Verschijningsvormen

Het gebruik van vislood is nog altijd de standaard in het sportvissen. Er zijn veel soorten vislood, bijvoorbeeld hagellood, witvislood, karperlood en dropshotlood, verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en gewichten.

Wat moet je weten

Wat is vislood?

Vislood zijn gewichtjes van lood die op verschillende manieren worden gebruikt tijdens het sportvissen. Met een peillood (of werplood) kan je de diepte van het water peilen. Op die manier ontdek je wat de juiste diepte is om het aas aan te bieden. Met loodhageltjes (kleine, ingesneden balletjes) in verschillende vormen en gewichten kan je nauwkeurig de lijn verzwaren, zodat het aas op de juiste diepte blijft hangen. Lood wordt ook toegepast in voerkorven.

Waarvan wordt vislood gemaakt?

Veel vislood is gemaakt van 100% lood, maar het kan ook gemaakt worden van een loodvrije metaallegering met onder andere aluminium. Een donkere, matte coating zorgt ervoor dat het vislood niet reflecteert en de vis daarmee afschrikt. Sommige visloden zijn voorzien van een wartel, een buisje van rubber door het lood waar de lijn doorheen gehaald kan worden. In de zomer wordt voor het vissen op forel ook wel glaslood gebruikt, omdat glas minder snel zinkt dan lood en het glas nagenoeg onzichtbaar is.

Zelf vislood maken

Sommige sportvissers kiezen ervoor zelf vislood te gieten. Lood kan worden gesmolten en vervolgens in mallen gegoten worden. Bij het smelten en gieten van lood komen er looddampen vrij. Omdat lood ongewenste effecten op de gezondheid kan hebben, wordt het zelf smelten en gieten van lood ten zeerste afgeraden. Mocht je het toch willen doen, werk dan bij voorkeur buiten of op een plaats met ruim voldoende ventilatie. Draag altijd handschoenen, een stofmasker en een veiligheidsbril. Zorg ervoor dat er geen kinderen of zwangeren in de buurt zijn. Was na contact met lood altijd je handen.

Wat zegt de wet over vislood?

Er is momenteel geen wetgeving die het gebruik van lood bij vissen verbiedt. Wel is lood een van de Prioritaire Stoffen onder de Kaderrichtlijn Water. Dit houdt in dat de verontreiniging van het watermilieu met lood geleidelijk moet worden verminderd.

Actuele stand van zaken

Door het hoge soortelijke gewicht, de gemakkelijke verwerking en de lage prijs is lood nog altijd populair. Jaarlijks komt er naar schatting ruim vijfhonderd ton lood in de natuur door de visserij, omdat het vislood gemakkelijk los kan komen van de hengel als het ergens achter blijft zitten of langs scherpe vormen komt. Hierdoor zijn er veel plaatsen met verhoogde loodgehalten in de bodem. Lood dat achterblijft in water kan worden opgenomen door plankton, planten, schelpdieren en vissen. Door opstapeling in de voedselketen kan de mens er uiteindelijk ook aan blootgesteld worden. De coating die soms om vislood zit biedt niet voldoende bescherming om de natuur tegen lood te beschermen.  

De discussie over het gebruik van vislood in de sportvisserij is nog altijd actueel. In mei 2018 zijn afspraken over het gebruik van lood door sportvissers vastgelegd in de ‘Green Deal Sportvisserij Loodvrij’. Green Deals zijn afspraken over duurzaamheid tussen de rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In de ‘Green Deal Sportvisserij Loodvrij’ is vastgelegd dat het gebruik van lood in de sportvisserij in 2021 met ten minste 30% gereduceerd moet zijn. Voor de langere termijn is het de bedoeling om vislood helemaal uit te bannen. Om het gebruik te verminderen zullen alle betrokken partijen zich de komende jaren inzetten om geschikte en duurzame alternatieven van bijvoorbeeld steen, glas of ijzer te ontwikkelen. Ook is het de bedoeling om de komende jaren gebieden aan te wijzen waar niet meer met lood gevist mag worden.

Tips

  • Was altijd je handen wanneer je in contact bent geweest met lood.
  • Zorg ervoor dat kinderen niet met stukjes lood spelen.
  • Zorg voor de juiste voorzorgsmaatregelen wanneer je je eigen vislood gaat gieten.

Let extra op als je online vislood bestelt:

  1. Online producten kopen bij Nederlandse webwinkel: doorgaans veilig.
  2. Online producten kopen bij webwinkel binnen de Europese Unie: doorgaans veilig.
  3. Online producten kopen bij webwinkel buiten de Europese Unie: mogelijk onveilig.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

Zware metalen

  • Hoe vaak zit het er in?
  • Veilig te gebruiken?

Lood

  • Vaak

Lood wordt veel gebruikt bij sportvissen. Momenteel is er veel discussie gaande over het gebruik van vislood en de risico's van blootstelling aan lood voor mens en milieu. 

Meer info over Lood

Alternatieven

Alternatieven voor vislood bestaan uit gewichtjes gemaakt van (giet)ijzer, staal, (kiezelstenen) en glas. Karpervissers zijn over het algemeen al bekend met het gebruik van natuurlijke stenen. Glasgewichten zijn momenteel vooral populair voor het vissen op forel in forelvisvijvers. Sommige vissers zoeken zelf kiezelstenen waarna ze een gaatje in boren en er een wartel in lijmen. Als alternatief zijn ook elastische bandjes van synthetisch rubber of polyamide (PA) verkrijgbaar waar een willekeurig gewicht aan vastgezet kan worden.

Informatie op het etiket

Keurmerken en beweringen

Er zijn geen keurmerken of certificaten speciaal voor vislood. 

Bewaren en weggooien

Vislood lever je in bij het klein chemisch afval in de milieustraat. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal