In het kort

Het beste is natuurlijk om overlast door muizen in huis te voorkomen. Of om muizen op een andere manier te bestrijden dan met muizengif. Muizengif is heel giftig, ook voor mensen. Muizengif bestaat uit een dat verwerkt is in graan of zetmeel. Vaak zit er ook een bitterstof in en een kleurstof die het een opvallende kleur geeft. Volg altijd de gebruiksaanwijzing en houd muizengif buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Wat zit er in muizengif?

In muizengif zit een bestrijdingsmiddel om muizen te doden. De belangrijkste twee typen bestrijdingsmiddelen in muizengif zijn: anticoagulantia en alfachloralose. Anticoagulantia werken anders dan alfachloralose. Anticoagulantia verstoren de bloedstolling waardoor muizen sterven aan interne bloedingen. Alfachloralose werkt op het zenuwstelsel waardoor muizen in coma raken en sterven aan onderkoeling.

Voorbeelden van anticoagulantia zijn brodifacoum en difenacum. Muizengif met anticoagulantia is in Nederland sinds 2023 alleen nog toegelaten voor gebruik door professionele ongediertebestrijders. Verkoop aan consumenten van dit type muizengif mag daarom inmiddels niet meer. Als je als consument nog muizengif met anticoagulantia in je bezit hebt, dan mag je dit na 26 december 2023 niet meer gebruiken. Overgebleven muizengif met anticoagulantia kun je inleveren bij het klein chemisch afval. Professionele ongediertebestrijders mogen nog wel muizengif met anticoagulantia gebruiken, ook bij jou thuis.

Het bestrijdingsmiddel in muizengif is meestal verwerkt in graan of zetmeel. Vaak zit er ook nog een bitterstof, zoals denatonium benzoaat, in muizengif. De bitterstof heeft een vieze smaak en helpt ervoor te zorgen dat kinderen of huisdieren het muizengif niet (verder) opeten maar uitspugen. Muizengif heeft meestal een opvallende kleur door toegevoegde kleurstoffen, zodat je muizenkorrels goed kunt herkennen.

Zijn chemische stoffen in muizengif veilig?

Muizengif is heel giftig. Niet alleen voor muizen, maar ook voor andere dieren en voor mensen. Wanneer er sprake is van een vergiftiging met muizengif is het belangrijk om te weten wat voor type bestrijdingsmiddel (anticoagulantia of alfachloralose) erin zit. Maak daarom in dat geval een foto van het etiket op de verpakking. Laat deze aan de artsen zien, want het type bestrijdingsmiddel bepaalt de behandeling van de vergiftiging.

Als andere dieren, zoals kleine zoogdieren en roofvogels, vergiftigde of dode muizen opeten, kunnen zij zelf ook ziek worden en doodgaan. Dat heet doorvergiftiging.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Biocide

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Bitterstof

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Tips

Voorkomen beter dan bestrijden

Besef je dat je met het bestrijden van muizen niet de oorzaak van muizen in huis aanpakt. Zorg er vooral eerst voor dat muizen niet binnen kunnen komen. Dicht kieren en naden, plaats fijn gaas voor ventilatieopeningen, sluit voedselvoorraden goed af en ruim etensresten op (voor meer tips kijk je op de website van Milieu Centraal).

Een manier van bestrijden kiezen

Heb je overlast van muizen, bestrijd ze dan eerst op andere manieren, zoals met muizenklemmen en kooivallen. Als deze manieren niet werken, gebruik dan pas muizengif of schakel een ongediertebestrijder in. Let bij het gebruik van muizengif op het volgende:

 • Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Daarmee houd je de voor gezondheid en milieu zo klein mogelijk en zorg je ervoor dat het muizengif goed werkt.

 • Leg het gif op plekken waar de muizen veel komen. Muizen lopen vaak langs de rand van de muur.

 • Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet bij het muizengif kunnen komen. Geef je katten wat extra voer, zodat ze niet in de verleiding komen om vergiftigde muizen op te eten.

 • Draag handschoenen bij het plaatsen van muizengif en het vullen van de herbruikbare lokdoosjes. Niet alleen om jezelf te beschermen tegen de bestrijdingsmiddelen die erin zitten, maar ook om te zorgen dat er niet te veel mensengeur aan komt. Dat schrikt muizen af. Gebruik ook handschoenen (of een tang) bij het opruimen van dode muizen.

 • Was je handen na het gebruik van muizengif of het opruimen van dode muizen.

