Toepassing

IJzer(II)sulfaat, spreek uit als “ijzer-twee-sulfaat”, is een die soms in onkruidbestrijdingsmiddelen zit. Het zit in korrels waarmee je mos in het gazon kunt bestrijden. IJzer(II)sulfaat kan ook in gazonmest zitten. Daar zitten namelijk in. IJzer(II)sulfaat is daar één van. Ook wordt de stof gebruikt als zogenaamd reduceermiddel in cement. Het zorgt er dan voor dat het gehalte chroom-6, laag genoeg blijft. In de grondstoffen waarvan cement wordt gemaakt kan namelijk een klein beetje chroom-6 zitten. IJzer(II)sulfaat zet het kleine beetje chroom-6 dat in cement kan zitten om ('reduceert het') naar het minder schadelijke chroom-3. 

Actuele stand van zaken

Onkruidbestrijdingsmiddelen met ijzer(II)sulfaat zijn . Ze moeten toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en ( ) en aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen gaan zowel over de veiligheid van de gebruiker en het milieu als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EU). IJzer(II)sulfaat wordt ook als bron van ijzer toegevoegd aan gazonmest. Gras heeft het mineraal ijzer nodig om goed te kunnen groeien. Een gebrek aan ijzer kan ervoor zorgen dat gras geel wordt.

Risicotoelichting

IJzer(II) sulfaat kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Zorg ervoor dat het niet langdurig in contact komt met je huid en dat je het niet in je ogen krijgt. Let bijvoorbeeld op met het strooien van korrels om het mos te bestrijden. Door de wind kan het gaan stuiven. Bij zijn producten met ijzer(II)sulfaat .

Houd onkruidbestrijdingsmiddelen met ijzer(II)sulfaat buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat kinderen bijvoorbeeld niet over plekken kruipen die pas behandeld zijn.