Toepassing

Bij het maken van plastic worden kleurstoffen toegevoegd om het plastic een kleur te geven. Plastic wordt voornamelijk gekleurd met kleurstoffen die zich binden aan het plastic. Veel kleurstoffen ondergaan door de invloed van licht een chemische reactie. Hierdoor kan het zijn dat de kleur verandert. Meestal betekent dit dat de kleur lichter wordt. 

Er bestaan vele soorten kleurstoffen. Kleurstoffen gebruikt in plastic kunnen worden onderverdeeld in oplosbare kleurstoffen en pigmenten (onoplosbare kleurstoffen). Oplosbare kleurstoffen, zoals azo-kleurstoffen, worden gebruikt om plastic een heldere transparante kleur te geven. Deze kleurstoffen worden vooral ingezet wanneer een transparante kleur nodig is, zoals in PET-flessen. Afhankelijk van de mate waarin kleurstoffen oplossen in het plastic, kunnen deze loskomen. Oplosbare kleurstoffen komen meestal maar in kleine hoeveelheden vrij. Plastic producten die oplosbare kleurstoffen bevatten zijn te gebruiken.

Pigmenten worden vaak toegepast bij ondoorzichtige plastic materialen, zoals flessenkratten en raamkozijnen. Per definitie zijn pigmenten onoplosbaar in plastic en zullen niet gemakkelijk loskomen. Pigmenten kunnen verder onderverdeeld worden in organische en anorganische pigmenten. Met organische pigmenten is veelal een uniforme kleur te bereiken. Anorganische pigmenten zijn veelal metaalverbindingen die zeer dekkend en goed bestand zijn tegen invloeden van buitenaf. Daarnaast kunnen pigmenten ervoor zorgen dat plastic een specifieke uitstraling krijgt. Voorbeelden hiervan zijn fluorescerende of metallic effecten. 

Actuele stand van zaken

Sommige metaalverbindingen in anorganische pigmenten mogen slechts beperkt gebruikt worden in plastic. Dit is vastgelegd in de REACH Verordening. Zo mogen plastic stoffen niet gekleurd worden met cadmium vanwege gezondheidsrisico's voor consumenten. Verder staat het pigment kobaltacetaat op de lijst met zorgwekkende stoffen van ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Momenteel wordt er langzaam door de industrie gestopt met het gebruik van deze kleurstof. Deze kleurstof wordt vooral toegevoegd aan PET-flessen voor een transparante blauwe tint. 

Risicotoelichting

Bij zijn producten gemaakt van plastic met kleurstoffen erin veilig voor zowel baby's, als kinderen en volwassenen. Bij normaal gebruik wordt je niet blootgesteld aan deze kleurstoffen, omdat de kleurstoffen niet uit het product loskomen.