In het kort

Babyflessen worden vaak gemaakt van plastic, zoals polypropeen (PP), polyethersulfon (PES), polyamide (PA) en polyfenylsulfon (PPSU). Bij zijn babyflessen van plastic . Het is daarbij wel belangrijk om de instructies van de producent op te volgen en de fles niet op een andere manier te gebruiken dan waar de fles voor bedoeld is.

Wat zit er in babyflessen?

Sinds het verbod op de verkoop van babyflessen van polycarbonaat (PC) in 2011, zijn plastic babyflessen vaak gemaakt van polypropeen (PP). Andere plasticsoorten waarvan babyflessen gemaakt kunnen zijn, zijn polyethersulfon (PES), polyamide (PA) en polyfenylsulfon (PPSU). Op de babyfles kan je zien van welk plastic de fles is gemaakt.

Zijn chemische stoffen in babyflessen veilig?

Alle plasticsoorten waar babyflessen van gemaakt zijn, zijn veilig te gebruiken als je de instructies van de producent opvolgt. Een andere manier van gebruik kan ervoor zorgen dat bepaalde chemische stoffen die in babyflessen zitten vrijkomen. Zo kan de temperatuur, de periode dat de voeding in de fles zit, het vetgehalte en de zuurgraad van de voeding hier invloed op hebben. Ook kunnen er mogelijk microplastics uit plastic babyflessen vrijkomen. Zie voor meer informatie over microplastics het kopje ‘Meer informatie’.

Staat er niets over het materiaal op de fles, dan staat meestal op de verpakking genoemd van welk materiaal de fles is gemaakt. Je kan ook bij de producent navragen van welk materiaal de babyfles gemaakt is en welke chemische stoffen daarbij zijn gebruikt.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Plastic

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Soms

 • Veilig te gebruiken?

Tips

 • Gebruik babyflessen altijd volgens de instructies van de producent en gebruik de fles niet op een andere manier. Maak babyflessen ook schoon volgens de instructies van de producent. Kijk hier voor adviezen over het klaarmaken van flesvoeding.

 • Gebruik geen plastic babyflessen met haarscheurtjes en barsten. Hierin kunnen bacteriën zich ophopen en hierdoor kunnen chemische stoffen en microplastics vrijkomen. 

Online kopen

Let op als je babyflessen online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel van buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Als je geen plastic babyfles wilt gebruiken, kan je ook kiezen voor babyflessen gemaakt van edelstaal (ook wel roestvast staal, roestvrij staal of RVS genoemd) of van glas.

Verschijningsvormen

Verschillende soorten babyflessen

Babyflessen worden vooral van plastic gemaakt en zijn er in verschillende vormen en maten.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor babyflessen. 

Beweringen en waarschuwingen

Op verpakkingen van babyflessen vind je soms symbolen die aangeven of het product in de magnetron, vaatwasser of diepvries kan. Klik hier voor meer informatie over deze symbolen. 

Op verpakkingen van babyflessen vind je soms ook beweringen, zoals ‘BPA-vrij’ of ‘PC-vrij’. Dit zijn beweringen die producenten zelf op de verpakking mogen zetten. De beweringen betekenen hetzelfde: de babyfles is niet gemaakt van polycarbonaat (PC) met bisfenol A (BPA) als bouwsteen. De bewering ‘BPA-vrij” of 'PC-vrij' is eigenlijk niet nodig, omdat het verboden is om polycarbonaat (PC) babyflessen te verkopen met bisfenol A (BPA) erin. 

Op de babyfles zelf of het etiket kun je onderstaand symbool tegenkomen:

 • Dit symbool geeft aan dat het product veilig is om uit te eten of drinken en voldoet aan de Europese kaderverordening voedselcontactmaterialen.

Bewaren en weggooien

Plastic babyflessen gooi je weg bij het restafval. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over de babyflessen? 

Babyflessen moeten voldoen aan de Europese kaderverordening voedselcontactmaterialen (1935/2004/EG). Hierin staan algemene eisen voor voedselcontactmaterialen. Ook gelden er specifieke regels voor verschillende materialen. Voor plastic voedselcontactmaterialen geldt Verordening 10/2011/EU en aanvullende nationale regelgeving (Warenwetregeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen). In Verordening 10/2011/EU staat dat de hoeveelheid stoffen die vrijkomen uit voedselcontactmaterialen van plastic niet boven een bepaalde grens mogen uitkomen. Hierdoor kun je babyflessen veilig gebruiken.

Babyflessen vallen onder de Europese norm 'Artikelen voor zuigelingen en peuters; Drinkgerei' (NEN-EN 14350: 2020). In deze norm staan veiligheidseisen en productinformatie. Verder geldt er een verbod op de verkoop van polycarbonaat (PC) babyflessen met bisfenol A (BPA) (Richtlijn 2011/8/EG). Babyflessen moeten ook voldoen aan de Warenwet. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat babyflessen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs. 

BPA en BPS in babyflessen

Er ontstaat soms discussie over de mogelijke schadelijke effecten van chemische stoffen in plastic waar babyflessen van gemaakt zijn, zoals het geval was bij bisfenol A (BPA) in polycarbonaat (PC). Dit is de reden geweest om de verkoop van babyflessen gemaakt van PC te verbieden.

Polyethersulfon (PES) en polyfenylsulfon (PPSU) zijn plasticsoorten die soms worden gebruikt om babyflessen van te maken. Voor de productie van PES en PPSU wordt onder andere bisfenol S (BPS) gebruikt. BPS is een chemische stof die BPA vervangt en veel op BPA lijkt. BPS heeft vergelijkbare schadelijke eigenschappen als BPA: het kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en kan effect op het hormoonsysteem hebben. Daarnaast kan BPS ook schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Op basis van onderzoek blijkt dat er (bijna) geen BPS vrijkomt uit babyflessen gemaakt van PES en PPSU. De geteste flessen zijn veilig bij normaal gebruik.

Microplastics uit babyflessen 

Via plastic babyflessen kunnen microplastics in babyvoeding terechtkomen. De kans op het ontstaan van microplastics is groter door slijtage, door beschadigingen of wanneer de babyfles aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Er bestaan zorgen over mogelijk schadelijke invloed van microplastics op de gezondheid en het milieu. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan om de van microplastics te kunnen inschatten en maatregelen te kunnen nemen.