Toepassing

zitten in veel consumentenproducten als . Bijvoorbeeld in verf, tuinhout, lijm en textiel. Ze gaan het bederf van deze producten tegen. Producten die in containers worden vervoerd kunnen zijn ‘begast’ met gasvormige biociden, zodat deze chemische stoffen ook nog (tijdelijk) in consumentenproducten zoals matrassen kunnen zitten.

Sommige producten zijn zelf biociden. Dat zijn producten met chemische stoffen met als eerste doel om schadelijke organismen te bestrijden. Denk aan virussen, bacteriën, schimmels, algen, insecten, mieren, muggen en muizen. Met biociden kun je ongedierte in en om je huis bestrijden, maar biociden zijn bijvoorbeeld ook aangroeiwerende verf voor je boot, desinfecterende zeep en anti-muggenmiddelen.

Actuele stand van zaken

De werkzame stoffen die in biociden zitten en die in Nederland op de markt te koop zijn, zijn door Europese wetenschappers eerst beoordeeld op eventuele ’s voor de gezondheid en het milieu.

Biociden mogen alleen worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten. Ze moeten zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ze hebben ook altijd een gebruiksaanwijzing. Voorwerpen die met een biocide behandeld zijn, hebben alleen een gebruiksaanwijzing als dat nodig is om mensen, dieren en het milieu te beschermen. Als je een biocide gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, dan kun je ervan uit gaan dat het is. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handel in biociden die als consumentenproduct worden verkocht.

Op de verpakking van biociden moet een toelatingsnummer staan. Dit nummer bestaat meestal uit vijf cijfers en de letter N, of 11 cijfers en de letters NL. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of deze biociden mogen worden toegelaten en gebruikt in Nederland.

Risicotoelichting

Producten voor in en om huis die biociden bevatten, zijn bij veilig voor consumenten. Gebruik een product wel volgens de gebruiksaanwijzing. Voorkom ongelukken en berg producten met biociden op buiten bereik van kinderen en huisdieren.