In het kort

Natriumdichloorisocyanuraat zit soms in ontsmettingsmiddel voor zwembadwater. De stof is zolang deze aan het water wordt toegevoegd volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket van het ontsmettingsmiddel.

Waarom zit deze stof in producten?

Als natriumdichloorisocyanuraat aan water wordt toegevoegd vormt het chloorstoffen zoals waterstofhypochloriet. Waterstofhypochloriet heeft een oxiderende werking. Dit houdt in dat waterstofhypochloriet reageert met bijvoorbeeld bacteriën, algen en schimmels. Op deze manier doodt waterstofhypochloriet deze organismen en houdt het zo het water schoon.

Is deze stof veilig?

Natriumdichloorisocyanuraat kan irriterend zijn voor de huid, luchtwegen en ogen. De stof is veilig zolang het in de juiste hoeveelheid en op de juiste manier aan het zwembadwater wordt toegevoegd. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing op het etiket van het ontsmettingsmiddel op.

Meer informatie

Wat zegt de wet over natriumdichloorisocyanuraat? 

Natriumdichloorisocyanuraat is een ontsmettende stof en valt daarom onder de Biocidenverordening (528/2012/EU). De stof moet zijn goedgekeurd volgens milieu- en gezondheidseisen. Producten met deze stof moeten worden toegelaten door het College voor de toelating van en ( ) of door de Europese Unie.