In het kort

Er zijn bruine en witte aanmaakblokjes te koop. Bruine aanmaakblokjes bestaan vaak uit een combinatie van hout en plantaardige olie of paraffine. Soms zijn er kokosvezels gebruikt in plaats van hout. Witte aanmaakblokjes bevatten kerosine of paraffine. Aanmaakblokjes zijn  als je de gebruiksaanwijzing opvolgt en als ze voldoen aan de Europese Norm. Houd aanmaakblokjes buiten bereik van kinderen.

Wat zit er in aanmaakblokjes?

In bruine aanmaakblokjes zit als brandstof vaak geperst naaldhout met paraffine of plantaardige olie, bijvoorbeeld palmolie of lijnzaadolie. Er zijn ook bruine aanmaakblokjes van kokosvezels te koop. In witte aanmaakblokjes zit kerosine of paraffine als brandstof. Tegenwoordig wordt steeds vaker paraffine gebruikt.

Zijn aanmaakblokjes veilig?

Aanmaakblokjes zijn veiliger om de barbecue mee aan te steken dan spiritus, omdat het op steekvlammen veel kleiner is. Het is daarbij belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing opvolgt. Vermijd zo veel mogelijk contact met de huid door handschoenen te dragen, vooral wanneer je vaak en veel aanmaakblokjes gebruikt. Zeker bij aanmaakblokjes waar kerosine in zit. Kerosine kan namelijk bij veel contact een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Zijn chemische stoffen in aanmaakblokjes veilig?

Bij het aansteken van aanmaakblokjes, stoken van houtkachels en open haarden, en bij het barbecueën kunnen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) ontstaan. PAKs zijn kankerverwekkend. Ze kunnen ook worden gevormd bij het aanbranden van eten. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie. Daarmee verlaag je de hoeveelheid schadelijke stoffen in de ruimte.

Bij de productie van paraffine kan vervuiling optreden, waardoor er kleine hoeveelheden zware metalen (zoals lood en nikkel) in de paraffine zitten. Die kunnen dus ook in aanmaakblokjes terechtkomen. Aanmaakblokjes met paraffine zijn veilig te gebruiken.

Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan de Europese Norm (EN 1860-3). Dit staat op de verpakking aangegeven. Deze norm stelt eisen aan de kwaliteit van aanmaakblokjes.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Brandstof

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Vluchtige organische stoffen

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Tips

 • Lees het etiket voordat je aanmaakblokjes gebruikt.

 • Houd aanmaakblokjes uit de buurt van warmte, hete oppervlakten, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Rook niet tijdens het gebruik van aanmaakblokjes.

 • Begin pas met het barbecueën als de aanmaakblokjes volledig opgebrand zijn en er een grijswitte laag as op de houtskool of briketten te zien is.

 • Gebruik nooit spiritus, benzine of soortgelijke vloeistoffen voor het aansteken of opnieuw aansteken van een barbecue. Dit kan een steekvlam veroorzaken.

 • Zorg voor voldoende ventilatie, vooral bij gebruik in huis.

 • Gebruik alleen aanmaakblokjes die goedgekeurd zijn volgens de Europese Norm (EN 1860-3).

 • Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Gebruik handschoenen, vooral wanneer je vaak en veel aanmaakblokjes gebruikt, en zeker bij aanmaakblokjes waar kerosine in zit. Kerosine kan namelijk bij veel contact een droge of gebarsten huid veroorzaken.

 • Wil je het milieu zo min mogelijk belasten, kies dan voor aanmaakblokjes waar geen kerosine in zit.

Online kopen

Let op als je aanmaakblokjes online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Aanmaakblokjes zijn veiliger om de barbecue mee aan te steken dan spiritus, benzine of soortgelijke vloeistoffen, omdat het risico op steekvlammen veel kleiner is. Als je een vuur of barbecue toch met vloeistof wil aansteken, gebruik dan aanmaakgel of een grill aansteekmiddel.

Naast aanmaakblokjes en vloeibare aansteekmiddelen voor de barbecue zijn er nog andere producten om de barbecue aan te steken, zoals aanmaakwokkels of aanmaakhoutkrullen. Ook kun je natuurlijk een vuur gewoon aansteken met kleine stukjes hout.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten aanmaakblokjes

Er bestaan bruine en witte aanmaakblokjes.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Op het etiket van aanmaakblokjes kan je onderstaand keurmerk tegenkomen:

 • FSC is het keurmerk voor duurzame bosbouwproducten. Om het keurmerk te mogen gebruiken, moeten producenten het product laten testen door een onafhankelijke organisatie. Producenten betalen voor het mogen gebruiken van het logo.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van witte aanmaakblokjes kun je onderstaand waarschuwingssymbool tegenkomen:

 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.

Bewaren en weggooien

Bewaar aanmaakblokjes op een koele en droge plek, en niet in de buurt van eten. Houd aanmaakblokjes buiten bereik van kinderen.

Is de verpakking van plastic? Dan kan deze bij het plastic afval, als jouw gemeente dat apart inzamelt. Is de verpakking van karton, dan kan deze bij het oud papier. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over aanmaakblokjes?

In Nederland moeten aanmaakblokjes voldoen aan Europese wetgeving. De EN 1860-3 is de Europese Norm voor aanmaakblokjes. Ook moeten de chemische stoffen in aanmaakblokjes voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG) en de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat aanmaakblokjes die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt er toezicht op dat producenten en importeurs zich houden aan de wettelijke eisen.

Hoe gebruik je aanmaakblokjes?

Aanmaakblokjes leg je op een dunne laag hout of houtskool. Je steekt ze aan en wacht een paar minuten, waarna je meer hout of houtskool op het vuur legt. Bij het barbecueën begin je pas met grillen als de aanmaakblokjes volledig opgebrand zijn en de houtskool of briketten bedekt zijn met een witgrijze laag as.

Welke schadelijke stoffen komen vrij als je vuur maakt?

Bij het stoken van hout of bij het barbecueën komen schadelijke stoffen vrij, waaronder fijnstof. Fijnstof draagt bij aan de luchtvervuiling. Hoge fijnstofconcentraties kunnen op den duur longschade veroorzaken. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral mensen met een aandoening aan de luchtwegen (bijvoorbeeld astma) kunnen klachten krijgen. Bij het aansteken van aanmaakblokjes, stoken van hout of bij het barbecueën (en bij het aanbranden van eten) kunnen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) ontstaan. PAKs zijn kankerverwekkend. Ook kan formaldehyde ontstaan bij het stoken van hout of bij het barbecueën. Formaldehyde kan irriterend zijn voor de longen. Het is daarom verstandig om goed te ventileren als je een kachel of haardvuur stookt. Door te ventileren verlaag je de hoeveelheid schadelijke stoffen in de ruimte.