In het kort

In slakkenkorrels zit een om slakken te doden. Het meest voorkomende bestrijdingsmiddel in slakkenkorrels is ijzer(III)fosfaat (spreek uit als ‘ijzer-3-fosfaat’). Slakkenkorrels met ijzer(III)fosfaat zijn te gebruiken en niet schadelijk voor mensen en huisdieren. Er bestaan ook slakkenkorrels met de chemische stof metaldehyde. Slakkenkorrels met metaldehyde zijn wel erg giftig en schadelijk voor mensen en huisdieren. Volg daarom altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking en bewaar slakkenkorrels buiten het bereik van kinderen.

Wat zit er in slakkenkorrels?

In slakkenkorrels zitten chemische stoffen waarmee je slakken kan bestrijden die jouw planten aanvreten. Een veelvoorkomende stof in slakkenkorrels is ijzer(III)fosfaat. Je ziet dit soms op de verpakking staan als ‘ferrifosfaat’. Je strooit de slakkenkorrels rond planten, waardoor de slakken deze korrels zullen opeten en doodgaan. Het zijn voornamelijk naaktslakken die de planten in je tuin aanvreten. Je mag naaktslakken daarom bestrijden met toegestane bestrijdingsmiddelen. De meeste huisjesslakken eten bijna geen planten. Huisjesslakken zijn juist belangrijk voor de natuur en je mag ze daarom niet bestrijden. Er zijn ook slakkenkorrels waar het bestrijdingsmiddel metaldehyde in zit. Deze korrels mag je alleen in je (kweek)kas gebruiken, zodat andere dieren de vergiftigde slakken niet kunnen opeten. Metaldehyde is namelijk giftig en schadelijk, ook voor mensen.   

Zijn slakkenkorrels veilig te gebruiken?

Slakkenkorrels met metaldehyde zijn erg giftig en schadelijk voor mensen en dieren als ze het opeten. Aan slakkenkorrels met metaldehyde is daarom een bittere stof toegevoegd, zodat kinderen en huisdieren de korrels door de bittere smaak snel uitspugen. Slakkenkorrels met ijzer(III)fosfaat zijn veiliger. Dit bestrijdingsmiddel is niet schadelijk voor jou, je kinderen of je huisdieren. De huisjesslak vindt het middel minder lekker en zal er minder snel van eten dan naaktslakken. Als huisjesslakken er toch van eten, is het wel schadelijk voor ze.  

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Bitterstof

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Geurstof

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Gewasbeschermings­middel

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Tips

 • Lees het etiket en volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

 • Bewaar slakkenkorrels buiten het bereik van kinderen. 

 • Slakkenkorrels mag je alleen gebruiken als ze zijn toegelaten door het College voor de toelating van en ( ). Op de verpakking van slakkenkorrels moet een toelatingsnummer staan. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU, waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen. Slakkenkorrels waar geen in zitten hebben geen toelating nodig en hebben dus ook geen toelatingsnummer. 

Online kopen

De toelating van slakkenkorrels verschilt per land, ook binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat slakkenkorrels in bijvoorbeeld een buurland van Nederland wel gebruikt mogen worden, maar niet in Nederland zelf. Koop je slakkenkorrels online, weet dan dat er buiten Nederland andere eisen op slakkenkorrels van toepassing kunnen zijn. Koop alleen slakkenkorrels die op de Nederlandse markt zijn toegelaten. Je kunt dit controleren in de toelatingendatabank op de website van het Ctgb. 

Alternatieven

Wil je geen slakkenkorrels gebruiken? Dan zijn er natuurlijkvriendelijkere manieren waarmee je slakken kan bestrijden. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Maak een slakkenval met bier, door bijvoorbeeld wat bier in een jampotje te doen. Het bier trekt slakken aan, die kruipen in het potje en verdrinken. Graaf de val niet helemaal in, anders komen er ook andere dieren in terecht. 

 • Zorg dat egels en vogels naar je tuin komen. Zij eten graag slakken. 

 • Ook met aaltjes kun je naaktslakken milieuvriendelijk bestrijden. 

 • Plaats verhogingen rondom je planten, zodat de slakken er niet meer bij kunnen komen. Kies bijvoorbeeld voor omgekeerde, doorgeknipte plantenpotten. 

 • Kies voor planten of gebruik kruiden waar slakken niet van houden, bijvoorbeeld knoflook.  

 • Plant een plant voor de slakken waar ze dol op zijn zodat ze jouw favoriete planten met rust laten.  

Gebruik geen zout om slakken te bestrijden. Het is een dieronvriendelijke oplossing, waarbij ook veel slijm achterblijft. Zout is ook schadelijk voor de planten en de bodem. Het is niet toegestaan om slakken met zout te bestrijden. Dit geldt ook voor azijn. 

Kijk op de website van Milieu Centraal voor nog meer tips voor slakkenbestrijding zonder gebruik te maken van slakkenkorrels.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten slakkenkorrels

Meestal hebben slakkenkorrels een opvallende, blauwe kleur. Die kleur helpt te voorkomen dat vogels onbedoeld de korrels opeten.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor slakkenkorrels. 

Bewaren en weggooien

Slakkenkorrels met metaldehyde erin moet je weggooien bij het klein chemisch afval. De lege verpakking gooi je weg bij het restafval. 

Slakkenkorrels met het bestrijdingsmiddel ijzer(III)fosfaat erin gooi je weg bij het restafval. Lege verpakkingen gooi je weg bij het restafval. Is de verpakking van plastic dan kan dit ook bij het plastic afval als dat apart wordt ingezameld. Is de verpakking van karton, dan kan dit bij het oud papier. Meer informatie over het weggooien vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Hoe ga ik met slakkenkorrels om?

Slakkenkorrels vallen onder gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent bij dit product dat je het middel alleen mag gebruiken om slakken te bestrijden. Ook moet je het gebruiksvoorschrift op de verpakking volgen. Hierop staat bijvoorbeeld bij welke gewassen, tegen welke organismen, in welke maanden, hoe vaak, op welke plaatsen (buiten of in je kweekkas), en bij welke dosering het middel mag worden gebruikt. Er staat ook op welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Volg deze voorschriften om schadelijke effecten op je gezondheid (of het milieu) te voorkomen.

Wat zegt de wet over slakkenkorrels?

Slakkenkorrels zijn gewasbeschermingsmiddelen. Er zit een bestrijdingsmiddel in. Dit is een chemische stof die de slakken bestrijdt. Voordat gewasbeschermingsmiddelen mogen worden verkocht, moeten ze toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen gaan over zowel de veiligheid van de gebruiker en het milieu als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EU). Alle landen in de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat deze eisen nageleefd worden. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht of gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen de wettelijke eisen naleven.