Verschijningsvormen

Anti-schimmelmiddelen zijn vloeibaar en vaak verpakt in een spuitfles. Je sprayt anti-schimmelmiddel op het oppervlak met de . Vaak zit de schimmel in vochtige hoeken en kieren, die je met een spray makkelijk kunt bereiken. Anti-schimmelmiddelen gebruik je meestal binnenshuis, maar soms ook buitenshuis. Sommige anti-schimmelmiddelen zijn ook geschikt om algen en mossen mee te verwijderen.

Wat moet je weten

Schimmels zijn en groeien het beste op vochtige plekken, zoals in de badkamer. Er zijn veel soorten schimmels, maar slechts een beperkt aantal komt binnenshuis voor. Ze hechten zich het beste op kalk en vuil en zorgen voor een zwarte aanslag op bijvoorbeeld de voegen tussen de tegels in de badkamer.

Wat zit er in anti-schimmelmiddelen?

De in anti-schimmelmiddelen is vaak natriumhypochloriet, een chloorbleekmiddel. Natriumhypochloriet doodt de schimmel. Daarnaast heeft deze stof een blekende en reinigende werking. Chloor kan je luchtwegen irriteren en is schadelijk voor het milieu. Er zijn ook chloorvrije anti-schimmelmiddelen. Hierin zit soms waterstofperoxide, een zuurstofbleekmiddel, als werkzame stof. Verder zitten in anti-schimmelmiddelen vaak anionogene oppervlakteactieve stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat het oppervlak met de schimmel goed vochtig wordt en daarnaast weken ze vuil los. Ook komen fosfonaten vaak voor in anti-schimmelmiddelen. Deze breken het kalk in het water af en helpen kalkaanslag voorkomen.

Anti-schimmelmiddelen en gezondheidseffecten

Regelmatige blootstelling aan anti-schimmelmiddel kan geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. Dit kan de kans op luchtweginfecties en astmatische verschijnselen vergroten, zowel bij kinderen als volwassenen. Via geïrriteerde luchtwegen kunnen andere stoffen, die allergieën kunnen veroorzaken, makkelijker het lichaam binnendringen. Vooral kinderen die vaak blootgesteld zijn aan natriumhypochloriet hebben volgens sommige wetenschappelijke onderzoeken op latere leeftijd meer kans op allergieën. Maar er zijn ook andere wetenschappelijke onderzoeken waarin dit niet wordt aangetoond. Over de invloed van natriumhypochloriet op het ontstaan van allergieën is onder wetenschappers dus geen overeenstemming.

Gebruik anti-schimmelmiddel nooit met andere schoonmaakmiddelen!

Anti-schimmelmiddelen mag je nooit gebruiken als er andere schoonmaakmiddelen aanwezig zijn op het oppervlak waarvan je de schimmels wilt verwijderen. Doe je dit wel, dan kunnen er schadelijke (chloor)gassen ontstaan. Spoel daarom de oppervlakken waarop je anti-schimmelmiddel hebt gebruikt goed af. Laat anti-schimmelmiddel eerst wel enige tijd inwerken. Het duurt namelijk even voordat de schimmels dood zijn.

Wat zegt de wet over anti-schimmelmiddelen?

Op de verpakking of in de advertentie van de meeste anti-schimmelmiddelen staat dat het product schimmels doodt/bestrijdt. Het zijn dan biocideproducten, die vallen onder de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). De werkzame stof in anti-schimmelmiddelen (vaak natriumhypochloriet) moet zijn goedgekeurd volgens de eisen van de Biocidenverordening. Anti-schimmelmiddelen met een werkzame stof moeten zijn toegelaten door het College voor de toelating van en ( ). Ze moeten aan een groot aantal eisen voldoen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Of een anti-schimmelmiddel is toegelaten, kun je controleren in de toelatingendatabank van het Ctgb.

In anti-schimmelmiddelen zitten vaak ook oppervlakteactieve stoffen, die het vuil los weken. Daarom zijn het, naast biociden, ook schoonmaakmiddelen. In de wet worden schoonmaakmiddelen ‘detergentia’ genoemd. Anti-schimmelmiddelen vallen, naast de Biocidenverordening, daarom ook onder de Europese Detergentenverordening (648/2004/EG). In deze wet staat dat anti-schimmelmiddelen het milieu niet teveel mogen aantasten en dat informatie voor gebruik en de samenstelling van het product op het etiket moet staan. Daarnaast moeten anti-schimmelmiddelen voldoen aan de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat anti-schimmelmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt er toezicht op dat producenten en importeurs zich houden aan de wettelijke eisen.


Tips

Lees het etiket

 • Gebruik anti-schimmelmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing. Volg de veiligheidsvoorschriften.
 • Houd anti-schimmelmiddelen buiten bereik van kinderen.
 • De werkzame stof in anti-schimmelmiddelen is vaak bijtend. Zorg bij het gebruik daarom dat de spray niet op je huid of in je ogen komt. Draag handschoenen en indien voorgeschreven oogbescherming. Voorkom ook dat je de spray inademt, door de ruimte waarin je werkt goed te ventileren.
 • Anti-schimmelmiddelen met werkzame stoffen erin moeten een toelatingsnummer op de verpakking hebben staan. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. Middelen tegen schimmel waar geen werkzame stoffen in zitten hebben geen toelating nodig en hebben dus ook geen toelatingsnummer.