Online kopen

Muizengif mag je alleen gebruiken als het voor consumenten is toegelaten door het College voor de toelating van en ( ). Zo’n toelating verschilt per land, ook binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat muizengif in bijvoorbeeld een buurland van Nederland wel gebruikt mag worden, maar niet in Nederland. Koop je muizengif online, weet dan dat er buiten Nederland andere eisen op muizengif van toepassing kunnen zijn. Koop alleen muizengif dat op de Nederlandse markt voor gebruik door consumenten is toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb.

Alternatieven

In plaats van muizengif kun je ook de volgende typen muizenvallen gebruiken:

 • Knijp- en klapvallen: Deze vallen doden de muizen in één klap.

 • Kooi- en kantelvallen: Deze vallen zijn een diervriendelijk alternatief, omdat ze de muis levend vangen. Dan kun je hem buiten vrijlaten. Breng de muis dan naar een park of bos meer dan 100 meter van je huis. Dit is een veilige afstand om te voorkomen dat hij weer terugkeert.

Lijmplankjes waaraan muizen vast blijven kleven zijn zeer dieronvriendelijk. Het gebruik hiervan is dan ook verboden.

Muizen blijven graag uit de buurt van katten. Katten kunnen daarom muizenoverlast tegengaan, maar zijn geen garantie dat muizen je huis niet binnenkomen. Een kat kan ook muizen mee naar binnen nemen.

Als muizen echt een plaag worden, neem dan contact op met een ongediertebestrijdingsbedrijf of met je gemeente (in grotere gemeenten bestaat vaak een dienst ongediertebestrijding).

Verschijningsvormen

Verschillende soorten muizengif

Muizengif zit vaak in kleine zakjes waar een afgemeten hoeveelheid gif in zit. Deze zakjes kun je in een herbruikbare lokdoos doen. Deze kun je vaak met een sleuteltje afsluiten. Kinderen en huisdieren kunnen er zo niet makkelijk bijkomen. Er bestaan ook wegwerp lokdoosjes.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor muizengif.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van muizengif kan je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

 • Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting.

Bewaren en weggooien

Resten muizengif lever je in bij het klein chemisch afval.

Verpak dode muizen in plastic en gooi ze in een afsluitbare vuilnisemmer, zodat andere dieren ze niet opeten. Muizen, ook dode muizen, kunnen ziekten overdragen op de mens. Gebruik daarom altijd handschoenen of een tang bij het opruimen van dode muizen.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Bestrijden van verschillende soorten muizen

Er bestaan verschillende soorten muizen, zoals de huismuis, bosmuis en veldmuis. Op de website van Milieu Centraal staat informatie hoe je ze kunt herkennen. Meestal zijn de muizen in huis huismuizen, maar ook bosmuizen of veldmuizen kunnen bij koud weer in je huis gaan schuilen. Bosmuizen en veldmuizen zijn beschermde dieren. Dat betekent dat het niet toegestaan is om ze te bestrijden. Huismuizen mag je wel bestrijden. Dat mag alleen binnenshuis. Naast muizen kan je ook overlast hebben van ratten. Je mag ratten niet zelf bestrijden. Dit mogen alleen professionele ongediertebestrijders doen.

Kunnen muizen resistent worden voor muizengif?

Muizen kunnen resistent worden voor een bepaald bestrijdingsmiddel. Dat betekent dat de nakomelingen minder makkelijk doodgaan van bepaald muizengif.

Wat zegt de wet over muizengif?

Muizengif is een biocide. De verkoop van biociden is strikt geregeld. De regels zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt welke biociden wel en niet worden toegelaten in producten voor consumenten en voor professioneel gebruik in Nederland. Op de verpakking van toegelaten muizengif staat een toelatingsnummer. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handel in biociden die als consumentenproduct te koop zijn.

Anticoagulantia zijn heel giftig voor mens, dier en milieu. Daarom is besloten dat in Nederland vanaf 2023 muizengif met anticoagulantia niet meer wordt toegelaten voor gebruik door consumenten. Inmiddels mag er daarom geen muizengif met anticoagulantia meer aan consumenten worden verkocht. Heb je nog muizengif met anticoagulantia bedoeld voor gebruik door consumenten in bezit? Dan mag je dat na 26 december 2023 niet meer gebruiken. Professionele ongediertebestrijders mogen wel muizengif met anticoagulantia gebruiken, ook bij jou thuis.