Verschijningsvormen

Muizengif zit vaak in kleine zakjes waar een afgemeten hoeveelheid gif in zit. Deze zakjes kun je in een herbruikbare lokdoos doen. Deze kun je vaak met een sleuteltje afsluiten. Kinderen en huisdieren kunnen er zo niet makkelijk bijkomen. Daarnaast bestaan er wegwerp lokdoosjes.

Wat moet je weten

Verschillende soorten muizen

Er bestaan verschillende soorten muizen, zoals de huismuis, bosmuis en veldmuis. Meestal zijn de muizen in huis huismuizen, maar ook de bos- of veldmuis kan bij koud weer in huis gaan schuilen. Bos- en veldmuizen zijn beschermde dieren. Dat betekent dat het niet toegestaan is om ze te bestrijden. Huismuizen mag je wel bestrijden. Dat mag alleen binnenshuis.

Bestrijden en voorkomen

Je kunt huismuizen bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel rodenticiden genoemd. Maar huismuizen kunnen ook met alternatieve middelen worden bestreden, bijvoorbeeld met muizenklemmen en kooivallen. Al deze methoden pakken niet de oorzaak van muizen in huis aan. Zorg er vooral eerst voor dat muizen niet binnen kunnen komen. Dicht kieren en naden, plaats fijn gaas voor ventilatieopeningen, sluit voedselvoorraden goed af en ruim etensresten op (zie voor tips Milieu Centraal). Het bestrijden van ratten met rodenticiden (zowel binnen als buiten) mag alleen door professionele ongediertebestrijders worden uitgevoerd. Consumenten mogen zelf huismuizen met rodenticiden bestrijden, maar alleen binnenshuis. 

Wat zit er in muizengif?

Muizengif bestaat meestal uit graan of zetmeel waar een in zit en vaak nog uit een bitterstof en een opvallende kleurstof. Er kunnen twee typen bestrijdingsmiddelen in muizengif zitten: anticoagulantia en alfachloralose. Van anticoagulantia zijn er een aantal soorten, bijvoorbeeld brodifacoum en difenacum.

Muizen kunnen resistent worden voor een bepaald bestrijdingsmiddel. Dat betekent dat de nakomelingen minder makkelijk doodgaan van bepaald muizengif. 

De bitterstof in muizengif heeft een vieze smaak en helpt ervoor te zorgen dat kinderen of huisdieren het muizengif niet opeten. 

Hoe giftig is muizengif?

Muizengif is zeer giftig. Niet alleen voor muizen, maar ook voor andere dieren en voor mensen. Wanneer andere dieren, zoals kleine zoogdieren en roofvogels, vergiftigde of dode muizen opeten, kunnen zij zelf ook ziek worden en doodgaan. Dat heet doorvergiftiging. 

Om de natuur te beschermen mag muizengif met anticoagulantia nog maar beperkt gebruikt worden. En het wordt in 2023 voor consumenten verboden. Dit heeft tot gevolg dat er nu al meer muizengif met alfachloralose wordt gebruikt. Hierdoor is het aantal vergiftigingen van mensen en huisdieren met alfachloralose toegenomen. 

Wanneer er sprake is van een vergiftiging met muizengif is het belangrijk om te weten wat voor type bestrijdingsmiddel (alfachloralose of anticoagulantia) erin zit. Maak in geval van vergiftiging door muizengif een foto van de verpakking. Laat deze aan de artsen zien. Want het type bestrijdingsmiddel bepaalt de behandeling van de vergiftiging.

Vanwege de giftigheid van muizengif is het belangrijk er eerst voor te zorgen dat je maatregelen neemt waarmee je voorkomt dat je muizen in huis krijgt. Heb je toch muizenoverlast, bestrijd ze dan eerst met alternatieve methoden (zonder muizengif). Als alternatieve methoden niet werken, gebruik dan muizengif of schakel een ongediertebestrijder in.

Wat zegt de wet?

Muizengif is een biocide. De verkoop van is strikt geregeld. De regels zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) bepaalt welke biociden wel en niet worden toegelaten in producten voor consumenten en voor professioneel gebruik in Nederland. Op de verpakking van toegelaten muizengif staat een toelatingsnummer. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handel in biociden die als consumentenproduct te koop zijn. Muizengif met anticoagulantia mag vanaf 2023 niet meer door consumenten worden gebruikt.

