Toepassing

Methyleendifenyldiisocyanaat (vaak afgekort tot MDI) is een stof uit de stofgroep isocyanaten. MDI wordt voornamelijk gebruikt om schuim te maken, zoals isolatie PUR-schuim. MDI is de die reageert met polyolen om bijvoorbeeld het  polyurethaan te vormen. De stof wordt ook gebruikt voor bepaalde verfsoorten en coatings, lijm, kit (waaronder weerbestendige kit),  en schoeisel.

Actuele stand van zaken

MDI is een erg giftige stof en schadelijk als je ermee in aanraking komt via inademing of via de huid.

Daarnaast is MDI is sensibiliserende stof. Dat betekent dat mensen er allergisch voor kunnen worden als ze ermee in contact komen. Als je een allergie voor MDI ontwikkeld hebt, kan blootstelling leiden tot allergische reacties van luchtwegen en huid.

Om de gezondheidsrisico’s voor gebruikers te beperken is het verplicht om handschoenen mee te leveren bij verkoop van een product waar MDI in zit (zoals spuitbussen met isolatie PUR-schuim en kokers met kit). Op het product waar MDI in zit staat ook altijd een uitgebreide handleiding voor het juiste gebruik. Als je de gebruiksaanwijzing opvolgt beperk je contact met de stof. Er staat ook altijd een waarschuwing op het etiket van producten waar MDI in zit: “Bij personen die al voor gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden".

Risicotoelichting

Als je weet dat je allergisch bent voor isocyanaten zoals MDI, kun je producten met isocyanaten beter niet gebruiken. Lees de etiketten goed. Als het niet duidelijk is kun je contact opnemen met de producent. Je kunt dan vragen of er isocyanaten zoals MDI in het product zitten en of er ook producten zijn zonder isocyanaten, die je zou kunnen gebruiken.