In het kort

2-Fenoxyethanol is een vloeistof die werkt. Ook kan het als gebruikt worden. Bij zijn producten met 2-fenoxyethanol voor baby’s, kinderen en volwassenen.

Waarom zit deze stof in producten?

2-Fenoxyethanol zit vaak als in persoonlijke verzorgingsproducten en was- en reinigingsmiddelen. De stof zorgt ervoor dat deze producten niet te snel bederven. In haarkleurmiddelen wordt 2-fenoxyethanol gebruikt als oplosmiddel, waardoor het haarkleurproduct vloeibaar blijft. Om diezelfde reden gebruikt bijvoorbeeld de verfindustrie de stof ook in allerlei verven en beitsen. Soms wordt 2-fenoxyethanol gebruikt om vast te houden, zodat deze niet vervliegen.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met 2-fenoxyethanol veilig. Omdat de chemische stof 2-fenoxyethanol echter in meerdere verzorgingsproducten kan zitten, kun je als consument vaker op een dag in aanraking komen met de stof. Er is onderzocht of deze opstapeling gevolgen heeft voor je gezondheid. Dat is niet het geval. De totale hoeveelheid 2-fenoxyethanol waarmee je op deze manier in contact komt ligt onder de grens die daarvoor gesteld is. Er is dus geen .

Meer informatie

Vastgesteld maximum voor 2-fenoxyethanol in persoonlijke verzorgingsproducten

De afgelopen jaren was er discussie over de veiligheid van het gebruik van 2-fenoxyethanol in persoonlijke verzorgingsproducten. Een onafhankelijk wetenschappelijk comité, dat de Europese Unie adviseert over de veiligheid van stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten (SCCS), heeft in maart 2016 bepaald dat het gebruik van maximaal 1% van de chemische stof in persoonlijke verzorgingsproducten veilig is voor baby’s, kinderen en volwassenen. In de meeste producten zit veel minder dan 1% 2-fenoxyethanol. Op het etiket van een product kun je zien hoeveel 2-fenoxyethanol erin zit. Staat alleen de naam genoemd en niet het percentage? Dan zit er minder dan 1% in.