In het kort

Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter. Microplastics ontstaan door slijtage van autobanden en tijdens het wassen van kleding. Ze kunnen soms ook als ingrediënten in producten zitten, bijvoorbeeld in persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en verf. Microplastics komen veel voor in het milieu, omdat ze niet of slecht afbreekbaar zijn. De van microplastics in het milieu zijn grotendeels onbekend. Ook over de gezondheidseffecten weten wetenschappers nog onvoldoende. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheids- en milieueffecten van microplastics.  

Waarom zit deze stof in producten?

Een grote bron van microplastics is de slijtage van autobanden. Microplastics ontstaan ook door slijtage van bijvoorbeeld zwerfafval, kleding, tapijt of bij het gebruik van plastic producten. Rubbergranulaat dat gebruikt wordt als zacht instrooimateriaal voor kunstgrasvelden bevat vaak ook microplastics. Microplastics zitten soms als ingrediënt in producten, bijvoorbeeld als in persoonlijke verzorgingsproducten of verf en als in medicijnen. Het gebruik van microplastics als scrubkorrels in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals scrubproducten en tandpasta, neemt af. Er worden namelijk steeds vaker andere ingrediënten gebruikt als scrubkorrels, bijvoorbeeld gemalen vruchtenpitten, zand of gehydrateerde silica. In scrubproducten en tandpasta kunnen wel microplastics zitten om bijvoorbeeld het product te verdikken. Er wordt op Europees niveau gewerkt aan een wet om het gebruik van microplastic als ingrediënt in producten te verminderen.

Is deze stof veilig?

Het is nog onbekend bij welke hoeveelheden microplastic er effecten voor het milieu ontstaan en welke gevolgen microplastics hebben voor je gezondheid. Er zijn veel verschillende soorten microplastics. Dit betekent dat niet alle microplastics op dezelfde manier in je lichaam terecht komen. Ook kunnen verschillende microplastics verschillende effecten hebben op het milieu en je gezondheid.

Meer informatie

Maatregelen om microplastics in het milieu te verminderen

Hoewel de effecten van microplastics op het milieu en de gezondheid nog onvoldoende bekend zijn, probeert de EU uit voorzorg het vrijkomen van microplastics in het milieu te voorkomen of verminderen. Binnen Europa wordt gewerkt aan een verbod om microplastics als ingrediënten toe te voegen aan producten. Ook geldt vanaf juli 2021 de Europese richtlijn voor minder wegwerpplastic in zee (2019/904/EU). Deze richtlijn gaat over plastic wegwerpproducten, zoals drinkbekers, bestek en wattenstaafjes. Door de strengere eisen en verboden zal het zwerfafval verminderen en minder uiteenvallen in microplastics.