Niet in het buitenland kopen

Koop in het buitenland geen anti-schimmelmiddelen met werkzame stoffen erin. Biocideproducten mag je in Nederland als consument alleen gebruiken als ze voor niet-professioneel gebruik zijn toegelaten door het Ctgb. Een anti-schimmelmiddel dat bijvoorbeeld in een buurland van Nederland is toegelaten en daar gebruikt mag worden, mag je niet automatisch in Nederland gebruiken.

Online kopen

Als je biociden online koopt, weet dan dat er buiten Nederland andere regels kunnen gelden. Koop alleen anti-schimmelmiddelen met biociden die op de Nederlandse markt zijn toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

Biocide

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Natriumhypochloriet

 • Vaak
Meer alertheid geadviseerd voor
Baby's,
Jonge kinderen

Natriumhypochloriet zit vaak als werkzame stof in anti-schimmelmiddelen om de schimmel te doden. Ook heeft natriumhypochloriet een blekende en reinigende werking. Wanneer natriumhypochloriet op de huid komt, zorgt het voor een rode, schrale huid.

Meer info over Natriumhypochloriet

Waterstofperioxide

 • Soms
Meer alertheid geadviseerd voor
Baby's,
Jonge kinderen

Waterstofperoxide is een zuurstofbleekmiddel. Het kan soms als werkzame stof voorkomen in chloorvrije anti-schimmelmiddelen. Net als natriumhypochloriet doodt het de schimmel. Waterstofperoxide kan oogirritatie veroorzaken. Anti-schimmelmiddelen met waterstofperoxide zijn veilig als je ze volgens de aanwijzingen op de verpakking gebruikt.

Meer info over Waterstofperioxide

Wasactieve stof

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Anionogene oppervlakteactieve stoffen

 • Vaak
Meer alertheid geadviseerd voor
Veelgebruikers

Dit zijn wasactieve stoffen. Ze zitten vaak in anti-schimmelmiddelen en in wasmiddelen. Ze weken het vuil los en zorgen ervoor dat het opgelost blijft in het water. De meeste anionogene oppervlakteactieve stoffen vormen schuim. Zeep is een voorbeeld van een anionogene oppervlakteactieve stof. Bij verkeerd gebruik, bijvoorbeeld als je deze stof veel en vaak op je huid krijgt, wordt het vettige laagje van je huid aangetast en kun je last krijgen van een droge, gevoelige huid. Anti-schimmelmiddelen met deze stoffen erin zijn veilig als je ze gebruikt volgens de adviezen op de verpakking.

Meer info over Anionogene oppervlakteactieve stoffen

Waterontharder

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Fosfonaten

 • Vaak

Fosfonaten zijn waterontharders. Ze breken kalk in het water af en helpen kalkaanslag voorkomen. Fosfonaten worden gebruikt in bijna alle was- en reinigingsmiddelen.

Meer info over Fosfonaten

pH-regulator

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Natriumhydroxide

 • Soms

Natriumhydroxide zorgt voor een lage zuurgraad in het anti-schimmelmiddel. Dit helpt voorkomen dat gevaarlijk chloorgas ontstaat uit natriumhypochloriet. Natriumhydroxide heeft ook een bijtende uitwerking op het lichaam. Zorg dat je de voorschriften op de verpakking om je huid en ogen te beschermen tijdens het gebruik opvolgt. Dan is anti-schimmelmiddel veilig te gebruiken.

Meer info over Natriumhydroxide

Alternatieven

Als je voorkomt dat er schimmels ontstaan, hoef je geen anti-schimmelmiddel te gebruiken. Je kunt dit doen door je huis goed te ventileren, zodat vocht niet blijft hangen in huis. Je kunt bijvoorbeeld extra ventileren als je net hebt gedoucht. Ook kun je kalk en vuil verwijderen, zodat zich hier geen schimmels aan kunnen hechten. Dit is vooral belangrijk voor de naden en voegen van tegels. Ook kun je schimmelwerende verf en kit gebruiken voor de muren en voegen in vochtige ruimtes.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor anti-schimmelmiddelen.

Beweringen en waarschuwingen

Zorg dat de spray niet op je huid of in je ogen komt en dat je de spray niet inademt.

Bewaren en weggooien

Houd anti-schimmelmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Een lege fles anti-schimmelmiddel gooi je weg bij het plastic afval (PMD). Een fles waar nog wat in zit, kan je weggooien bij het klein chemisch afval. Inzamelpunten voor klein chemisch afval vind je bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Op het etiket van anti-schimmelmiddelen kan je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Dit symbool is het Grüne Punkt logo. De Grüne Punkt geeft aan dat er door de producent is meebetaald aan de verwerking van het afval dat het verpakkingsmateriaal met zich meebrengt. Het maakt deel uit van de Duitse wet. In Duitsland moet dit logo op verpakkingen van het product staan. Producenten van producten die in Nederland op de markt komen, moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking van het afval van verpakkingen maar er is geen logo aan gekoppeld.

 • Dit is het symbool voor klein chemisch afval (kca). Het kca-logo is afgeschaft, maar je vindt het nog wel op producten. Soms staat dit logo onterecht op een product en op sommige kca-producten ontbreekt het juist. Kijk voor de juiste informatie daarom op de website van Milieu Centraal.