In het kort

IJzer(III)fosfaat (spreek uit als ‘ijzer-3-fosfaat’) is een stof die van nature in de bodem zit. Ook zit het vaak als in slakkenkorrels. Producten met ijzer(III)fosfaat erin, zijn te gebruiken.

Waarom zit deze stof in producten?

IJzer(III)fosfaat is een gewasbeschermingsmiddel dat je kan gebruiken bij het tuinieren om naaktslakken te bestrijden. IJzer(III)fosfaat zit vaak in slakkenkorrels. Deze chemische stof tast de verteringsorganen van naaktslakken aan, waardoor ze doodgaan. IJzer(III)fosfaat komt als ook van nature voor in de bodem.

Is deze stof veilig?

Producten met ijzer(III)fosfaat erin, zijn veilig te gebruiken.

Meer informatie

Wat is veiliger, ijzer(III)fosfaat of metaldehyde?

Slakkenkorrels met ijzer(III)fosfaat zijn een veiliger alternatief dan slakkenkorrels met metaldehyde. Ook de biologische landbouw mag slakkenkorrels met ijzer(III)fosfaat gebruiken.