in ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater zitten, vaak met chloor. Dit zijn bijvoorbeeld trichloorisocyaanuurzuur, calciumhypochloriet, natriumhypochloriet en natriumdichloorisocyanuraat. Deze stoffen doden de in het water. 

Zijn ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater veilig?

Bij zijn ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater veilig. Het is belangrijk om de gebruiksaanwijzing te volgen en niet te veel van deze stoffen in het zwembadwater te doen. Te veel chloor in het water kan zorgen voor geïrriteerde luchtwegen en ogen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen, die allergieën veroorzaken, makkelijker het lichaam binnendringen. Ook kan chloor reageren met andere stoffen in het water, waardoor weer nieuwe stoffen ontstaan die irriterend kunnen zijn. 

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

  • Gebruik ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater altijd volgens de gebruiksaanwijzing, en volg de veiligheidsvoorschriften. Zie ook de pagina begrijp het etiket
  • Houd ontsmettingsmiddelen buiten bereik van kinderen.
  • De werkzame stof in ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater is vaak bijtend. Zorg dat het middel niet  onverdund op je huid of in je ogen komt, bijvoorbeeld door opspattend water als je het middel toevoegt aan het zwembadwater of aan het schoonmaaksysteem van het zwembad. Draag altijd handschoenen en oogbescherming als dit wordt geadviseerd. 
  • Ontsmettingsmiddelen moeten een toelatingsnummer op de verpakking hebben staan. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. Reinigingsmiddelen bevatten geen werkzame stoffen en hebben geen toelating door het of de Europese Unie nodig. Deze middelen hebben dus ook geen toelatingsnummer.

Niet in het buitenland kopen zonder EU-nummer

Koop ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater niet in het buitenland als ze geen EU-nummer hebben. Een ontsmettingsmiddel dat in een ander EU-land is toegelaten en gebruikt mag worden, mag je niet automatisch ook in Nederland gebruiken.  

Alternatieven

Zwembad ontsmetten zonder chloor

Een filterpomp pompt het water in een zwembad rond en vist vuil het uit water met een filter. Met zo’n automatisch systeem kan het water worden ontsmet met UV-licht of ozon door UV-lampen of ozongenerators. Hierbij wordt echter geen ontsmettingsmiddel aan het water toegevoegd, waardoor het water dat net ontsmet is weer vervuild kan raken met micro-organismen voordat het opnieuw langs de UV-lampen of ozongenerator wordt gepompt. Vaak moet je daarom bij ontsmetting met UV-licht of ozon ook een (chloorhoudend) ontsmettingsmiddel toevoegen aan het water. Ook is ozon sterk irriterend voor de luchtwegen waardoor het belangrijk is dat er geen ozon ‘weglekt’ uit het systeem en het water na ontsmetting met ozon ook weer wordt vrijgemaakt van ozon.

Een andere manier om je zwembadwater te ontsmetten, is met een zogenaamd elektrolysesysteem. Hierbij wordt zout (natriumchloride dat je moet toevoegen aan het water) met behulp van elektriciteit gesplitst in natrium en chloor. Dit chloor werkt vervolgens ontsmettend. Met een elektrolysesysteem wordt je water dus ook ontsmet met chloor.

Wat kan je doen om te voorkomen dat je zwembadwater snel vuil wordt?

Hoe minder vuil er in je zwembad terechtkomt, hoe minder micro-organismen in het water zullen komen. Daarom helpt het om te douchen voordat je het zwembad in gaat. Ook helpt het om je zwembad af te dekken wanneer je het niet gebruikt, zodat er geen vuil in kan komen.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten ontsmettingsmiddelen

Ontsmettingsmiddelen voor je zwembadwater koop je als poeder, vloeistof, korrels of tabletten. Je voegt ze toe aan het water om de groei van algen, bacteriën, schimmels en virussen tegen te gaan. Soms moet je ze direct aan het water toevoegen en soms via het automatische schoonmaaksysteem van je zwembad. Sommige tabletten voeg je via een chloordrijver aan het water toe. Via zo’n drijver lost het chloor beetje bij beetje op en wordt het verspreid in het zwembad. Ontsmettingsmiddelen worden ook desinfectiemiddelen genoemd.

Informatie op het etiket

Bewaren en weggooien

Houd ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater buiten het bereik van kinderen.

Loos geen chloorhoudend zwembadwater in het milieu, zoals op straat, in de grond of in een sloot. Laat het water via een put weglopen in het riool. Doe dit als het kan in een vuilwaterriool en niet in een schoonwaterriool. Informatie over het rioleringsstelsel bij jou in de buurt kun je opvragen bij de gemeente. 

De verpakking van ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater gooi je weg bij het plastic afval (PMD). Een verpakking waar nog wat in zit, kan je weggooien bij het klein chemisch afval. Inzamelpunten voor klein chemisch afval vind je bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation. 

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Waarom moet je zwembadwater ontsmetten?

Als je gaat zwemmen komt er vuil van je lichaam in het water, zoals huidschilfers en zweet. In dat vuil zitten micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen. Ook zitten er micro-organismen in ander vuil (zoals blaadjes en zand) dat in je zwembad terecht kan komen, waaronder ook algen. Die micro-organismen kunnen vervolgens gaan groeien in het water. Als je in water zwemt waar te veel micro-organismen in zitten, kun je daar ziek van worden. Het chloor in ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater doodt de micro-organismen. 

Niet alle ontsmettingsmiddelen zijn effectief tegen alle soorten micro-organismen. Sommige middelen bestrijden alleen bacteriën, terwijl andere middelen algen doden. Weer andere middelen zijn effectief tegen verschillende soorten micro-organismen. Let daarom goed op het gebruiksvoorschrift om te weten waar je je middel voor kunt gebruiken.

Gebruik de juiste hoeveelheid ontsmettingsmiddel

Om geïrriteerde luchtwegen en ogen te voorkomen moet je zorgen dat je niet te veel chloor in het water doet. Maar er moet wel voldoende chloor in het water zitten om de micro-organismen te doden. Ook neemt de ontsmettende werking van het chloor na een tijdje af. Zorg daarom dat je de aanwijzingen voor de juiste dosering op het etiket altijd opvolgt, en dat je in de gaten houdt of er nog genoeg chloor in het zwembadwater zit. Hiervoor kun je speciale strips of meetapparatuur kopen. Verder hangt de werking van chloorhoudende ontsmettingsmiddelen vaak af van de zuurgraad (pH) van het water. In de gebruiksaanwijzing staat aangegeven welke pH het water moet hebben voor een goede werking. Om de pH te veranderen als dat nodig is kan je een zuurtegraadregelaar toevoegen die het water zuurder of minder zuur maakt. 

Wat zegt de wet over ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater?

Op de verpakking van ontsmettingsmiddelen staat dat het product het water desinfecteert en micro-organismen bestrijdt. Het zijn daarom biocideproducten, die vallen onder de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). De werkzame stof in de middelen moet goedgekeurd zijn volgens de eisen van de Biocidenverordening. Ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater met een werkzame stof moeten toegelaten zijn door het College voor de toelating van en (Ctgb) of de Europese Unie (EU). Ze moeten aan een groot aantal eisen voldoen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en milieubelasting.