Toepassing

IJzer(III)fosfaat is een dat wordt gebruikt in sommige slakkenkorrels. Het zorgt ervoor dat slakken worden bestreden. De stof kan ook in andere producten worden gebruikt en komt als mineraal ook van nature voor in de bodem.

Actuele stand van zaken

Slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat zijn een veiliger alternatief dan middelen op basis van metaldehyde. Slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat mogen ook worden gebruikt in de biologische landbouw.

Risicotoelichting

Producten met ijzer(III)fosfaat erin, zijn te gebruiken.