Tips

Volg de instructies

Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Daarmee houd je de voor gezondheid en milieu zo klein mogelijk en zorg je ervoor dat het muizengif goed werkt. Leg het gif op plekken waar de muizen veel komen. Muizen lopen vaak langs de rand van de muur. Let erop dat kinderen en huisdieren er niet bij kunnen komen. Geef je katten wat extra voer, zodat ze niet in de verleiding komen om vergiftigde muizen op te eten.

Gebruik handschoenen bij het plaatsen van muizengif en het vullen van de herbruikbare lokdoosjes. Niet alleen om jezelf te beschermen tegen de bestrijdingsmiddelen die erin zitten, maar ook om te zorgen dat er niet te veel mensengeur aan komt. Dat schrikt muizen af.

Online kopen

Muizengif mag je alleen gebruiken als het voor consumenten is toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Zo’n toelating verschilt per land, ook binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat muizengif in bijvoorbeeld een buurland van Nederland wel gebruikt mag worden, maar niet in Nederland. Koop je muizengif online, weet dan dat er buiten Nederland andere eisen op muizengif van toepassing kunnen zijn. Koop alleen muizengif dat op de Nederlandse markt voor particulier gebruik is toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

Biocide

  • Hoe vaak zit het er in?
  • Veilig te gebruiken?

Alfachloralose

  • Vaak

Alfachloralose is een bestrijdingsmiddel dat soms in muizengif zit. Alfachloralose is zeer giftig. Baby’s en jonge kinderen lopen een groter risico om met alfachloralose in aanraking te komen, omdat zij geneigd kunnen zijn muizengif in hun mond te stoppen. Om kinderen te beschermen wordt daarom aan muizengif vaak een bitterstof toegevoegd. Je kunt ook kiezen om muizen op een andere methode te bestrijden.

Meer info over Alfachloralose

Anticoagulantia

  • Vaak

Anticoagulantia zijn een groep bestrijdingsmiddelen die vaak in muizengif zitten. Anticoagulantia zijn zeer giftig. Baby’s en jonge kinderen lopen een groter risico om met anticoagulantia in aanraking te komen, omdat zij geneigd kunnen zijn muizengif in hun mond te stoppen. Om kinderen te beschermen zit daarom in muizengif vaak een bitterstof. Je kunt ook kiezen om muizen op een andere manier te bestrijden.

Meer info over Anticoagulantia

Bitterstof

  • Hoe vaak zit het er in?
  • Veilig te gebruiken?

Denatoniumbenzoaat

  • Vaak

Denatoniumbenzoaat (ook bekend onder de merknaam Bitrex) is een zeer bittere stof die vaak in muizengif zit. Deze chemische stof zorgt ervoor dat kinderen of huisdieren de muizengif niet (verder) opeten, maar uitspugen.

Meer info over Denatoniumbenzoaat

Alternatieven

In plaats van bestrijdingsmiddelen met anticoagulantia of alfachloralose kun je ook muizenvallen gebruiken. Er zijn knijp- en klapvallen die muizen in één klap doden. Een diervriendelijk alternatief is de kooi- en kantelval die de muis levend vangt. Dan kun je hem buiten vrijlaten. Breng de muis dan naar een park of bos meer dan 100 meter van je huis. Dit is een veilige afstand om te voorkomen dat hij weer terugkeert.

Lijmplankjes waaraan muizen vast blijven kleven zijn zeer dieronvriendelijk. Het gebruik hiervan is dan ook verboden. 

Muizen blijven graag uit de buurt van katten. Katten kunnen daarom muizenoverlast tegengaan, maar zijn geen garantie dat muizen je huis niet binnenkomen. Een kat kan ook muizen mee naar binnen nemen. 

Als muizen echt een plaag worden, neem dan contact op met een ongediertebestrijdingsbedrijf of met je gemeente (in grotere gemeenten bestaat vaak een dienst ongediertebestrijding).

Informatie op het etiket

Keurmerken en beweringen

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor muizengif.

Bewaren en weggooien

Resten muizengif lever je in bij het klein chemisch afval

Verpak doden muizen in plastic en gooi ze in een afsluitbare vuilnisemmer zodat andere dieren ze niet opeten. Muizen, ook dode muizen, kunnen ziekten overdragen op de mens. Gebruik daarom altijd handschoenen of een tang bij het opruimen van dode muizen. 

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.