Toepassing

Bij het maken van rubber/latex worden kleurstoffen toegevoegd om het rubber/latex een kleur te geven. Veel kleurstoffen ondergaan door de invloed van licht een chemische reactie. Hierdoor kan het zijn dat de kleur na verloop van tijd verandert. Meestal betekent dit dat de kleur lichter en het rubber/latex iets doffer wordt.

Kleurstoffen die gebruikt worden in rubber/latex kunnen worden onderverdeeld in oplosbare kleurstoffen en pigmenten (onoplosbare kleurstoffen). Oplosbare kleurstoffen en pigmenten komen niet makkelijk vrij uit rubber/latex. Producten met deze kleurstoffen zijn te gebruiken. Er bestaan organische en anorganische pigmenten. Organische pigmenten geven rubber/latex een uniforme, heldere kleur. Een veelgebruikt in rubber/latex is zwarte kool. Het geeft rubber/latex een zwarte kleur en verstevigt het materiaal. Zwarte kool wordt bijvoorbeeld gebruikt in de productie van autobanden. Anorganische pigmenten zijn meestal metaalverbindingen. Deze zijn zeer dekkend en goed bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals warmte. Een voorbeeld van een anorganisch pigment dat gebruikt wordt in rubber/latex is titaniumdioxide. Pigmenten kunnen rubber/latex ook een specifieke uitstraling geven. Voorbeelden hiervan zijn fluorescerende of metallic effecten.

Actuele stand van zaken

In de REACH Verordening is opgenomen dat polycyclische koolwaterstoffen (PAKs) onder andere niet in consumentenproducten gemaakt van rubber/latex mogen zitten die mogelijk in contact komen met de huid. PAKs zijn verontreinigende stoffen, die in zwarte kleurstof (zwarte kool) kunnen voorkomen.

Risicotoelichting

Bij zijn producten gemaakt van rubber/latex met kleurstoffen erin veilig. Bij normaal gebruik word je niet blootgesteld aan deze kleurstoffen, omdat de kleurstoffen niet makkelijk uit het product vrijkomen.