In het kort

In schoenenspray zitten onder andere koolwaterstoffen, en PFAS.

Bij is schoenenspray . In schoenenspray kunnen stoffen zitten die je huid en ogen irriteren of die schadelijk zijn als je ze inademt. Zorg ervoor dat de spray niet op je huid en in je ogen terechtkomt. Volg de maatregelen op die op de verpakking van het product staan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je buiten sprayt of dat er voldoende ventilatie is. Let er daarnaast op dat de schoenenspray geen vlam vat.

Wat zit er in schoenenspray?

Schoenenspray is een mengsel van stoffen. Koolwaterstoffen zitten in schoenenspray als . Andere oplosmiddelen die in schoenenspray kunnen zitten zijn butylacetaat en propaan-2-ol (ook wel isopropanol of isopropyl genoemd). Een oplosmiddel zorgt ervoor dat andere stoffen goed oplossen in het schoenenspraymengsel. Er zitten ook drijfgassen in schoenenspray die uit koolwaterstoffen bestaan, zoals butaan, isobutaan of propaan. De drijfgassen persen de schoenenspray naar buiten. Op de verpakking vind je koolwaterstoffen terug als ‘Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% ’ of ‘Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% n-hexaan’ of ‘nafta’. De koolwaterstoffen komen uit 'nafta', ofwel petroleum dat van aardolie is gemaakt.

Siliconen, PFAS of speciaal aangepaste koolwaterstoffen zorgen ervoor dat je schoenen water- en vuilafstotend zijn als je ze hebt ingespoten met schoenenspray.

Zijn chemische stoffen in schoenenspray veilig?

Bij normaal gebruik is schoenenspray veilig, als je de maatregelen op de verpakking opvolgt. Schoenenspray kan wel schadelijk zijn als je het inademt of als het op je huid of in je ogen terechtkomt. Zorg er daarom voor dat je de spray zo min mogelijk inademt en dat het niet op je handen en in je ogen terechtkomt. Gebruik de schoenenspray het liefst buiten. Kun je de schoenenspray alleen binnen gebruiken? Ventileer dan tijdens en na gebruik goed. Daarmee verlaag je de hoeveelheid aan vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht. VOS zijn schadelijk voor je gezondheid.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Lees het etiket 

Het is belangrijk om vóór gebruik het etiket te lezen en de schoenenspray volgens de aanwijzingen op de verpakking te gebruiken. Let ook op de gevaarsymbolen.

Aanwijzingen voor gebruik 

 • Was je handen na het gebruik van schoenenspray.

 • Gebruik de schoenenspray het liefst alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Laat tijdens het drogen van de schoenenspray je schoenen ook buiten of in een goed geventileerde ruimte staan.

 • Bewaar schoenenspray op een koele, droge plaats.

 • Houd schoenenspray buiten het bereik van kinderen.

 • Zorg dat de schoenenspray niet in contact komt met warme oppervlakken, vonk, vuur en andere manieren waarop het vlam zou kunnen vatten.

 • Adem schoenenspray zo min mogelijk in.

Online kopen

Let op als je schoenenspray online bestelt: 

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt. 

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten schoenenspray

Er zijn verschillende soorten schoenenspray te koop. Ze kunnen geschikt zijn voor verschillende soorten materiaal waarvan de schoen gemaakt is, zoals voor leer, suède of synthetisch materiaal.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor schoenenspray.

Beweringen en waarschuwingen

Op de verpakking van schoenenspray kan staan voor welk soort schoenmateriaal het product geschikt is. Daarnaast kunnen er waarschuwingen op de verpakking staan als:

 • Veroorzaakt huidirritatie, oogirritatie en kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

 • Bescherm het product tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 graden.

 • Buiten bereik houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

 • Niet roken.

 • Niet in een open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Op het etiket van schoenenspray kan je onderstaande symbolen tegenkomen:

 • Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel vaste stoffen, vloeibare stoffen als gassen kunnen ontvlammen.
 • Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen direct irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.
 • Producten die schadelijk zijn voor de organismen als ze in het milieu terechtkomen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Bewaren en weggooien

Bewaar schoenenspray altijd buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat het niet in contact komt met warme oppervlakken, vonken, vuur en andere manieren waarop het vlam zou kunnen vatten. De inhoud van een spuitbus schoenenspray is namelijk brandbaar.

Op de verpakking van schoenenspray staat vaak dat je de spuitbus moet afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval (kca).

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Hoe werkt schoenenspray?

Een schoenenspray zorgt voor een onzichtbaar beschermlaagje op je schoen. Dat voorkomt dat vuil en vocht in jouw schoenen trekken. Vuil en vocht blijven boven op het laagje liggen, waardoor je het er makkelijker af kunt vegen.

Wat zegt de wet over schoenenspray?

In Nederland moet schoenenspray voldoen aan Europese wetgeving, zoals de Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid (2001/95/EG). Deze is opgenomen in de warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat schoenenspray die op de markt komt veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht of producenten en importeurs de wettelijke eisen naleven. 

In andere Europese regelgeving, de (EG 1272/2008) en de REACH verordening (EG 1907/2006) staat ook aan welke (verpakkings)eisen schoenenspray moet voldoen. Deze (verpakkings)eisen zijn opgesteld vanwege de chemische stoffen die in het product zitten. Voor spuitbussen bestaat er daarnaast ook een Europese Aërosol Richtlijn (75/324/EEG). Deze is opgenomen in het Warenwetbesluit Drukverpakkingen.