In het kort

Bij het maken van speelgoed voegen producenten kleurstoffen toe om het product een kleur te geven. Bij is speelgoed met kleurstoffen .

Waarom zit deze stof in producten?

Bij het maken van speelgoed voegen producenten kleurstoffen toe om het product een kleur te geven. Het hangt af van het soort speelgoed welke kleurstoffen erin zitten.

Kleurstoffen in plastic en houten speelgoed

Meestal voegen producenten aan plastic speelgoed onoplosbare kleurstoffen ( ) toe. Deze geven plastic een ondoorzichtige kleur. Oplosbare kleurstoffen worden gebruikt bij het maken van transparant plastic.

Houten speelgoed is vaak geverfd. In deze verf zitten kleurstoffen. Dit zijn meestal pigmenten. Als je zelf houten speelgoed gaat verven, let er dan op dat je een kinderveilige verf gebruikt. Kinderveilige verf voldoet aan de NEN-norm EN-71. Deze norm staat op de verpakking van de verf vermeld.

Levensmiddelenkleurstof in speelgoed

Producenten gebruiken vaak uit voorzorg levensmiddelenkleurstof om speelgoed te kleuren dat door kinderen ingeslikt kan worden. Levensmiddelenkleurstoffen worden bijvoorbeeld aan viltstiften, speelzand en speelmais toegevoegd om deze producten te kleuren.

Levensmiddelenkleurstoffen zitten ook als toevoeging (voedseladditief) in levensmiddelen, zoals snoep, om ze een kleur te geven. Daar komt de naam vandaan.

Is deze stof veilig?

Speelgoed met kleurstoffen is veilig te gebruiken voor kinderen. Bij het spelen met houten of plastic speelgoed worden ze niet blootgesteld aan deze kleurstoffen, omdat de kleurstoffen niet makkelijk uit het product vrijkomen.

Als kinderen sabbelen op speelgoed, kunnen ze kleine hoeveelheden kleurstof binnenkrijgen. Deze kleine hoeveelheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid van het kind.

Je kunt een huidallergie hebben voor een kleurstof. Er kan een allergische reactie optreden als bijvoorbeeld vloeibaar speelgoed in contact komt met je huid, bijvoorbeeld bij het kleuren met viltstiften.

Meer informatie

Wat zegt de wet over kleurstoffen in speelgoed?

In de Europese Unie moet speelgoed voldoen aan strenge veiligheidseisen. De eisen zijn vastgelegd in de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG). Al het speelgoed moet aan deze richtlijn voldoen. De Europese Speelgoedrichtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Speelgoed. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat speelgoed dat op de markt komt veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen voor producenten en importeurs.

Houten speelgoed kan geverfd zijn en aan plastic speelgoed worden vaak kleurstoffen toegevoegd om het plastic te kleuren. In sommige kleurstoffen kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals zware metalen of aromatische amines. In de Europese Speelgoedrichtlijn zijn daarom strenge eisen opgenomen over de hoeveelheid schadelijke metalen die uit speelgoed mogen vrijkomen. In de EN-71 staat hoe het vrijkomen van deze metalen gemeten kan worden. Voor een aantal aromatische amines is bepaald dat deze niet in speelgoed mogen voorkomen. Ook dit staat in de NEN norm EN-71. Al het speelgoed moet aan deze norm voldoen.

Soms staat deze norm op de verpakking van kinderveilige verf vermeld. Dit betekent dat de hoeveelheid schadelijke metalen die uit de verflaag vrijkomt, voldoet aan de Europese Speelgoedrichtlijn.

Tot slot is er in de NEN norm EN-71 vastgelegd welke kleurstoffen er in vingerverf mogen zitten.