Toepassing

Bij het maken van plastic worden kleurstoffen toegevoegd om het plastic een kleur te geven. Veel kleurstoffen ondergaan door de invloed van licht een chemische reactie. Hierdoor kan het zijn dat de kleur na verloop van tijd verandert. Meestal betekent dit dat de kleur lichter wordt en het plastic iets doffer wordt. 

Kleurstoffen die gebruikt worden in plastic kunnen worden onderverdeeld in oplosbare kleurstoffen en (onoplosbare kleurstoffen). Oplosbare kleurstoffen, zoals azo-kleurstoffen, worden bijvoorbeeld gebruikt bij het kleuren van transparante (doorzichtige) plastics, zoals in PET-flessen. Oplosbare kleurstoffen komen niet makkelijk vrij uit plastic producten. Plastic producten met oplosbare kleurstoffen zijn te gebruiken.

Pigmenten (oplosbare kleurstoffen) worden vaak gebruikt bij ondoorzichtige plastic, zoals flessenkratten en raamkozijnen. Pigmenten komen niet makkelijk vrij uit plastic. Er bestaan organische en anorganische pigmenten. Organische pigmenten geven plastic een uniforme, heldere kleur. Anorganische pigmenten zijn meestal metaalverbindingen. Deze zijn zeer dekkend en goed bestand zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals warmte. Een voorbeeld van een anorganisch pigment dat gebruikt wordt in plastic is titaniumdioxide. Pigmenten kunnen plastic ook een specifieke uitstraling geven. Voorbeelden hiervan zijn fluorescerende of metallic effecten. Plastic producten met (organische en anorganische) pigmenten zijn veilig te gebruiken.

Actuele stand van zaken

Sommige metaalverbindingen in anorganische pigmenten mogen maar beperkt gebruikt worden in plastic. Dit is vastgelegd in de REACH Verordening. Zo mogen plastic stoffen niet gekleurd worden met cadmium. Dit kan gezondheidsrisico's voor consumenten opleveren. Verder staat bijvoorbeeld het pigment kobaltacetaat op de lijst met zorgwekkende stoffen van ECHA, het Europees Chemicaliën Agentschap. De industrie stopt momenteel met het gebruik van deze kleurstof. Deze kleurstof wordt vooral toegevoegd aan PET-flessen voor een transparante blauwe tint. 

In de REACH Verordening is ook opgenomen dat polycyclische koolwaterstoffen (PAKs) onder andere niet in consumentenproducten gemaakt van plastic mogen zitten die mogelijk in contact komen met de huid. PAKs zijn verontreinigende stoffen, die in zwarte kleurstof (zwarte kool) kunnen voorkomen.

Risicotoelichting

Bij zijn producten gemaakt van plastic met kleurstoffen erin veilig. Bij normaal gebruik wordt je niet blootgesteld aan deze kleurstoffen, omdat de kleurstoffen niet uit het product vrijkomen.