In het kort

Acrylaten zijn een groep van verschillende chemische stoffen. Producenten voegen ze als en/of aan producten toe. Acrylaten zitten bijvoorbeeld in verf op waterbasis. In nagellak worden acrylaat- gebruikt en bij het aanbrengen van kunstnagels gebruiken nagelstylisten acrylaat-monomeren. Acrylaat-polymeren zijn , maar voor acrylaat-monomeren kun je allergisch zijn of allergisch worden.

Waarom zit deze stof in producten?

Acrylaten zijn een groep van verschillende chemische stoffen. Ze zitten bijvoorbeeld als bindmiddel in verf op waterbasis. Zulke verf wordt daarom ook wel ‘acrylaatverf’ of ‘acrylverf’ genoemd. Het bindmiddel ‘bindt’ de chemische stoffen in verf aan elkaar. Daarnaast zorgen ze als filmvormer tijdens het drogen voor de uiteindelijke harde laag.

Acrylaten zitten ook in nagellak als filmvormer. Ook hierin zorgen ze ervoor dat de nagellak een harde en egale laag vormt. In gewone nagellak zitten acrylaat-polymeren. Polymeren zijn chemische verbindingen die uit een lange reeks van dezelfde moleculen bestaan.

Bij het aanbrengen van kunstnagels worden acrylaat-monomeren gebruikt. Een monomeer is een los molecuul dat (nog) niet in een lange keten zit. Bij het aanbrengen van kunstnagels moeten de monomeren nog lange reeksen vormen. Dat heet polymeriseren; er ontstaan polymeren. Het polymeriseren gebeurt meestal onder een UV-lamp of LED-lamp.

Is deze stof veilig?

Acrylaat-polymeren zijn veilig, maar voor acrylaat-monomeren kun je allergisch zijn of allergisch worden. Alleen professionele nagelstylisten mogen werken met acrylaat-monomeren. Het is namelijk erg belangrijk om de acrylaat-monomeren zorgvuldig aan te brengen, zodat ze niet op de huid rondom je nagel komen. Nagelstylisten zijn daarin geoefend. Ook is het heel belangrijk dat alle monomeren polymeriseren tot acrylaat-polymeren. Nagelstylisten hebben professionele UV-lampen die zorgen dat alle acrylaat-monomeren polymeriseren tot acrylaat-polymeren.

Allergie speelt geen rol bij acrylaat-polymeren. Nagellak met acrylaat-polymeren erin is veilig te gebruiken.

In verf met acrylaten als bindmiddel kunnen ook kleine hoeveelheden acrylaat-monomeren zitten. Bij sommige mensen kunnen die leiden tot een allergische reactie bij contact met de huid., maar meestal komen eventuele contact-allergische reacties met verf door andere stoffen die in de verf zitten.