Toepassing

Fosfor, ook wel aangeduid als P, is een dat in de natuur het meest voorkomt in de vorm van fosfaatverbindingen. Dit zijn verbindingen van fosfor met zuurstof (bijvoorbeeld P2O5). Fosfor wordt gewonnen uit fosfaaterts, een grondstof die schaars aan het worden is.

In eiwitrijke voedingsmiddelen zoals melk, kaas, vlees, noten en volkoren producten komt fosfor van nature voor in de vorm van fosfaat. Ook wordt fosfaat soms toegevoegd aan voedingsmiddelen zoals kant-en-klaarmaaltijden, puddingpoeders, vleeswaren, smeerkaas, frisdranken en koeken om de houdbaarheid te verlengen of om de kleur, geur en smaak van het product te verbeteren. Je kunt dit herkennen aan de E nummers E338 t/m E341, E343, E442, E450 t/m E452, E1410, E1412 t/m E1414.

Het grootste deel van het gewonnen fosfor wordt gebruikt voor kunstmest. Het wordt ook als ingrediënt toegevoegd aan diervoeding.

Actuele stand van zaken

Voor het bemesten van landbouwgrond geldt een maximum voor de hoeveelheid aan fosfaat in mest. Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). In de Nitraatrichtlijn staat wat EU-landen moeten doen om vervuiling via mest tegen te gaan. Zo bevat het mestbeleid in Nederland bijvoorbeeld een gebruiksnorm voor de totale hoeveelheid fosfaat die dat mag worden gebruikt op landbouwgrond.

Risicotoelichting

Bij zijn producten die fosfor bevatten .