Wat moet je weten

Kunstmest

In kunstmest, zoals gazonmest, en plantenvoeding zitten meststoffen die de planten beter laten groeien. Voorbeelden van meststoffen zijn: stikstof, fosfor en kalium. Deze chemische stoffen lossen makkelijk op in water. Teveel van deze meststoffen is niet goed voor het oppervlaktewater. Ze zorgen ervoor dat er minder zuurstof in het water zit dan normaal. Natuurlijke mest bevat ook stoffen die makkelijk in water oplossen en zo in het milieu terechtkomen. Je kunt er daarom voor kiezen biologische producten te gebruiken. De meststoffen in deze producten binden zich aan de bodem en daarna nemen planten ze op. Daardoor komen ze niet zo makkelijk in het milieu terecht. Producten met meststoffen moeten voldoen aan de meststoffenwet. Hierin staat dat producenten en importeurs ervoor moeten zorgen dat producten die op de markt komen zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

Verduurzaamd of geverfd hout

In tuinen bestaan schuttingen, het tuinmeubilair of speeltoestellen vaak uit verduurzaamd hout. Verduurzaamd hout is behandeld (geïmpregneerd) met stoffen, zodat het minder snel gaat rotten. Ook kan je beits of buitenlak gebruiken om houten spullen in je tuin te verven en te beschermen tegen de effecten van regen en zonlicht.

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen

en zijn bestrijdingsmiddelen. Ook met diergeneesmiddelen kan je soms plagen bestrijden, zoals vlooien bij je huisdier. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen je planten tegen bepaalde diersoorten, zoals slakken, of bestrijden ongewenste planten. We noemen ze ook wel onkruidbestrijdingsmiddelen. Biociden zijn producten die je kunt gebruiken om ongewenste organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels, mieren, muizen of insecten, te bestrijden of af te weren. Voorbeelden van biociden zijn een mierenlokdoos en ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater. Producten voor de behandeling van dieren, zoals een vlooienband, zijn diergeneesmiddelen. Al deze middelen kunnen schadelijk zijn voor huisdieren en mensen. Het is dan ook belangrijk om gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen te gebruiken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Zo weet je zeker dat het veilig is voor jezelf, je gezin en voor je huisdier.

Tips

Lees het etiket

Gebruik je een product voor tuin of balkon, lees dan eerst het etiket. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Hou zulke producten ook altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren. Dat is het veiligst voor jezelf, je gezin en voor je huisdier.

Zoek het toelatingsnummer op de verpakking

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen die in Nederland te koop zijn moeten een toelatingsnummer hebben. Zo kun je snel controleren of het middel dat je koopt in Nederland toegestaan is.

Gebruik spot-on vlooienmiddelen op een veilige manier

Spot-on producten zijn bedoeld voor op de huid van je huisdier. Gebruik spot on producten alleen tussen de schouderbladen van kat of hond. Zo weet je zeker dat je kat of hond de chemische stoffen die erin zitten niet kan oplikken.

Ingrediënten

Chemische stoffen in producten voor tuin en balkon die vragen oproepen

  • in gewasbeschermingsmiddelen: Deze stoffen kun je meestal gebruiken om planten of plantaardige producten te beschermen, of om ongewenste planten te doden (onkruidbestrijdingsmiddelen). Voorbeelden zijn metaldehyde en ijzer(III)fosfaat in slakkenkorrels, om slakken te bestrijden.
  • Werkzame stoffen in biociden: Deze stoffen bestrijden of weren schadelijke of ongewenste organismen. Bijvoorbeeld neonicotinoïden of fenothrin in een mierenlokdoos. Of trichloorisocyanuurzuur, calciumhypochloriet, natriumhypochloriet en natriumdichloorisocyanuraat in ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater.
  • Meststoffen: Deze stoffen zorgen ervoor een dat planten beter groeien. Bekende voorbeelden van meststoffen zijn: stikstof, fosfor en kalium. Meststoffen zijn bij onschadelijk en komen ook in de natuur zelf voor.
  • Werkzame stoffen in anti-vlooienmiddelen: Deze middelen doden vlooien bij katten en honden. Veel gebruikte chemische stoffen in anti-vlooienproducten zijn: fipronil en imidacloprid. Deze chemische stoffen zijn veilig te gebruiken als je ervoor zorgt dat je kat of hond er niet bij kan. Let er dus vooral bij spot-on producten op dat je het middel aanbrengt tussen de schouderbladen van je kat of hond, zodat zij het er niet af kunnen likken.
  • Chroom-6:  Chroom-6 zit soms in verduurzaamd hout. Chroom-6 maakt(e) deel uit van middelen om hout te . Chroom-6 kan vrijkomen als je dit hout schuurt, zaagt of verbrandt.

Keurmerken en beweringen

Er zijn geen speciale keurmerken voor producten voor tuin en balkon. Op de website van Milieu Centraal vind je en keurmerkenwijzer. Hier zijn wel keurmerken te vinden over bloemen en planten.

Bewaren en weggooien

Tuinafval gooi je weg bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Wil je verpakkingen met biociden, gewasbeschermingsmiddelen of diergeneesmiddelen weggooien, doe dit dan bij het klein chemisch afval. Lees op het etiket van het product wat wordt aangeraden. Verbrand geen verduurzaamd of geverfd hout.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.