Ingrediënten

Op de meeste etiketten vind je een overzicht van de ingrediënten die in het bijbehorende product zitten. Soms staat erbij hoeveel procent van een bepaalde chemische stof in het product zit. Sommige producten hebben geen etiket dat aangeeft wat erin zit. Denk bijvoorbeeld aan speelgoed, meubels en textiel. Dit komt omdat er voor verschillende producten verschillende wetgeving geldt. Wil je toch weten welke chemische stoffen erin zitten, vraag het dan aan de producent. Wie dat is? Dat staat op het etiket.

Gevaarsymbolen

Op producten met gevaarlijke ingrediënten staan vaak gevaarsymbolen. Het is belangrijk om goed te weten wat deze symbolen betekenen, zodat je het product kunt gebruiken. Het gaat om de rood-witte symbolen die aangeven of een product giftig is, snel ontvlambaar of schadelijk voor het milieu. Je vindt deze symbolen op etiketten van bijvoorbeeld was- en schoonmaakmiddelen, terpentine, lijm, verf, lak, antivries en middelen tegen ongedierte of onkruid.
Meer informatie over gevaarsymbolen? Je vindt het op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Veiligheidsaanbevelingen

Op producten met gevaarlijke ingrediënten staat vaak ook hoe je veilig met het product omgaat en hoe je het beste kunt handelen als er toch iets mis gaat. Het is daarom belangrijk om, voor je het product gebruikt, deze veiligheidsaanbevelingen te lezen.

Beweringen

Op verpakkingen van producten staan vaak beweringen als ‘alcoholvrij’, ‘vrij van ’ en ‘100% vrij van parabenen’. Dit zijn beweringen die producenten zelf op de verpakking mogen zetten. Wil je weten of een chemische stof wel of niet in een product zit, check dan het etiket. Het is bij wet geregeld wat een producent wel en niet op een etiket mag zetten.

Keurmerken

Een keurmerk geeft een kwaliteitsoordeel over een product. De bekendste zijn het 'Beter Leven keurmerk' waarmee wordt aangegeven dat het welzijn van dieren is gegarandeerd. Het 'Fairtrade keurmerk' waarmee eerlijke handel wordt gegarandeerd. En het 'Europees Ecolabel' dat garandeert dat het milieu niet wordt geschaad. Als een product geen keurmerk heeft, wil dat niet meteen zeggen dat het minder diervriendelijk of minder duurzaam is. Een keurmerk geeft echter wel die garantie.

Producenten kunnen een keurmerk bij een onafhankelijke organisatie aanvragen. Voldoet het product aan de (meestal zeer strenge) eisen, dan mag het keurmerk op de verpakking.
Niet elk plaatje op een product is een keurmerk. Je hebt ook logo’s. Een logo is van de leverancier of branche zelf. De controle is soms onafhankelijk, maar niet altijd.

Meer informatie over betrouwbare keurmerken en logo’s vind je op de website van Milieu Centraal