Toepassing

Stikstofhoudende verbindingen zijn essentiële componenten in kunstmest en in explosieven. Veel chemische verbindingen zoals ammoniak, salpeterzuur, nitraten en cyaniden bevatten stikstof. In de medische branche wordt stikstof gebruikt in vloeibare vorm om lichaamsvloeistoffen, weefselmonsters en andere elementen langdurig in te bewaren. Daarnaast wordt vloeibare stikstof gebruikt bij kleine chirurgische ingrepen, zoals de behandeling van wratten. Vloeibare stikstof wordt ook gebruikt in de metaalindustrie bij koudkrimpen, een methode waarmee sterke metaalverbindingen gemaakt kunnen worden. Stikstof in gasvorm wordt gebruikt tijdens het verpakkingsproces van voedselproducten om de houdbaarheid ervan te verhogen. Stikstof wordt dan aangeduid met het E-nummer E941.

Actuele stand van zaken

Ongeveer 80% van onze atmosfeer bestaat uit stikstof of N₂. Stikstof wordt door de natuur opgenomen in de vorm van nitraatzout of ammoniumzout. In bodem en water komt stikstof voor als nitriet, nitraat en ammonium.

Stikstof komt voor in mest zoals gazonmest. Het is belangrijk voor de groei van gras, dat stikstof niet rechtstreeks uit de lucht kan opnemen. De meeste planten kunnen stikstof alleen in minerale vorm uit de bodem opnemen.

Voor het bemesten van landbouwgrond geldt een maximum aan de hoeveelheid stikstof in mest. Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). In de Nitraatrichtlijn staat wat EU-landen moeten doen om vervuiling via mest tegen te gaan. Zo bevat het mestbeleid in Nederland bijvoorbeeld een gebruiksnorm voor de totale hoeveelheid stikstof die mag worden gebruikt op landbouwgrond.

Risicotoelichting

Bij zijn producten die stikstof bevatten .