In het kort

Fosfor, ook wel aangeduid als P, is een dat in de natuur het meest voorkomt in de vorm van fosfaatverbindingen. Dit zijn verbindingen van fosfor met zuurstof (bijvoorbeeld P2O5). Fosfor wordt gewonnen uit fosfaaterts, een grondstof die schaars aan het worden is. Bij zijn producten met fosfor .

Waarom zit deze stof in producten?

In voedingsmiddelen met veel , zoals melk, kaas, vlees, noten en volkorenproducten zit fosfor van nature als fosfaat. Ook wordt fosfaat soms toegevoegd aan bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden, puddingpoeders, vleeswaren, smeerkaas, frisdranken, koeken en aan diervoeding. Fosfaat wordt aan voedingsmiddelen toegevoegd om ze langer houdbaar te maken of om de kleur, geur en smaak te verbeteren. Je kunt dit herkennen aan de E nummers E338 t/m E341, E343, E442, E450 t/m E452, E1410, E1412 t/m E1414.

Het grootste deel van het gewonnen fosfor wordt gebruikt voor kunstmest, zoals gazonmest.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met fosfor veilig.

Meer informatie

Wat zegt de wet over fosfor?

In mest voor landbouwgrond mag niet te veel fosfaat zitten. Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). In de Nitraatrichtlijn staat wat EU-landen moeten doen om vervuiling via mest tegen te gaan. Zo zijn in Nederland afspraken gemaakt over de maximale hoeveelheid fosfaat die mag worden gebruikt op landbouwgrond.