Wat moet je weten

Verven en je gezondheid

In de meeste soorten verf zitten schadelijke chemische stoffen. Voor je gezondheid is het goed om te letten op het soort verf dat je gebruikt en op welke manier en hoe vaak je de verf gebruikt. Over het algemeen is verf op terpentinebasis schadelijker dan verf op waterbasis. Daarnaast bevat verf voor eenvoudige klussen, zoals latexverf, over het algemeen minder schadelijke chemische stoffen dan een verf met een speciale functie, zoals parketlak. Let daarom op dat je de verf kiest die past bij het doel van de verfklus. Ook de manier waarop je verf gebruikt speelt een belangrijke rol. Zo is verf met een kwast of roller aanbrengen beter dan verf spuiten. Hoe vaker je verft, hoe meer schadelijke chemische stoffen je binnenkrijgt. Zorg er altijd voor dat je jezelf goed beschermt tijdens het verven. Denk hierbij aan goede ventilatie en voorkom dat verf op je huid en in je ogen komt.

Wat zegt de wet- en regelgeving?

Verf en lakken die in Nederland te koop zijn, moeten voldoen aan de Warenwet en aan Europese wetgeving. Op Europees niveau is afgesproken dat chemische stoffen die in verf en lakken gebruikt worden, moeten voldoen aan de Europese REACH Verordening (1907/2006/EG). Wetenschappers van REACH houden een lijst bij met chemische stoffen die gevaarlijk zijn. Producenten moeten melden als er gevaarlijke chemische stoffen in hun product zitten. REACH verplicht producenten van verf dan om veiligheidsinformatiebladen toe te voegen aan het product. Op deze bladen staat om welke gevaarlijke chemische stoffen het gaat en hoe je het product gebruikt. Als consument zul je niet snel een veiligheidsinformatieblad (VIB) bij een product vinden. Dit is alleen verplicht bij producten die verkocht worden voor de professionele markt. Het etiket moet wel informatie bevatten over hoe je een product veilig gebruikt. Wil je de VIB’s voor professionele schilders bekijken, dan kun je die downloaden op de website van de verfproducent of deze bij de doe-het-zelf winkel opvragen.

Bewaren en weggooien

Verf en lakken zijn meestal minimaal een jaar goed te bewaren. Lees op het etiket hoe je dat het beste kunt doen. Wil je verf die al een tijd heeft gestaan opnieuw gebruiken, roer de verf dan goed door tot het een gladde substantie is. Test bij twijfel de verf eerst uit op een klein stukje ondergrond. Droogt de verf goed op, dan kun je de verf nog gebruiken.

Verf wordt weggegooid bij het klein chemisch afval. Je kunt het inleveren bij de milieustraat van je gemeente. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Tips

  • Ventileer de ruimte waarin je werkt altijd goed.
  • Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket voor je begint. 
  • Voorkom contact met de huid.
  • Werk zorgvuldig; rustig roeren, niet morsen.
  • Draag werkkleding zoals handschoenen en gebruik een ademhalingsbeschermingsmasker als je verf verspuit.
  • Denk eraan dat rollers meer spatten dan kwasten.

Bescherm jezelf extra goed bij verspuiten

Bij het verspuiten van verf komen ook de bestanddelen in de lucht die normaal gesproken níet verdampen. Die chemische stoffen kun je inademen of in je ogen krijgen. Als je je niet beschermt, kun je longen en ogen geïrriteerd raken.

Kwasten met verf op waterbasis schoonmaken

Gebruik je verf op waterbasis? Spoel ook dan de kwasten niet uit onder de kraan! Wikkel ze strak in aluminiumfolie of zet ze onder water, zo blijven ze enkele dagen goed.

