In het kort

Ongeveer 80 procent van onze atmosfeer bestaat uit stikstof (N₂). Stikstof wordt door de natuur opgenomen in de vorm van nitraatzout of ammoniumzout. In bodem en water komt stikstof voor als nitriet, nitraat en ammonium. Bij zijn producten die stikstof bevatten, zoals gazonmest, .

Waarom zit deze stof in producten?

Verbindingen met stikstof zijn belangrijke onderdelen in mest, zoals gazonmest. Het is belangrijk voor de groei van gras, omdat gras stikstof niet rechtstreeks uit de lucht kan opnemen. De meeste planten kunnen stikstof alleen in minerale vorm uit de bodem opnemen. Verbindingen met stikstof komen ook voor in explosieven. Veel chemische verbindingen zoals ammoniak, salpeterzuur, nitraten en cyaniden bevatten stikstof. 

In de gezondheidszorg wordt stikstof gebruikt in vloeibare vorm om bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen of weefsel langdurig in te bewaren. Daarnaast wordt vloeibare stikstof gebruikt bij kleine operaties, zoals de behandeling van wratten. Vloeibare stikstof wordt ook gebruikt in de metaalindustrie bij ‘koudkrimpen’, een methode waarmee sterke metaalverbindingen gemaakt worden. Bij het verpakken van voedsel wordt stikstof ook wel in gasvorm gebruikt om de houdbaarheid te verhogen. Stikstof wordt dan aangeduid met het E-nummer E941.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met stikstof veilig.

Meer informatie

Wat zegt de wet over stikstof?

Voor het bemesten van landbouwgrond geldt een maximum aan de hoeveelheid stikstof in mest. Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). In de Nitraatrichtlijn staat wat EU-landen moeten doen om vervuiling via mest tegen te gaan. Zo bevat het mestbeleid in Nederland bijvoorbeeld een gebruiksnorm voor de totale hoeveelheid stikstof die mag worden gebruikt op landbouwgrond.