In het kort

IJzer(II)sulfaat kan zitten in onkruidbestrijdingsmiddelen om mos te bestrijden, als in gazonmest, of als hulpstof in cement. IJzer(II)sulfaat kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Zorg ervoor dat het niet langdurig in contact komt met je huid en dat je het niet in je ogen krijgt. Bij zijn producten met ijzer(II)sulfaat .

Waarom zit deze stof in producten?

IJzer(II)sulfaat spreek je uit als “ijzer-twee-sulfaat”. Het zit in verschillende producten. Onder andere in:

  • Onkruidbestrijdingsmiddelen: IJzer(II)sulfaat is een die soms in onkruidbestrijdingsmiddelen zit. Het zit in korrels waarmee je mos in het gazon kunt bestrijden.

  • Gazonmest: In gazonmest zitten mineralen en ijzer(II)sulfaat is daar één van. Gras heeft het mineraal ijzer nodig om goed te kunnen groeien. Een gebrek aan ijzer kan ervoor zorgen dat het gras geel wordt.

  • Cement: IJzer(II)sulfaat zit als zogenaamd reduceermiddel in cement. Het zorgt er dan voor dat het gehalte chroom-6 laag genoeg blijft. In de grondstoffen waarvan cement wordt gemaakt kan namelijk een klein beetje chroom-6 zitten. IJzer(II)sulfaat zet het kleine beetje chroom-6 dat in cement kan zitten om ('reduceert het') naar het minder schadelijke chroom-3. 

Is deze stof veilig?

IJzer(II) sulfaat kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Zorg ervoor dat het niet langdurig in contact komt met je huid en dat je het niet in je ogen krijgt. Let bijvoorbeeld op met het strooien van korrels om mos te bestrijden. Door de wind kan het gaan stuiven. Bij normaal gebruik zijn producten met ijzer(II)sulfaat veilig.

Houd onkruidbestrijdingsmiddelen met ijzer(II)sulfaat buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat kinderen bijvoorbeeld niet over plekken kruipen die pas behandeld zijn.

Meer informatie

Wat zegt de wet over ijzer(II)sulfaat?

Onkruidbestrijdingsmiddelen met ijzer(II)sulfaat zijn . Ze moeten toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en ( ) en aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen gaan zowel over de veiligheid van de gebruiker en het milieu als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EU).