Ingrediënten

Bijna elke verf bestaat uit dezelfde ingrediënten: , oplos- en verdunningsmiddel, pigmenten en vulstoffen en hulpstoffen. Al deze chemische stoffen hebben een eigen functie. Zo zorgen pigmenten bijvoorbeeld voor de kleur, zorgt oplos- en verdunningsmiddel ervoor dat je verf goed kunt uitsmeren en maken dat je verf niet snel bederft. Doordat deze verschillende chemische stoffen samen in verf voorkomen, kan een verf bestaan uit wel 20 tot 60 verschillende chemische stoffen.

Chemische stoffen in verf die vragen oproepen

Vluchtige organische oplosmiddelen

Oplosmiddelen zorgen ervoor dat verf te verwerken is, vloeibaar is en snel droogt. Oplosmiddelen zijn echter ook de meest schadelijke componenten van verf. Het gaat daarbij met name om de Vluchtige Organische Oplosmiddelen (VOS) omdat deze snel verdampen uit de verf en vervolgens in de lucht blijven hangen. Het inademen van een grote hoeveelheid van deze chemische stoffen kan misselijkheid en duizeligheid veroorzaken. Van enkele oplosmiddelen is bewezen dat deze schadelijk zijn voor de voortplanting en dat ze huidirritatie, eczeem, allergieën en schildersziekte kunnen veroorzaken. Een aantal andere oplosmiddelen wordt hiervan verdacht. Je moet dan wel vaak en lang blootgesteld worden aan deze chemische stoffen. Voor professionele schilders die dagelijks in contact komen met verf is dit dus wel een aandachtspunt. Consumenten die af en toe een muur verven lopen veel minder .

Chroom-6

Vanaf 2014 is chroom-6 in het nieuws geweest doordat werknemers er te veel mee in contact zijn geweest bij onder andere het schuren van treinen en defensiemateriaal. Chroom-6 kan kanker veroorzaken als je het inademt of inslikt. Ook kan chroom-6 bij het inademen of contact met de huid voor een allergische reactie zorgen. Chroom-6 heeft eigenschappen die goed van pas komen in verf, omdat het roest tegengaat. Sinds de jaren negentig mag chroom-6 niet meer in verf zitten die aan consumenten wordt verkocht. Bij het bewerken van oude verflagen kun je nog wel steeds in aanraking komen met chroom-6. Bijvoorbeeld als je geverfde materialen met chroom-6 in de verflaag schuurt, slijpt of zaagt. Je kunt niet aan de verflaag zien of die chroom-6 bevat of niet.

Keurmerken en beweringen

Op etiketten van verf en lakken vind je soms labels en keurmerken.

  • EU Ecolabel: Dit is een Europees milieukeurmerk dat je niet alleen op sommige verfsoorten kunt terugvinden, maar ook op andere non-food producten en diensten. Het doel is om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke chemische stoffen, afval en verpakkingen.
  • Nature-Plus: Dit keurmerk stelt de eis aan producenten dat de verf voor 90% bestaat uit hernieuwbare of ruim beschikbare grondstoffen, dat er minimale hoeveelheden Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in zitten en dat de dekkingsgraad voldoende is.
  • Dubokeur: Dit keurmerk laat zien dat een product tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde productgroep behoort. Producten die in aanmerking komen voor het keurmerk zijn de producten met de laagste milieu-impact en producten mogen daarnaast geen schadelijke gezondheidseffecten hebben voor de gebruikers.

Naast bovengenoemde keurmerken bestaan nog vele andere verfkeurmerken, waarvan sommige door de producent zelf zijn toegekend. Op de website van Milieu Centraal vind je eenkeurmerkenwijzer.

Wat is waar?

"Door verf te spuiten krijg je meer schadelijke stoffen binnen dan door verf met een kwast of roller aan te brengen"

Waar

Bij het spuiten van verf komen ook de bestanddelen in de lucht die normaal gesproken niet verdampen. Die stoffen kun je inademen of in je ogen krijgen.

Meer over Verf

"Oude verf kan je weggooien in de reguliere afvalbak (bij het restafval)"

Niet waar

Verf moet weggegooid worden bij het klein chemisch afval. Je kunt het inleveren bij de milieustraat van je gemeente.

Meer over Verf