In het kort

Trichloorisocyanuurzuur zit soms in ontsmettingsmiddel voor zwembadwater. De stof is zolang deze aan het water wordt toegevoegd volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket.  

Waarom zit deze stof in producten?

Als trichloorisocyanuurzuur aan het water wordt toegevoegd, vormt het verschillende chloorstoffen zoals waterstofhypochloriet. Waterstofhypochloriet heeft een oxiderende werking. Dit houdt in dat waterstofhypochloriet reageert met bijvoorbeeld bacteriën, algen en schimmels. Op deze manier doodt waterstofhypochloriet deze organismen en houdt het zo het water schoon.

Is deze stof veilig?

Trichloorisocyanuurzuur kan irriterend zijn voor de luchtwegen en ogen. De stof is veilig zolang het in de juiste hoeveelheid en op de juiste manier aan het water wordt toegevoegd. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing op het etiket op.  

Meer informatie

Wat zegt de wet over trichloorisocyanuurzuur? 

Trichloorisocyanuurzuur is een ontsmettende stof en valt daarom onder de Biocidenverordening (528/2012/EU). De stof moet zijn goedgekeurd volgens milieu- en gezondheidseisen. Producten met deze stof moeten worden toegelaten door het College voor de toelating van en ( ) of door de Europese Unie.